| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > ABC umów > Jak się bronić przed nieuczciwym zagranicznym sprzedawcą?

Jak się bronić przed nieuczciwym zagranicznym sprzedawcą?

Zamówiłeś towar od zagranicznego sprzedawcy? Kontrahent w ogóle nie realizuje zamówienia? Dostarczony towar jest wadliwy? I co dalej?

Zgłosiłeś wadę i co dalej?

Zgodnie z CISG w przypadku, gdy towary są niezgodne z umową kupujący może:

1. żądać od sprzedającego dostarczenia zastępczych towarów

To uprawnienie przysługuje nabywcy tylko wówczas, gdy brak zgodności stanowi istotne naruszenie umowy, a żądanie wydania zastępczych towarów zostało przedstawione jednocześnie z zawiadomieniem o braku zgodności, lub w rozsądnym terminie po tym zawiadomieniu;

2. żądać od sprzedającego usunięcia braku zgodności przez naprawienie, chyba że byłoby to nierozsądne ze względu na wszystkie okoliczności

Żądanie naprawy powinno być przedstawione jednocześnie z zawiadomieniem o braku zgodności, dokonanym zgodnie z art. 39 lub w rozsądnym terminie po tym zawiadomieniu;

3. odstąpić od umowy jeżeli niewykonanie przez sprzedającego któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z umowy lub niniejszej konwencji stanowi istotne naruszenie umowy i żądać zwrotu ceny oraz odszkodowania (co do odszkodowania patrz punkt niżej).

Odstąpienie od umowy zwalnia obie strony z ich zobowiązań wynikających z umowy, z zastrzeżeniem ewentualnie należnego odszkodowania. Strona, która wykonała umowę w całości lub w części, może żądać od drugiej strony zwrotu tego, co dostarczyła lub zapłaciła na podstawie umowy. Jeżeli obie strony obowiązane są do zwrotu, powinny to uczynić równocześnie.

Według art. 82 CISG Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy lub żądania od sprzedającego dostarczenia towarów zastępczych, jeżeli jest dla niego niemożliwy zwrot towarów w takim stanie, w jakim je otrzymał, chyba że:

a) brak możliwości zwrotu towarów lub zwrotu towarów w takim stanie, w jakim otrzymał je kupujący, nie jest spowodowany działaniem lub zaniechaniem kupującego,

b) lub jeżeli całość lub część towarów uległa zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku kontroli przewidzianej w artykule 38 CISG lub jeżeli towary lub część towarów została sprzedana w normalnym toku działalności handlowej kupującego

c) lub została przez niego zużyta lub przetworzona w toku normalnego użytku, zanim stwierdził lub powinien był stwierdzić brak zgodności z umową.

Przykładowo jeżeli wada ma charakter ukryty i ujawni się dopiero w fazie produkcji, to nabywca choć nie może zwrócić wykorzystanego towaru w stanie w jakim go otrzymał, zachowuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny.

4. bez względu na to, czy cena została już zapłacona, czy nie, kupujący może obniżyć cenę proporcjonalnie do różnicy między wartością rzeczywiście dostarczonych towarów w chwili dostawy a wartością, jaką miałyby w tej chwili towary odpowiadające umowie i żądać zwrotu nadpłaty.

Jeżeli jednak sprzedający naprawi wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu swoich obowiązków lub jeżeli kupujący odmawia przyjęcia wykonania przez sprzedającego naprawy, to kupujący nie może obniżyć ceny.

5. żądać odszkodowania

Zgodnie z art. 74 CISG odszkodowanie za naruszenie umowy przez jedną stronę obejmuje sumę równą stracie, w tym utratę zysku, poniesioną przez drugą stronę w rezultacie naruszenia. Odszkodowanie takie nie może przewyższać straty, którą strona naruszająca przewidywała lub powinna była przewidywać w chwili zawarcia umowy, w świetle okoliczności, które znała lub powinna była znać, jako możliwy rezultat naruszenia umowy.

Przykładowo jeżeli zakupiony towar posłużył do dalszej produkcji, a gotowy produkt okazał się wadliwy, to odszkodowanie może obejmować faktyczne nakłady poniesione na produkcję towaru oraz utratę zysku, jaki nabywca planował osiągnąć ze sprzedaży produktów..

Odszkodowanie nie może natomiast obejmować samej ceny zapłaconej za towar. Żądanie zapłaty zwrotu ceny możliwe jest tylko po odstąpieniu od umowy.

Dodatkowo obok wyżej opisanego odszkodowania, w przypadku gdy przedsiębiorca rozwiązał umowę ze sprzedawcą, a następnie w rozsądny sposób i w rozsądnym terminie po rozwiązaniu nabył zastępczo towary, to może także żądać zapłaty różnicy między ceną z umowy a ceną z transakcji zastępczej.

To, że przedsiębiorca nie zawarł z zagranicznym kontrahentem umowy na piśmie i dysponuje jedynie zamówieniem, nie pozbawia go ochrony prawnej w przypadku nienależytej realizacji lub braku realizacji zamówienia. Aby nie narazić się na utratę przysługujących mu roszczeń, przedsiębiorca powinien jednak pamiętać o szybkiej kontroli dostarczonych towarów i niezwłocznym zgłoszeniu reklamacji do dostawcy.

Polecamy: Czy nieściągalne należności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »