| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Czy warto wnioskować o interpretacje indywidualne ZUS?

Czy warto wnioskować o interpretacje indywidualne ZUS?

Pracodawcy, aby prawidłowo stosować przepisy prawa ubezpieczeń społecznych, mogą występować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie interpretacji indywidualnych. Posiadanie interpretacji indywidualnej zapewnia zainteresowanemu ochronę przed odpowiedzialnością w sytuacji, gdyby stanowisko urzędu okazało się wadliwe.

W sytuacji gdy z wnioskiem o wydanie interpretacji będzie występować osoba upoważniona przez przedsiębiorcę, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby.

 

Jeśli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zostanie przekazany do niewłaściwego oddziału ZUS, oddział ten we własnym zakresie przekaże wniosek do oddziału właściwego dla przedsiębiorcy.

 

Przedsiębiorca ubiegający się w ZUS o wydanie interpretacji indywidualnej opracowuje wniosek we własnym zakresie, przy czym powinien on zawierać następujące dane:

• nazwę firmy przedsiębiorcy,

• oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy,

• numer identyfikacji podatkowej NIP,

• numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności Gospodarczej,

• adres do korespondencji - w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy,

• jeśli przedsiębiorca działa przez pełnomocnika - wskazanie danych osobowych oraz adresu ustanowionego pełnomocnika,

• przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska w sprawie.

 

ZUS przygotował druk wniosku, z którego może skorzystać płatnik składek.

 

ZUS wydaje interpretacje w następujących sprawach:

• podlegania ubezpieczeniom społecznym,

• podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

• stopy procentowej składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

• zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

• obowiązku opłacania i podstawy wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych,

• zasad ustalania właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w świetle przepisów Tytułu II rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. WE L 149 z 5 lipca 1971 r. ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE nr L166/1 z 30 kwietnia 2004 r. ze zm.).

 

 

Przy składaniu wniosku o wydanie interpretacji do ZUS, opłatę należy uiścić w terminie 7 dni. Niezachowanie terminu do wpłaty powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego ZUS. Na wpłacie w polu „tytułem” należy podać NIP wnioskodawcy oraz wpisać „opłata za wniosek o wydanie interpretacji”. Opłaty za wniosek należy dokonać na rachunek oddziału właściwego ZUS, szczegóły zobacz na ilustracji:

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »