| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Odwołania i skargi > Tajemnica przedsiębiorstwa oraz dokumenty zastrzeżone w ofercie przetargowej - porada

Tajemnica przedsiębiorstwa oraz dokumenty zastrzeżone w ofercie przetargowej - porada

Wykonawca może w swojej ofercie zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa. Informacji tej, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający nie może ujawnić.

Wykonawca nie może jednak zastrzec dowolnej w jego rozumieniu informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Zastrzeżone mogą być jedynie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503). Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 74/05) zamawiający, ma obowiązek zbadać, czy zastrzeżona przez wykonawcę informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa faktycznie czy tez jest przekroczeniem uprawnień wykonawcy w tym zakresie.

W myśl orzeczenia, jeśli zamawiający stwierdzi, iż informacja nie jest tajemnicą, nie może odrzucać oferty, ale ujawnić informację i dokonać oceny oferty.

Polecamy: Zamówienia publiczne 2010

W sytuacji gdy zamawiający uzna, iż zastrzeżone informacje nie stanowią tajemnicy postępuje z treścią oferty tak samo jak w przypadku informacji nie zastrzeżonych umożliwiając wgląd bądź podając do publicznej wiadomości. W takiej okoliczności zamawiający musi mieć absolutna pewność, iż nie narusza prawa i nie naraża wykonawcy na szkodę z tytułu ujawnienia informacji zastrzeżonych. 

Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa znajdziemy w art. 11 pkt. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnice przedsiębiorstwa stanowi informacja, która spełnia łącznie trzy warunki:

  • ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
  • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
  • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą natomiast być uznane w szczególności następujące dokumenty bądź informacje:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, bowiem np. zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestr jest jawny; przepis art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyklucza objęcie tajemnicą informacji, które osoba zainteresowana może uzyskiwać w zwykłej i dozwolonej drodze (wyrok SN z dnia 5 września 2001 r. - I CKN 1159/00, OSNC 2002/5/67),
  • informacje ujawniane przez zamawiającego w czasie otwarcia ofert (art. 86 ust. 4), a więc, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie,
  • kosztorys, ceny jednostkowe stanowiące podstawę obliczenia ceny na roboty budowlane.

Zamawiający planując upublicznić informacje zastrzeżone powinien zwrócić się do wykonawcy, o wyjaśnienie, co do zakresu zastrzeżonych informacji. Dzięki temu zamawiający może uniknąć żądania odszkodowania przez wykonawcę, który uzna, że odtajnienie przez zamawiającego informacji było działaniem bezprawnym.

Posiadając wyjaśnienia wykonawcy zamawiający może stwierdzić, że zastrzeżone informacje nie stanowią tajemnicy. W takim wypadku zamawiający uznaje dokonane przez wykonawcę zastrzeżenie za bezskuteczne i dokonuje oceny oferty przetargowej na zasadach ogólnych określonych w specyfikacji.

Polecamy: Jak założyć własną firmę

Podstawa prawna:
- art. 8 ust. 3, art.87, art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)
- art. 11 pkt. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. nr 47, poz. 211 ze zm.)

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK