| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Zarządzanie > Szkolenia > Oferty szkoleń > Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2015/2016 r. w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych - KONGRES BRANŻOWY

Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2015/2016 r. w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych - KONGRES BRANŻOWY

W dniach 28-29 października 2015 r. w Warszawie odbędzie się Kongres branżowy "Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2015/2016 r. w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych". Podczas Kongresu zostaną m.in. omówione najnowsze nowelizacje przepisów, aktualne orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe i bieżące problemy dotyczące tych podatków w działalności firm wodociągowych, energetycznych i komunalnych. Kongres organizuje Akademia Biznesu MDDP. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Prelegenci

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych.  W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 zdobywał doświadczenie w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla spółek z branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych.

Radosław Żuk – prawnik, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, wybranych państwach europejskich i na terenie USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Szkolił i doradzał uczestnikom firm z branży wodociągowej i energetycznej w tym m.in. Aquanet SA, MPWiK w m.st. w W-wie, PEWIK Gdynia Sp. z o.o., TAURON Ciepło SA, PGNiG SA, PGE SA.

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. 

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy oraz LTCA. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. W latach 2008 –2009 współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktykę zawodową zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych, uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego i podatkowego.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem spółki doradztwa podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także artykułów (Rzeczpospolita, Gazeta Podatkowa). Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.  Wykładowca na szkoleniach m.in. dla ENEA CENTRUM S.A., Milanowskie PWiK Sp. z o.o..

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTCA, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z prawa korporacyjnego i podatkowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji prasowych. Współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych.

Cel kongresu

Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych w Polsce od 2016 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 lipca 2015 r. Podczas Kongresu prelegenci mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek wod-kan, energetyki i firm komunalnych zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży wodociągowo-energetycznej. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla wodociągów i energetyki charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowych sektorów.

Adresaci kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora wodociągowego, energetycznego i komunalnego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży wodociągowo-energetycznej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

DZIEŃ I

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Dawid Milczarek)

VAT 2015/2016 w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych

1.Najważniejsze zmiany w VAT, które weszły w życie w 1 lipca 2015 r.:
• odwrotne obciążenie:
 – rozszerzenie kategorii towarów objętych odwrotnym obciążeniem,
 – wprowadzenie limitów kwotowych w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia,
 – wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
 – problemy z definicją jednolitej gospodarczo transakcji (zamówienia ustne / mailowe / telefoniczne; umowy ramowe)
• zmiany w zakresie towarów objętych odpowiedzialnością solidarną za zaległości podatkowe,
• zmiany dotyczące ulgi na złe długi,
• zmiany dotyczące odliczania VAT od paliwa do pojazdów osobowych
2.Bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo dotyczące VAT w branży wodociągowej, energetycznej i komunalnej w 2015 r.:
• kary umowne, odszkodowania i ich konsekwencje na gruncie VAT,
• przekazanie / przejęcie infrastruktury technicznej a VAT,
• budowa i dostarczanie przyłączy a stawka podatkowa – bieżące interpretacje,
• opodatkowanie usług związanych z budownictwem mieszkaniowym,
• świadczenia nieodpłatne dla kontrahentów, klientów, pracowników, zasady opodatkowania paczek świątecznych, nagród jubileuszowych i innych prezentów,
• wydatki na reprezentację a prawo do odliczenia VAT,
• problemy związane z rozliczaniem faktur prognozowych:
 – terminy wystawiania faktur prognozowych,
 – prawidłowe określanie daty sprzedaży na fakturach prognozowych,
 – faktura prognozowa a moment powstania obowiązku podatkowego,
 – korygowanie faktur prognozowych.
• kwestie dotyczące faktur elektronicznych z punktu widzenia wystawcy i nabywcy,
• pojęcie dostawy towarów oraz świadczenia usług o charakterze ciągłym,
• świadczenia okresowe a VAT,

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Radosław Żuk)

VAT 2015/2016 w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych

• świadczenia kompleksowe w VAT (w tym m.in. czy usługa najmu oraz odsprzedaż /refakturowanie/ mediów są odrębnymi świadczeniami? – ważny wyrok ETS z 16 kwietnia 2015 r.),
• problemy związane z refakturowaniem (ważny wyrok NSA dotyczący zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku refaktur),
• aktualne zagadnienia związane z korektami podatku należnego i naliczonego,
• zasady opodatkowania dostawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych.
3. Rozliczanie podatku naliczonego (odliczania VAT):
• reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,
• problemy techniczne z ustaleniem momentu powstania prawa do odliczenia VAT,
• odliczanie VAT w „dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych”,
• duplikat faktury a prawo do odliczenia,
• zasady dotyczące rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
• prawo do odliczenia i jego ograniczenia w przypadku wydatków związanych z gastronomią,
•ograniczenia w prawie do odliczenia od zakupów związanych z nabyciem i eksploatacją pojazdów.
4. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w 2015 r. (najnowsze interpretacje organów podatkowych w tym zakresie):
• nowa zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
• szczególne problemy wynikające ze zmiany zasad powstawania obowiązku podatkowego w branży wodociągowej, energetycznej i komunalnej,
• zasady prawidłowego określania daty sprzedaży,
• katalog czynników mających wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego (data sprzedaży, data wystawienia faktury, termin wystawienia faktury, data otrzymania zapłaty, termin płatności, upływ określonego czasu),
• problematyka faktur prognozowych – obszary ryzyka,
• nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu,
• kontrowersje związane z rozliczaniem VAT od licencji,
• pozostałe szczególne reguły powstawania obowiązku podatkowego.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Marcin Borkowski)

Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych

1. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w spółkach wodociągowo-kanalizacyjnych, energetycznych i usług komunalnych:
• Krajowy Plan Działań opracowany na 2015 rok przez Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów określający główne kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i działań informacyjnych,
• branża wodociągowo-kanalizacyjna, energetyczna, usług komunalnych a obszary ryzyka (branże) określone w Krajowym Planie Działań na 2015 rok,
• najczęściej popełniane nieprawidłowości (przykłady nieprawidłowości ujawnionych przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych),
• czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa – uprawnienia organów podatkowych
i podatnika,
• kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży wod-kan, energetycznej i komunalnej o kontroli podatkowej?
• sprzeciw podatnika na czynności kontrolne,
• zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
• limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
• zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej – praktyczne porady,
• co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora wodociągowego, energetycznego i komunalnego?
• korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS,
• sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki,
• wybrane nowelizacje Ordynacji podatkowej na 2015 i 2016 rok:
 – Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych,
 – zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika,
 – zachowanie terminu na złożenie pisma w dacie jego nadania w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 – ogólna i indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, możliwość złożenia wniosku wspólnego,
 – rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczenia opłaty.

DZIEŃ II

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Marcin Zarzycki)

CIT 2015/2016 w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych
 
1. Zmiany w CIT w 2015 r. oraz zaplanowane zmiany w 2016 r.  a ich wpływ na rozliczenia podatkowe w branży wod–kan, energetyki oraz usług komunalnych:
• nowe zasady w zakresie korygowania przychodów i kosztów podatkowych,
• usunięcie regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem należności,
• nowe regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych.
2. Zasady rozpoznawania przychodów w branży wodociągowej, energetycznej i usług komunalnych:
• przychody rozliczane na zasadzie memoriałowej oraz przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych – zasady rozpoznawania przychodów,
• przychody z tytułu świadczenia usług charakterystycznych dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych:
 – przychody z tytułu świadczenia usług dostarczania i uzdatniania wody,
 – przychody z tytułu świadczenia usług odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 – przychdy z tytułu świadczenia usług zbierania, wywozu i unieszkodliwiania odpadów,
 – przychody z tytułu służebności przesyłu, nieodpłatne otrzymanie infrastruktury, nieodpłatna przebudowa części sieci przesyłowej.
• przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, zwrot zasądzonych kosztów sądowych, odszkodowania, kary umowne) – moment powstania przychodu,
• przychody z tytułu nielegalnego poboru mediów,
• dotacje i subwencje a przychody podatkowe,
• zaliczki, przedpłaty (w tym na prognozowane zużycie) a przychody podatkowe,
• rozliczanie kaucji gwarancyjnych,
• przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych:
 – zasady dotyczące ustalania wysokości przychodu,
 – przychody z tytułu bezumownego korzystania z gruntów,
 – nieodpłatne otrzymanie i używanie infrastruktury wod-kan (sieci, przyłącza),
 – rozbudowa sieci przez dewelopera,
 – nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu,
• przychody w CIT istotne z punktu widzenia branży wod-kan oraz usług komunalnych:
 – wynagrodzenie/odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu (zmiany od I 2014 r.),
 – odpłatne zbycie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej,
 – umorzone zobowiązania,
• refakturowanie a moment powstania przychodu,
• zasady dotyczące korygowania przychodów – najnowsze orzeczenia NSA oraz zmiany planowane na 2016 r.
3. Ceny transferowe – wybrane zagadnienia, w tym obowiązek sporządzania dokumentacji w przypadku transakcji ze 100 % udziałowcem ( gminą / miastem).

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Radosław Kowalski)

CIT 2015/2016 w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych

4. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych (rozliczanie kosztów w czasie, koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych, refakturowanie a moment rozpoznania kosztu w tym refakturowanie mediów, korygowanie kosztów, wyłączanie wydatków z kosztów podatkowych w przypadku nieuregulowania płatności).
5. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych:
• możliwość kwalifikacji kosztów o charakterze bezpośrednim do kosztów pośrednich,
• koszty wykonania zastępczego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty związane z wycinką drzew, budową lub remontem infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej i komunalnej oraz koszty prac odtworzeniowych,
• opłaty za służebność przesyłu jako koszty uzyskania przychodów,
•zużycie wody na potrzeby własnej działalności,
• użyczenie przyłączy wodociągowych, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej,
• kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów (kary i odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych usług oraz opóźnienia w ich realizacji),
• świadczenia nieodpłatne a koszty
• świadczenia na rzecz pracowników i członków rad nadzorczych a koszty w  branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych
6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych:
• środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, budynki wybudowane na cudzym gruncie, inwestycje w obcych środkach trwałych – kwalifikacja,
• zasady ustalania wartości początkowej oraz przyjmowania do używania, ewidencja środków trwałych,
• remont a ulepszenie oraz odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych,
• dotacje i rabaty na środki trwałe a odpisy amortyzacyjne,  
• straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i rabatów,
• inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

13.00-14.00  lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Grzegorz Niebudek)

PIT 2015 w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych

1. Spółka wodociągowo-kanalizacyjna, energetyczna i usług komunalnych jako płatnik PIT – pojęcie płatnika w świetle ustaw podatkowych, obowiązki i odpowiedzialność płatników.
2. Ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
3. Przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz pracownika będzie stanowić u niego przychód ze stosunku pracy?
4. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście:
• umowy zlecenia,
• umowy o wykonanie dzieła,
• kontrakty menadżerskie,
• inne stosunki cywilnoprawne.
5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników spółek wodociągowych, energetycznych i komunalnych – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. Opodatkowanie poszczególnych rodzajów świadczeń (imprezy, prezenty, bony, dofinansowania, ubezpieczenia, premie oraz nagrody, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne /komputer, telefon/, świadczenia sportowe /karty benefit i multisport/, etc.)
6. Omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych.
7. Zasady wypłacania należności w podróży służbowej pracownika firmy wod-kan, energetycznej, usług komunalnych – konsekwencje w PIT.
8. Zmiany w PIT z 2014 i 2015 r., wraz z omówieniem skutków podatkowych nowych regulacji.
9. Przełomowe zmiany w PIT w 2016 r., m.in.: opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowych regulacji.
10. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w Kongresie:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT

P R O M O C J A!
Koszt uczestnictwa w Kongresie przy zgłoszeniu do dnia 25.09.:
– jednej osoby 990 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 940 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Formularz zgłoszeniowy

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »