| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > E-faktury - praktyczne problemy z rozliczeniem VAT

E-faktury - praktyczne problemy z rozliczeniem VAT

Podatnicy często zadają sobie pytanie, czy przesłana im przez kontrahenta pocztą elektroniczną faktura VAT nie będzie kwestionowana przez organy podatkowe jako dokument niedający prawa do odliczenia VAT.

WAŻNE!

Obecnie z przepisów podatkowych nie wynika obowiązek podpisywania faktury VAT przez jej wystawcę. Ponadto przepisy nie nakładają również na podatników obowiązku przechowywania potwierdzenia wysłania faktury lub potwierdzenia jej odbioru przez kontrahenta.

W konsekwencji organy podatkowe nie są w stanie ustalić, czy wystawiona faktura została przekazana jej odbiorcy pocztą tradycyjną, osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ze względu na brak obowiązku umieszczania podpisu na fakturze dokument taki po wydrukowaniu nie różni się niczym od tego, który mógłby zostać doręczony pocztą tradycyjną.

Dlatego mimo że przepisy podatkowe (zarówno krajowe, jak i wspólnotowe), a także ich wykładnia dokonywana przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne, są niekorzystne dla podatników, jednak tak naprawdę w określonych przypadkach nie ma możliwości zweryfikowania, czy podatnik postępuje zgodnie z przepisami, czy nie. Nie zmienia to jednak faktu, że zgodnie z przepisami faktura taka nie jest prawidłową fakturą VAT.

Zakwestionowanie prawa do odliczenia VAT z faktury quasi-elektronicznej nie jest jedynym podatkowym problemem, który wiąże się z tym zagadnieniem. Podatnicy stają na co dzień przed wieloma innymi dylematami. Zasygnalizujemy najważniejsze z nich, wraz z krótkim wskazaniem ich rozstrzygnięcia w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz interpretacjach Ministra Finansów.

• czy korekta faktury elektronicznej lub jej duplikat muszą być wystawione w formie elektronicznej

Zgodnie ze stanowiskiem sądów administracyjnych (...) co do zasady - faktura korygująca bądź duplikat e-faktury również powinny być wysłane w formie elektronicznej. Jednakże w § 5 ust. 2 rozporządzenia regulującego zasady wystawiania e-faktur przewidziano także regułę szczególną, odnoszącą się do sytuacji, w której przedsiębiorca nie może wystawiać korekt i duplikatów w formie elektronicznej z przyczyn formalnych lub technicznych. W przypadku zaistnienia jednej z tych przesłanek można przesłać korektę lub duplikat w formie papierowej. Do wspomnianych powyżej przyczyn technicznych należą m.in. ograniczenia systemu komputerowego polegające na tym, że system nie generuje korekt i duplikatów w formie elektronicznej (wyrok WSA w Warszawie z 7 sierpnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 650/09). Pogląd taki reprezentują również w imieniu Ministra Finansów organy podatkowe (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 19 lutego 2008 r., sygn. 1401/PH-I/4407/14-58/07/AŁ/PV-I).

• czy faktury elektroniczne mogą być przechowywane w innym formacie, niż zostały przesłane

E-faktury mogą być dla celów podatkowych przechowywane w innym formacie niż zostały wysłane, pod warunkiem, iż format ten umożliwia zachowanie ich integralności, autentyczności pochodzenia, czytelności oraz możliwości wydruku (tak wypowiedział się m.in. WSA w Warszawie w wyroku z 27 września 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1054/07, oraz podobnie także WSA w Szczecinie w wyroku z 8 października 2009 r., sygn. akt I SA/Sz 515/09).

• czy poprawnie wystawiona faktura elektroniczna musi zawierać wszystkie elementy przewidziane dla faktur papierowych

Sądy administracyjne wskazują, iż najważniejsze jest, by faktury elektroniczne spełniały wymogi wspólnotowe dotyczące elementów obowiązkowych na e-fakturach; natomiast e-faktury nie muszą spełniać wymogów formalnych określonych dla faktur „papierowych” (WSA w Warszawie w wyroku z 27 września 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1054/07).

Podobne stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 20 lutego 2008 r. (sygn. IPPP1-443-691/07-5/JF): (...) wystawianie faktur elektronicznych, które nie zawierają oznaczenia oryginał/kopia, kwoty należności wyrażonej słownie oraz lokalnych znaków diakrytycznych, jest dopuszczalne.

• co to znaczy, zgodnie z rozporządzeniem MF, że podatnik musi udostępniać faktury elektroniczne w takim systemie, który zapewnia organom podatkowym pełen dostęp do nich

Zgodnie z najnowszym wyrokiem NSA w Warszawie z 26 lutego 2009 r. (sygn. akt I FSK 1612/07): (...) zawarte w (...) przepisie sformułowanie natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną nie oznacza, iż dostęp musi zostać zapewniony za pośrednictwem łączy sieciowych (on-line) w siedzibie organu podatkowego. (...) W związku z powyższym, obowiązek, o którym mowa w § 6 rozporządzenia, polega na udostępnieniu organowi - na jego uprzednie żądanie - stanowiska komputerowego w siedzibie podatnika lub innym miejscu prowadzenia przez niego działalności, na którym będzie on miał dostęp do wystawionych przez podatnika e-faktur. Jedynie za zgodą podatnika dostęp organu do e-faktur może odbywać się za pośrednictwem Internetu.

• art. 218 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz.U. L 347 ze zmianami

• art. 86 ust. 1, art. 106 ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1666

• § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur - Dz.U. Nr 113, poz. 1119

Kamila Pawłowska

konsultant podatkowy

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

FAKRO Sp. z o.o

Lider w produkcji i sprzedaży okien dachowych w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »