| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Wykonywanie zobowiązań gwarancyjnych a rozliczenia VAT

Wykonywanie zobowiązań gwarancyjnych a rozliczenia VAT

W czasach walki o klienta i wysokiej konkurencji gwarancja jakości produktu jest jednym z rodzajów odpowiedzialności za sprzedaż wadliwego towaru. Jest to także potwierdzenie jakości produktu, stanowiące nierzadko również narzędzie marketingowe.

Jeśli sprzedawca (gwarant wobec nabywcy) usunął wadę towaru w ramach gwarancji udzielonej temu nabywcy, a następnie otrzymał od producenta (występującego w roli gwaranta wobec sprzedawcy) zwrot kosztów wykonanego świadczenia gwarancyjnego, to zwrot ten nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której świadczenie gwarancyjne zostało wykonane siłami własnymi sprzedawcy, jak i zlecone przez niego do wykonania przez inny podmiot (podwykonawcę). W takim przypadku sprzedawca nie świadczy usługi gwarancyjnej na rzecz producenta, wobec tego uzyskana rekompensata za poniesione przez sprzedawcę koszty napraw gwarancyjnych nie stanowi wynagrodzenia za usługę wyświadczoną na rzecz producenta.

Takie stanowisko wynika również z interpretacji udzielanych przez organy podatkowe. Są to np.:

1. Interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu: z 6 marca 2009 r., nr ILPP2/443-16/09-2/GZ, oraz z 30 marca 2009 r., nr ILPP2/443-131/09-2/MN. W ostatnim z wymienionych pism Dyrektor IS stwierdził, że: „Z opisu stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, iż kupuje on maszyny od spółek z siedzibą w (...), a następnie sprzedaje je na rynku polskim. Na zakupione maszyny przysługuje mu gwarancja. Zainteresowany jako dystrybutor udziela gwarancji ostatecznym klientom. W przypadku wystąpienia usterki maszyny spółka naprawia ją przy pomocy własnych pracowników lub kupuje usługi naprawcze od firm zewnętrznych. Zgodnie w warunkami umów po dokonaniu naprawy spółka zwraca się do producenta z prośbą o akceptację kwot naprawy gwarancyjnej i o zwrot kosztów naprawy. (...) W związku z powyższym należy stwierdzić, iż wnioskodawca nie świadczy usług na rzecz producenta, bowiem świadczy on usługi gwarancyjne we własnym imieniu (w wyniku podpisanej umowy sprzedaży towarów - producent jest gwarantem dla spółki, a spółka z kolei jest gwarantem dla klientów), a następnie jedynie odzyskuje, w formie rekompensaty, koszty poniesione na naprawę towarów. Zatem rozliczenia pomiędzy producentem i zainteresowanym z tytułu napraw gwarancyjnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 kwietnia 2009 r., nr IPPP2/443-1837/08-4/AS. W powołanym piśmie Dyrektor IS stwierdził: „(...) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje wyroby producenta, pełniąc - na podstawie zawartej umowy dystrybucyjnej - obowiązki gwaranta wobec ostatecznych odbiorców (nabywców). Naprawy gwarancyjne wnioskodawca realizuje we własnym imieniu i są one wykonywane tylko na rzecz tych odbiorców. Po realizacji naprawy gwarancyjnej wnioskodawca dostarcza zestawienie poniesionych kosztów (części, robocizna), a producent będący w stosunku do niego gwarantem zwraca koszty napraw gwarancyjnych na podstawie wystawionych not kredytowych. W związku z powyższym należy uznać, iż wnioskodawca nie świadczy usług na rzecz producenta, świadczy on bowiem usługi gwarancyjne we własnym imieniu, a następnie jedynie odzyskuje, w formie rekompensaty, koszty poniesione na naprawę towarów. Tym samym otrzymywanie takiej rekompensaty, która nie jest wynagrodzeniem za usługę świadczoną niezależnie od dokonywanych w ramach umowy dystrybucyjnej nabyć towarów, nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. W związku z powyższym wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokumentowania fakturami VAT przepływów finansowych wynikających z ww. umowy”.

O ile zwrot kosztów naprawy gwarancyjnej z tytułu wadliwości towaru nabytego od producenta (gwaranta wobec sprzedawcy) nie podlega opodatkowaniu VAT, o tyle udzielenie zryczałtowanego rabatu na ewentualne koszty takich napraw nie pozostaje już poza zakresem ustawy o VAT. Rabat wpływa bowiem na zmniejszenie podstawy opodatkowania VAT z tytułu dostawy towaru, której dotyczy. W rezultacie udzielenie rabatu wymaga od krajowego producenta wystawienia faktury korygującej.

Otrzymanie takiego zryczałtowanego rabatu gwarancyjnego od unijnego producenta wymaga zmniejszenia u krajowego nabywcy podstawy opodatkowania z tytułu WNT. Potwierdzenie takiego stanowiska wynika m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 października 2009 r., nr IPPP2/443-860/09-4/BM. W piśmie tym organ podatkowy podzielił zdanie podatnika na temat uznania otrzymanego rabatu (w wysokości 2 proc. obrotów) za kwotę zmniejszającą podstawę opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (solariów), co uzasadnił następująco: „(...) należy zgodzić się z podatnikiem, iż otrzymany rabat (»ryczałt gwarancyjny«, będący rekompensatą za poniesione koszty napraw gwarancyjnych oraz w związku z dużymi przychodami osiąganymi ze sprzedaży przedmiotowych solariów) nie stanowi wynagrodzenia za usługę świadczoną na rzecz unijnego dostawcy i należy go traktować jako zmniejszenie podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Zmniejszenie podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Spółka powinna udokumentować fakturą wewnętrzną i wykazać w deklaracji podatkowej VAT-7, składanej za okres, w którym otrzymano od kontrahenta niemieckiego dokument korygujący wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów”.

Warunkiem realizacji prawa do odliczenia VAT naliczonego od nabytych towarów i usług, służących spełnieniu świadczenia gwarancyjnego przez sprzedawcę (gwaranta), jest ich związek z czynnościami opodatkowanymi. W przypadku napraw gwarancyjnych prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabycia towarów i usług wykorzystanych do naprawy gwarancyjnej należy rozpatrywać pod kątem ich związku ze sprzedażą towarów, których ta gwarancja dotyczy. Nie należy tutaj rozpatrywać związku pomiędzy zakupami 'gwarancyjnymi' a niepodlegającym opodatkowaniu (i niedającym prawa do odliczenia) otrzymaniem rekompensaty za poniesione przez sprzedawcę koszty naprawy gwarancyjnej.

Wydatki wynikające z dokonanych napraw gwarancyjnych mają związek z działalnością w zakresie sprzedaży towarów objętych gwarancją. Umowne postanowienia pomiędzy stronami transakcji zobowiązujące sprzedawcę do napraw gwarancyjnych, w przypadku wystąpienia wady towaru w okresie gwarancyjnym, stanowią element umowy sprzedaży, w ramach której została zrealizowana czynność opodatkowana, tj. sprzedaż towaru objętego gwarancją.

Dlatego, jeżeli sprzedaż towaru objętego gwarancją jakości jest opodatkowana, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących poniesienie wydatków na naprawę gwarancyjną sprzedawanego towaru.

PRZYKŁAD

Firma ALFA Sp. z o.o. wykonuje czynności opodatkowane (sprzedaż maszyn). Jest ona gwarantem w stosunku do nabywcy towaru. Za naprawy gwarancyjne nieodpłatnie wykonane na rzecz nabywcy ALFA Sp. z o.o. otrzymuje od producenta tych maszyn, będącego gwarantem wobec spółki, zwrot faktycznie poniesionych wydatków na wykonaną naprawę gwarancyjną.

Firma ALFA Sp. z o.o. wykonuje naprawy gwarancyjne we własnym zakresie lub zleca ich wykonanie podmiotom trzecim (podwykonawcom). Faktury VAT na zakup materiałów i usług do napraw gwarancyjnych wykonywanych we własnym zakresie oraz za wykonanie napraw gwarancyjnych przez podwykonawcę otrzymane przez ALFA Sp. z o.o. uprawniają tę firmę do odliczenia VAT naliczonego. Zakupy te są bowiem związane ze sprzedażą maszyn, która podlega opodatkowaniu VAT.

Zwrot towaru objętego gwarancją, dokonany w celu wymiany na towar pełnowartościowy lub wykonania jego naprawy gwarancyjnej, nie jest odrębną czynnością podlegającą opodatkowaniu. Przemieszczenie towaru, spowodowane koniecznością wykonania przez gwaranta nieodpłatnego usunięcia wady w ramach gwarancji przysługującej polskiemu nabywcy, stanowi kontynuację umowy kupna-sprzedaży opodatkowanej przez krajowego nabywcę na etapie wewnątrzwspólnotowego nabycia tego towaru. Zwrot wadliwego towaru unijnemu kontrahentowi, w celu dokonania przez niego naprawy gwarancyjnej, nie jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT), natomiast odbiór towaru z takiej naprawy nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).

Potwierdzenie takiego stanowiska można odnaleźć w postanowieniu Małopolskiego Urzędu Skarbowego z 20 września 2006 r., nr PO2/443-111/06/72933, w którym organ podatkowy stwierdził, że: „Jeżeli dostawcy towarów przewidzieli w ramach udzielonej gwarancji wymianę towarów bądź ich naprawę, to przemieszczenie towarów zarówno z Polski za granicę, jak i zwrot naprawionego towaru czy wymiana towaru na nowy nie stanowi żadnej z czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku naprawy sprzętu nie dochodzi także do świadczenia usługi ze strony kontrahenta zagranicznego. Usługa naprawcza mieści się w cenie nabytego towaru, na który sprzedawca udzielił gwarancji. Stąd też w obu opisanych przypadkach dostarczenie towaru do naprawy, a następnie jego odesłanie czy wymiana towaru na nowy nie stanowią czynności podlegającej regulacjom ustawy o VAT”.

Aneta Szwęch

Podstawa prawna:

• art. 577-582 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.),

• art. 5, art. 29 ust. 1, art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.).

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK