| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Jak zgodnie z prawem opóźnić opłacanie składek do ZUS

Jak zgodnie z prawem opóźnić opłacanie składek do ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne są dużym obciążeniem finansowym dla każdej firmy. Płatnik będący w trudnej sytuacji może jednak zwrócić się do ZUS o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu składek.

Jeżeli ZUS przychyli się do wniosku spółki, to w umowie zostaną ustalone raty i kwoty rat.

Najdalej idącą ulgą w zapłacie składek jest umorzenie przez ZUS należności z tego tytułu. Umorzenie przez ZUS nieopłaconych składek pociąga za sobą umorzenie odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty. Z tego względu stosowanie ulgi jest obarczone bardzo rygorystycznymi wymaganiami.

ZUS może umorzyć należności z tytułu składek tylko w przypadku całkowitej ich nieściągalności i tylko w odniesieniu do składek, które są finansowane ze środków płatnika składek.

Podział kompetencji w zakresie umarzania należności z tytułu składek

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jeżeli dłużnik posiada należności z tytułu składek zarówno za okres do 31 grudnia 1998 r., jak i za okres od 1 stycznia 2009 r., to należności te nie podlegają sumowaniu przy określaniu osoby uprawnionej do ich umorzenia. W takim przypadku do każdej z tych należności osoba uprawniona do umorzenia jest ustalana odrębnie.

3.1. Całkowita nieściągalność

Całkowita nieściągalność, która uzasadnia umorzenie należności z tytułu składek, zachodzi wówczas, gdy:

• dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie nie ma następców prawnych oraz możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie,

• sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 i art. 361 pkt 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,

• nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

• nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym,

• wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,

• naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,

• jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie 4/201730.03 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »