| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Podatki > Jak zaliczyć do kosztów wstępną opłatę leasingową?

Jak zaliczyć do kosztów wstępną opłatę leasingową?

Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczałam się na podstawie książki przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. Czy prawidłowo zastosowałem art. 22 ust. 5c ustawy o PIT do wstępnej opłaty leasingowej dzieląc kwotę proporcjonalnie do długości trwania umowy leasingu?

NIE.

Powinien Pan wydatki związane z uiszczeniem wstępnej opłaty leasingowej zaewidencjonować w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w dacie ich poniesienia.

Zgodnie z art. 23b ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią zasadniczo przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodu korzystającego, jeżeli umowa spełnia następujące warunki:

- została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz

- suma ustalonych w umowie opłat pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Zobacz: Co to jest pomoc de minimis i kto może z niej skorzystać?

Jeżeli zawarta umowa leasingu spełnia powyższe warunki oraz leasingobiorca w dniu jej zawarcia nie korzysta ze zwolnień wymienionych w art. 23b ust. 2 ustawy o PIT, to może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie poniesione koszty związane z przedmiotem umowy leasingu, w tym także wydatek związany z uiszczeniem opłaty wstępnej.

Moment zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów regulują w Pana przypadku przepisy art. 22 ust. 4 i ust. 6b ustawy o PIT.

W świetle postanowień art. 22 ust. 4 ustawy o PIT, koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Powyższe oznacza, iż wydatki stanowią koszt w dacie ich poniesienia bez względu na fakt jakiego okresu dotyczą.

Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o PIT, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników, o których mowa w art. 22 ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba i 6bb, ww. ustawy o PIT (tj. prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów) uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

W Pana przypadku koszty związane z prowadzoną działalnością rozlicza się w momencie wystawienia faktury.

Zobacz: Ulgi podatkowe dla przedsiębiorcy - porada

Przy ewidencjonowaniu kosztów nie mają zatem zastosowania zasady określone w art. 22 ust. 5-5c ustawy o PIT przewidziane dla podatników prowadzących księgi rachunkowe.

W konsekwencji – przy metodzie ewidencjonowania kosztów w momencie wystawienia faktury – nie ma Pan obowiązku stosować się do przepisu art. 22 ust. 5c ustawy o PIT, z którego wynika, że koszty pośrednie, jeżeli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W związku z powyższym wydatki związane z uiszczeniem wstępnej opłaty leasingowej, Wnioskodawca winien zaewidencjonować w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w dacie ich poniesienia (wystawienia faktury).

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 (tekst jednolity) – ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r., Nr 211, poz. 1549

Paweł Huczko

reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Sebastian Koczur

ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »