| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Jakie skutki w VAT ma przekazanie towarów w formie darowizny

Jakie skutki w VAT ma przekazanie towarów w formie darowizny

Spółka z o.o. zakupiła pościel na fakturę VAT. Następnie przekazała pościel w formie darowizny na rzecz domu dziecka. W jaki sposób zaewidencjonować to zdarzenie w księgach i rejestrach VAT?

2. Darowizna niepodlegająca opodatkowaniu VAT

Inaczej będzie w sytuacji, gdy spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od nabycia pościeli, którą następnie przekazała nieodpłatnie do domu dziecka. Taka sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy spółka spełnia jeden z poniższych warunków:

1) posiada status podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT,

2) prowadzi wyłącznie działalność zwolnioną przedmiotowo z VAT,

3) posiada status podatnika czynnego w VAT, ale prowadzi m.in. działalność zwolnioną z VAT i nabyła pościel na cele tej działalności,

4) prowadzi działalność opodatkowaną, ale zakupiła pościel z zamiarem przekazania jej w formie darowizny na rzecz domu dziecka, a nie z zamiarem wykorzystania pościeli w działalności opodatkowanej.

PRZYKŁAD

Spółka zajmuje się produkcją mebli. Zakupiła pościel dla domu dziecka. Otrzymała fakturę VAT dokumentującą zakup. Z faktury zakupu pościeli spółka nie odliczy VAT, ponieważ zakup nie był związany z prowadzoną przez nią działalnością opodatkowaną VAT. Zakup pościeli nie miał bowiem związku z produkcją i sprzedażą mebli.

W żadnej z wymienionych w pkt 1-4 sytuacji Czytelnikowi - spółce z o.o. nie przysługuje prawo do odliczenia VAT z otrzymanej faktury dokumentującej zakup pościeli. Jeżeli którakolwiek z tych sytuacji miała miejsce, Czytelnik - spółka z o.o. nie ma obowiązku opodatkowywać darowizny przekazanej pościeli. Darowizna nie powinna być wówczas dokumentowana fakturą wewnętrzną ani wykazana w rejestrze sprzedaży VAT.

Darowizna jako koszt. Darowizna nie stanowi kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 14 updop). Wyjątkiem są:

• darowizny dokonywane między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową,

• wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,

• koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, wytworzonych bądź nabytych, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Spółka nie ma zatem prawa zaliczenia dokonanej darowizny pościeli do kosztów uzyskania przychodów.

Odliczenie darowizny. Spółka powinna sprawdzić, czy ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania tych dokonanych darowizn, które nie są kosztem uzyskania przychodu (art. 18 updop). Spółka może bowiem pomniejszyć podstawę opodatkowania poprzez odliczenie:

• darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,

• darowizn na cele kultu religijnego.

Wysokość wszystkich odliczanych darowizn łącznie w 2009 r. nie może przekroczyć 10% dochodu (art. 18 ust. 1a updop).

Należy wyjaśnić, że sfera zadań publicznych obejmuje m.in. zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Darowizna na rzecz domu dziecka mieści się w wymienionej lub ewentualnie innych kategoriach wskazanych w art. 4 wspomnianej ustawy. Należy jednak zbadać, jaki status prawny ma wymieniony w pytaniu dom dziecka, tj. czy jest on organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacjami pozarządowymi, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie mogą być jednostki sektora finansów publicznych, w myśl przepisów o finansach publicznych. Mogą to być wyłącznie innego rodzaju osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Domy dziecka są w większości jednostkami sektora finansów publicznych. Nie mogą więc być uznane za organizacje pozarządowe realizujące cele pożytku publicznego. Oznacza to, że w sytuacji opisanej w pytaniu spółka nie będzie mogła odliczyć od dochodu darowizn przekazanych na rzecz państwowych i samorządowych domów dziecka (stanowią one bowiem jednostki sektora finansów publicznych). Taki stan prawny potwierdzają również organy podatkowe (por. postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 21 marca 2007 r., nr D-1/423-11/07, wydane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie; publ. www.mf.gov.pl).

Metodą wspierania takich domów dziecka z zachowaniem prawa do odliczenia darowizny od dochodu jest np. obdarowanie stowarzyszenia lub fundacji działającej na rzecz konkretnego domu dziecka.

WAŻNE!

Darowizna na dom dziecka stanowiący jednostkę sektora finansów publicznych nie podlega odliczeniu od dochodu podatnika.

Natomiast jeżeli dom dziecka jest prowadzony np. przez stowarzyszenie lub inną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, darowizna na rzecz takiej jednostki może być odliczona od dochodu spółki. Oczywiście z założeniem, że podmiot prowadzący dom dziecka nie wykonuje działalności, o której mowa w art. 18 ust. 1a pkt 2 updop, i nie jest jednostką sektora finansów publicznych.

Udokumentowanie darowizny. Należy dodać, że aby darowizna mogła być odliczona od dochodu do opodatkowania, musi zostać właściwie udokumentowana. Wysokość darowizny innej niż pieniężna powinna być określona dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny (faktura VAT), oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Darowizny odliczone od podatku należy wykazać w rozliczeniu rocznym podatku, dokonanym za rok, w którym darowizna została dokonana.

• art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 2, art. 29 ust. 10, art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 106 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

• art. 16 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666

Mariusz Darecki

ekspert w zakresie VAT

Sławomir Biliński

ekspert w zakresie podatku dochodowego

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Emilia Markowicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK