Kategorie

Operator wyznaczony

Poczta Polska już oficjalnie jest operatorem wyznaczonym do świadczenia usługi powszechnej w latach 2016 - 2025.