| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > E-faktury - praktyczne problemy z rozliczeniem VAT

E-faktury - praktyczne problemy z rozliczeniem VAT

Podatnicy często zadają sobie pytanie, czy przesłana im przez kontrahenta pocztą elektroniczną faktura VAT nie będzie kwestionowana przez organy podatkowe jako dokument niedający prawa do odliczenia VAT.

Przepisy traktują tę kwestię bardzo rygorystycznie, co w ocenie podatników powinno ulec zmianie, gdyż nie nadążają one za praktyką życia gospodarczego.

Przepisy wspólnotowe jednoznacznie wskazują, że państwa członkowskie uznają za faktury elektroniczne tylko takie dokumenty, które spełniają określone warunki wskazane w dyrektywie VAT (art. 218 dyrektywy). Warunkiem jest przede wszystkim zachowanie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści wynikających z faktur elektronicznych przy użyciu jednej z dwóch metod (art. 233 dyrektywy):

• podpisu elektronicznego,

• elektronicznej wymiany danych (EDI).

Ponadto w przepisach dyrektywy uregulowano, że państwa członkowskie mogą przyjąć także inną metodę zagwarantowania autentyczności oraz integralności danych zawartych na fakturach w swoich przepisach krajowych.

Możliwość przesyłania w Polsce faktur w formie elektronicznej reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.

Faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej pod warunkiem, że autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści będą zagwarantowane poprzez (§ 4 rozporządzenia):

• bezpieczny podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn.zm.), weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

Zgodnie z tą ustawą bezpieczny podpis elektroniczny to podpis, który jest wyłącznie przyporządkowany do osoby składającej ten podpis. Ponadto musi on być złożony przez tę osobę za pomocą urządzeń oraz danych służących do składania podpisu elektronicznego, a także musi być powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest nierozpoznawalna.

• wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jednak pod warunkiem, że zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.

Umowa dotycząca europejskiego systemu EDI (Electronic Data Interchange) została opisana w Zaleceniu Komisji Europejskiej z 19 października 1994 r. (nr 1994/820/WE) opisującym aspekty prawne elektronicznej wymiany danych (Dz.U. L 338 z 28 grudnia 1994 r.). Najważniejszym celem modelu EDI jest możliwość przesyłania danych w formie elektronicznej (w tym faktur elektronicznych) między dwiema firmami posiadającymi różne, a co za tym idzie - przede wszystkim niekompatybilne systemy informatyczne. Dzięki elektronicznemu modelowi EDI możliwe jest tłumaczenie danych elektronicznych przez jeden system informatyczny na język zrozumiały dla drugiego systemu informatycznego.

Warunkiem przesyłania bądź wystawiania faktur w formie elektronicznej jest uprzednia akceptacja (pisemna lub elektroniczna) tej formy przez odbiorcę faktury.

Reasumując, tylko tak przesłane faktury są fakturami elektronicznymi, umożliwiającymi traktowanie ich na równi z fakturami papierowymi.

W praktyce polscy podatnicy rzadko decydują się na wystawianie, przesyłanie oraz przechowywanie faktur w formie elektronicznej w takiej postaci, w jakiej reguluje tę kwestię rozporządzenie. Powodem są m.in. wysokie koszty związane z organizacją podpisu elektronicznego, który jest jednym z wymogów nakładanych przepisami podatkowymi. To sprawia, że dla wielu małych i średnich przedsiębiorców jest to rozwiązanie mało opłacalne.

W rezultacie prowadzi to do tego, że podatnicy wykorzystują inne, niedozwolone przepisami rozwiązania. Przykładem może być przesłanie faktur w formacie PDF lub HTML pocztą elektroniczną na wskazany przez odbiorcę faktury adres e-mailowy lub ich pobranie ze strony internetowej wystawcy faktury. Następnie obie strony drukują taką fakturę i traktują ją jako otrzymaną na piśmie.

Nie jest to jednak faktura elektroniczna w myśl przepisów rozporządzenia ani przepisów wspólnotowych. Ponieważ nie może być traktowana jako dokument księgowy, w konsekwencji może zostać zakwestionowane prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z takiej faktury.

Potwierdza to Ministerstwo Finansów w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych. Na przykład Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 22 października 2009 r. (nr ILPP2/443-1034/09-2/MR) stwierdził, że (...) otrzymane pocztą elektroniczną faktury VAT, w świetle § 4 rozporządzenia, nie zapewnią gwarancji niekwestionowanej autentyczności pochodzenia faktury od podmiotu, który ją wystawił oraz gwarancji integralności i nienaruszalności zawartości jej treści. Tym samym nie można takiej faktury uznać za tożsamą z fakturą wystawioną w formie papierowej. (...) wobec powyższego nie mogą stanowić podstawy do odliczenia podatku naliczonego.

Podobnie wypowiedział się Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w interpretacji z 13 września 2007 r. (nr 1472/RPP1/443-265/MIRT): Faktury, przesłane za pomocą e-maila lub wygenerowane za pośrednictwem strony internetowej bez zachowania odpowiednich warunków, wydrukowane przez nabywcę na własnej drukarce, są wyłącznie przekazaniem do wiadomości odbiorcy treści faktury, a nie wystawieniem i doręczeniem dokumentu, i dlatego nie rodzą żadnych skutków prawnych.

Tak też stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 15 stycznia 2008 r. (nr BPP2/443-201/07/ICz): (...) udostępnienie faktury na stronie internetowej czy poprzez pocztę elektroniczną nie może być uznane za wystawienie faktury, gdyż jest wyłącznie przekazaniem do wiadomości odbiorcy treści faktury.

Taką samą, niekorzystną dla podatnika linię interpretacyjną przyjęły także polskie sądy administracyjne. Wyrok WSA w Krakowie z 17 marca 2009 r. (sygn. akt I SA/Kr 97/09) dotyczył spółki, która pytała, czy możliwe jest przyjęcie przez nią zasady, że dokument (faktura VAT, faktura korygująca VAT) otrzymany w postaci papierowej drogą elektroniczną (za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej), lecz niebędący fakturą elektroniczną z podpisem elektronicznym, jest dokumentem uprawniającym firmę do wykazania podatku naliczonego w rejestrze VAT i do odliczenia od podatku należnego wynikającego z takiego dokumentu podatku naliczonego. Sąd stwierdził, że (...) nie jest możliwe wystawianie dla kontrahenta faktury i pobieranie jej przez zainteresowanego poprzez system elektroniczny, a następnie drukowanie jej przez obie strony na materiałach piśmiennych i traktowanie jej jako dokumentu na piśmie.

Podobnie wypowiedział się WSA w Warszawie w wyroku z 4 marca 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 3440/08) oraz w wyroku z 19 października 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 1341/07): (...) nie jest możliwe przyjęcie dualizmu - wystawianie dla kontrahenta faktury i pobieranie jej przez zainteresowanego poprzez system elektroniczny, a następnie drukowanie jej przez obie zainteresowane strony na materiałach piśmiennych i traktowanie jej jako dokumentu na piśmie. Sprzeciwiają się takiej koncepcji przepisy rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005 r. i ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, jak też prawa unijnego.

Reasumując, należy stwierdzić, że faktura „tradycyjna” przesłana pocztą elektroniczną lub pobrana ze strony internetowej wystawcy faktury nie daje prawa do traktowania jej jako faktury VAT. Z takiej faktury nabywca nie może odliczyć podatku - tak jednomyślnie uważają Ministerstwo Finansów oraz polskie sądy administracyjne.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK