| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Dotacje dla działalności gospodarczej

Dotacje dla działalności gospodarczej

Zarówno dla osób prowadzących już działalność gospodarczą, jak i dla tych, które zamierzają ją dopiero otworzyć, prawo przewiduje różnego rodzaju dotacje, możliwe do uzyskania od poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, skarbu państwa oraz Unii Europejskiej.

W zależności od podmiotu, do którego się zwracamy po dofinansowanie do działalności gospodarczej, inny jest czas oczekiwania na jej udzielenie oraz różne warunki, których spełnienie jest niezbędne, aby można się było starać o dotacje.

Osoby bezrobotne, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej, mają możliwość jednorazowego uzyskania od powiatowego urzędu pracy, w którym są zarejestrowane dofinansowania na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Przyznana jednorazowa wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego nie może być wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. Środki te mogą być przeznaczone przez bezrobotnego również na pokrycie kosztów pomocy prawnej, doradztwa i innych związanych z podjęciem tej działalności kosztów. Zapis taki znalazł się w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późń. zm.) i nie może być zmieniony przepisami regulaminu jakiegokolwiek powiatowego urzędu pracy.

Przykładowy wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w powiatowym urzędzie pracy powinien zawierać:

• kwotę wnioskowanej dotacji,

• rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny,

• symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, (PKD),

kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz innych źródeł finansowania,

• szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków, w ramach wnioskowanej dotacji, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej,

przewidywane efekty ekonomiczne planowanego przedsięwzięcia w tym koszty i dochody z prowadzenia działalności,

• proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy, którymi mogą być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Wniosek powinien ponadto zawierać oświadczenia o:

• korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

• wysokości uzyskanej pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku,

nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

• wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem,

• niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

• niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

rezygnacji z możliwości zawieszania prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto przy rozpatrywaniu wniosku są uwzględniane następującego rodzaju kryteria:

1) rodzaj zamierzonej działalności gospodarczej punktowanej według następującej kolejności:

a) produkcyjna,

b) usługowa,

c) handlowa;

2) przeznaczenie dotacji na wydatki związane bezpośrednio i jednoznacznie z rodzajem zamierzonej działalności;

3) predyspozycje osoby bezrobotnej, jej wiarygodność, spójność wypowiedzi w oparciu o:

a) opinię pośrednika pracy lub doradcy zawodowego,

b) zapisy w karcie rejestracyjnej,

c) zapisy z wniosku o dotację;

4) stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia:

a) udział środków własnych,

b) szczegółowe rozpoznanie przyszłego rynku zbytu dla produktu lub usług,

c) jakość merytoryczna przedstawionego biznes-planu;

5) koszt utworzeniu miejsca pracy;

6) możliwość utworzenia dodatkowych miejsc pracy.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyrankiewicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK