Znajdujesz się: Moja firma » Praca i ubezpieczenia » Kiedy przedsiębiorca traci prawo do opłacania niższych składek na ZUS

Kiedy przedsiębiorca traci prawo do opłacania niższych składek na ZUS

Ostatnia aktualizacja: 2009-09-22
Autor: Beata Wróblewska
Źródło: Monitor Księgowego

Do ubiegłego roku pracowałem na podstawie umowy o pracę w firmie budowlanej jako elektryk. Zrezygnowałem z pracy i założyłem własną firmę, która działa w tej samej branży. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opłacam składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru (30% minimalnego wynagrodzenia). Mój były pracodawca chce, bym wykonał dla niego kilka zleceń jako podwykonawca. Chodzi o wymianę instalacji elektrycznej w dużym obiekcie. Jeśli podejmę się tego zlecenia, to czy utracę prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne?


RADA

Jeśli przyjmie Pan zlecenie od byłego pracodawcy, nie będzie Pan mógł dalej opłacać składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach. Od pierwszego dnia wykonywania zlecenia będzie Pan musiał opłacać składki od podstawy wymiaru w wysokości co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2009 r.

UZASADNIENIE

Osoby podejmujące po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności mogą skorzystać z możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od znacznie niższej podstawy wymiaru. Przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe wykonywania działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przywilej opłacania składek na preferencyjnych zasadach dotyczy wyłącznie osób, które zaczęły prowadzić działalność gospodarczą po 24 sierpnia 2005 r. Ponadto prawo do opłacania składek na preferencyjnych zasadach jest obwarowane dwoma warunkami:

• przedsiębiorca nie może prowadzić żadnej pozarolniczej działalności w dniu rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej ani w okresie 60 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie tej działalności,

• przedsiębiorca nie może wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, z którym był związany stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy w roku rozpoczęcia działalności lub w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia działalności - jeśli w ramach zatrudnienia wykonywał te same czynności, które są przedmiotem działalności gospodarczej.

WAŻNE!

Przedsiębiorca musi spełniać warunki do preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez cały okres korzystania z tego uprawnienia.

Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne

Zakaz podejmowania współpracy z byłym pracodawcą w zakresie wcześniejszych obowiązków wykonywanych w ramach zatrudnienia odnosi się do każdego pracodawcy, u którego przedsiębiorca był zatrudniony w roku rozpoczęcia działalności lub w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia działalności. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca pracował w tym okresie u kilku pracodawców, nie może podjąć współpracy z żadnym z nich - jeśli współpraca miałaby polegać na wykonywaniu w ramach działalności tych samych czynności, które wcześniej wykonywał jako pracownik. W przeciwnym razie straci prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne od dnia podjęcia tej współpracy.Strona 1

zamknij oknoNastępny artykuł

Jak prawidłowo ustalić, za które osoby w wieku powyżej 50, 55 i 60 lat nie trzeba płacić składek na FP i FGŚP