| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Upadłość może przynieść korzyści

Upadłość może przynieść korzyści

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa wydaje się być końcem firmy, która popadła w poważne kłopoty finansowe. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że dobrze przeprowadzona procedura upadłościowa chroni przed negatywnymi skutkami bankructwa i często pozwala na założenie nowej firmy.

Postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte wyłącznie na wniosek. Nie ma możliwości wszczęcia postępowania z urzędu. Dlatego też to na osobach prowadzących działalność gospodarczą lub nią zarządzających (w przypadku osób prawnych) spoczywa obowiązek jego zainicjowania. W ustawie uregulowane zostały dwa sposoby przeprowadzenia postępowania upadłościowego - upadłość układowa oraz likwidacyjna. Postępowanie naprawcze jest w praktyce przeprowadzane bardzo rzadko. Różnice pomiędzy oboma rodzajami postępowania zostaną omówione w dalszej części artykułu.

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Za niewypłacalnego uważa się przedsiębiorcę:

• który nie wykonuje swoich zobowiązań pieniężnych, lub

• którego suma zobowiązań przekroczy wartość jego majątku, nawet wówczas, jeśli na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

Warto zwrócić uwagę na drugie z przedstawionych kryteriów. Niejednokrotnie firmy ponoszą straty, jednak są w stanie regulować swoje bieżące zobowiązania dzięki kredytom, pożyczkom od firm powiązanych kapitałowo lub poprzez wpłaty wnoszone przez właścicieli. Takie zewnętrzne finansowanie może powodować, że w oczach wierzycieli przedsiębiorstwo wygląda na świetnie prosperujące, gdy w rzeczywistości jest na skraju bankructwa. Taka sytuacja powoduje systematyczny spadek kapitału firmy, który stanowiłby ewentualne zabezpieczenie dla wierzycieli. Jednocześnie wierzyciele otrzymujący zobowiązania nie mają powodów do niepokoju oraz bodźca do zapoczątkowania postępowania upadłościowego. Taka sytuacja jest niebezpieczna dla wierzycieli. W momencie bankructwa nie znajdą oni bowiem majątku, z którego można ściągnąć długi.

Pojęcie niewypłacalności budzi w praktyce sporo wątpliwości. Warto podkreślić, że już na początku sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza 3 miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika.

Ustawa jest w głównej mierze skierowana do przedsiębiorców-dłużników. Co prawda możliwe jest również ogłoszenie upadłości w stosunku do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, ale praktyka pokazuje, że są to przypadki sporadyczne. Za przedsiębiorców uważa się podmioty posiadające taki status zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Dodatkowo przepisy prawa upadłościowego stosuje się również do:

• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

• wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swym majątkiem bez ograniczenia;

• wspólników spółki partnerskiej;

• osób fizycznych, które faktycznie prowadzą działalność gospodarczą nawet wówczas, gdy nie zgłosiły swej działalności w ewidencji działalności gospodarczej;

• osób fizycznych, które były przedsiębiorcami, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nie działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok.

Przedsiębiorcą nie jest spółka cywilna, a w związku z tym nie posiada ona zdolności upadłościowej. Zdolność taką posiadają jej poszczególni wspólnicy.

Postępowanie upadłościowe ma na celu spełnienie roszczeń wierzycieli oraz zminimalizowanie strat samego dłużnika. Dlatego prawo wnioskowania o ogłoszenie upadłości ma zarówno dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli (pod warunkiem że wierzycieli jest co najmniej dwóch). Przy czym dłużnik ma obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości (wystąpienia niewypłacalności).

W przypadku osobowych spółek handlowych uprawnionym do złożenia wniosku jest każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki. Natomiast w imieniu osoby prawnej, np. spółki z o.o., oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej uprawniony do złożenia wniosku jest każdy, kto ma prawo ją reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami, np. członkowie zarządów.

W stosunku do przedsiębiorstwa państwowego wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić także organ założycielski, a w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - także minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Jeżeli dłużnikowi została udzielona pomoc publiczna w wysokości przekraczającej 100 000 euro, wniosek może zgłosić organ udzielający pomocy. W sytuacji gdy dla osoby prawnej został ustanowiony kurator, to on również jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Przyczyny upadłości przedsiębiorstw >>

W stosunku do zmarłego przedsiębiorcy wniosek może zostać złożony przez wierzyciela, spadkobiercę, małżonka oraz każde z dzieci i rodziców zmarłego, nawet jeżeli nie dziedziczą po nim spadku. Wniosek powinien być złożony w terminie roku od dnia śmierci dłużnika.

Wierzycielem w rozumieniu ustawy jest każdy uprawniony do zaspokojenia z masy upadłości, choćby wierzytelność nie wymagała zgłoszenia. Nie ma znaczenia, czy wierzytelność ma charakter pieniężny czy też niepieniężny.

Wymogi formalne wniosku różnią się nieznacznie w zależności od tego, czy składającym jest dłużnik czy wierzyciel. Wierzyciel składający wniosek powinien pamiętać, że ustawa wymaga od niego uprawdopodobnienia przysługującej mu wobec dłużnika wierzytelności, np. fakturą. Wniosek zarówno składany przez wierzyciela lub dłużnika powinien być opłacony - opłata sądowa wynosi 1000 zł.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

KOGNITARIAT

Biuro podatkowo-finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK