Kategorie

Terminal LNG w Świnoujściu

8 lutego 2015 r. zostanie zrealizowana druga dostawa do świnoujskiego terminala LNG. Do portu ponownie zawinie gazowiec Al Nuaman.
Druga dostawa techniczna skroplonego gazu LNG do terminalu w Świnoujściu nastąpi w lutym 2016 r. Dostawy służą rozruchowi gazoportu.
11 grudnia 2015 r. do terminala LNG w Świnoujściu wpłynie gazowiec Al Nuaman. To jeden z najnowocześniejszych statków do przewozu LNG na świecie.
W gazoporcie w Świnoujściu trwają ostatnie prace wykończeniowe. Obecnie malowane są dwa zbiorniki na skroplony gaz ziemny (LNG). W fazie końcowej są również negocjacje inwestora z wykonawcą gazoportu w kwestii aneksu do umowy na realizację inwestycji. Pierwszy statek z LNG zawinie do portu jeszcze w tym roku.
Według zapewnień ustępującego ministra skarbu, Włodzimierza Karpińskiego, jeszcze w tym roku gazoport w Świnoujściu przyjmie pierwszy gazowiec.