Kategorie

Umowa deweloperska

Anna Śmigulska
inforCMS
Typowa umowa deweloperska ma na celu wybudowanie przez dewelopera budynku mieszkalnego, ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu na kupującego. Co jest zatem dla niej charakterystyczne i co powinno się w niej znaleźć?

Wśród umów deweloperskich można wyróżnić kilka typów umów. Wymienić tutaj należy umowę:

 • rezerwacyjną – zobowiązuje do zawarcia jednej z poszczególnych umów deweloperskich, w ramach tej umowy konsument zazwyczaj musi uiścić tzw. opłatę rezerwacyjną;
 • zobowiązującą – strona sprzedająca, czyli deweloper zobowiązuje się do tego, że przeniesie własności nieruchomości na kupującego w wyznaczonym terminie;
 • przedwstępną – sprzedawca (deweloper) składa oświadczenie, że zawrze umowę sprzedaży danej nieruchomości w ustalonym terminie;
 • rozporządzającą – na jej mocy podmiot, który sprzedaje nieruchomość przenosi jej własność na kupującego;
 • zobowiązująco-rozporządzającą – jest to dopełnienie umowy przedwstępnej i jest zawierana dopiero po wybudowaniu nieruchomości i ustanowienia odrębnej własności.

Poniżej przedstawione zostały poszczególne elementy umowy, niezbędne do jej prawidłowego sporządzenia. Jest to o tyle istotne, że w przypadku zaistnienia sporu z deweloperem łatwo jest ustalić, czy umowa faktycznie została wykonana w sposób prawidłowy.

1. W umowie muszą być dokładnie określone strony umowy

Konieczne jest wskazanie nazwy dewelopera, z którym podpisujemy umowę. Jeżeli prowadzi on działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wójta/burmistrza/prezydenta miasta, zamieszcza się w umowie imię, nazwisko, nazwę firmy, jej adres, numery REGON, NIP i numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli deweloper prowadzi spółkę prawa handlowego (np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółkę akcyjną) niezbędne jest wskazanie siedziby spółki, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wymienienie nazwisk i funkcji osób występujących w imieniu spółki z podaniem podstawy do reprezentacji, ewentualnie inne dokumenty wymagane dla ważności zawieranych umów.

Kupujący natomiast powinien wskazać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numery PESEL i NIP.

Jeżeli stroną umowy są małżonkowie, muszą podpisać ją oboje, chyba że jedno z nich udzieli pełnomocnictwa do zawarcia umowy.

2. Przedmiot umowy

Reklama

Deweloper, na mocy umowy zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności konkretnego lokalu związanego z daną nieruchomością gruntową. Powinien złożyć oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości z podaniem dokumentów źródłowych nieruchomości, oraz opis stanu prawnego nieruchomości ze wskazaniem wpisów obciążających nieruchomość oraz pozwoleniem na budowę.

Dz. ewid. nr 2 z obrębu Stare Babice, jednostka rejestrowa F.16, posiadająca obszar 1500 m2, położona przy ul. Sołeckiej 2 w Satrych Babicach), a także numerem księgi wieczystej, zbioru dokumentów lub numerem aktu własności ziemi.


Oprócz tego w umowie powinien znajdować się szczegółowy opis projektowanego obiektu - domu lub lokalu. Dane powinny dotyczyć:

 • lokalu - piętro, łączna powierzchnia, liczba izb z podaniem ich metrażu, rozkład, rozmieszczenie okien i drzwi, parametry techniczno-eksploatacyjne lokalu;
 • standardu wykonania - położenie, liczba kondygnacji, media, oświetlenie;
 • praw lub obiektów przynależnych - balkon, lodżia, piwnica, garaż i inne;
 • praw wspólnych;
 • sposobów liczenia powierzchni lokalu (norma);
 • oraz opis infrastruktury zewnętrznej wraz z załącznikami graficznymi wskazującymi usytuowanie lokali w budynkach oraz ich układ funkcjonalny a także plan zagospodarowania terenu z opisem.

3. Zakres prac budowlanych

Istotne jest sprecyzowanie na czym mają polegać prace budowlane i kto jest odpowiedzialny za ich wykonanie. W szczególności należy określić:

 • kto wykonuje prace wykończeniowe (biały montaż, podłogi, drzwi wewnętrzne, glazura, terakota itp.) – kupujący czy deweloper;
 • określenie materiałów, które mają być użyte w pracach wykończeniowych (np. drzwi z litego drewna czy ze zwykłej okleiny, ich kolor, okna drewniane czy z PCV itp.);
 • rodzaj ogrzewania - ze wskazaniem, czy koszt grzejników jest wliczony w cenę mieszkania.

Brak uszczegółowienia tych kwestii może okazać się bardzo niekorzystne dla konsumenta. Deweloper może w ten sposób użyć najtańszych materiałów, a kupujący nie będzie mógł skutecznie się bronić.

4. Terminy

Reklama

Terminy, które najbardziej interesują stronę kupującą daną nieruchomość dotyczą zakończenia prac budowlanych i termin przeniesienia własności lokalu. Istotne jest, aby wskazać konkretną datę, a nie tylko przedział czasowy (np. III kwartał 2010 roku).

Niedotrzymanie terminu przez dewelopera skutkuje prawem konsumenta do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Deweloper może uchylić się od obowiązku naprawienia szkody tylko, gdy zaistnieją okoliczności, na których wystąpienie nie miał najmniejszego wpływu (tzw. siła wyższa, np. powódź, trzęsienie ziemi). Taką okolicznością nie są niskie temperatury występujące zimą, co jest typowe dla naszego klimatu, o czym deweloper jako profesjonalista powinien wiedzieć.


6. Cena

Bardzo ważne jest, aby w umowie była określona cena w sposób jednoznaczny. Cena powinna być wartością brutto, czyli uwzględniać podatek VAT.

Z umowy musi wynikać co wchodzi w skład tej ceny. Na przykład czy uwzględniony jest w niej balkon i inne części składowe lokalu, drogi dojazdowe, chodniki, oświetlenie itp. Jeżeli nie – konieczne jest dodatkowe, odrębne wskazanie ich ceny.

Ważne jest również uzgodnienie, że cena nie ulega zmianie. Umowa może co prawda przewidywać możliwość zmiany ceny w wyniku np. zmiany stopnia inflacji, ale konieczne jest wtedy jednoznaczne określenie warunków, po których spełnieniu czy zaistnieniu cena przedmiotu umowy się zmieni i o ile oraz informacji o przysługującym konsumentowi prawie do odstąpienia od umowy.

Konsument powinien być poinformowany nie tylko o wartości, jak musi zapłacić deweloperowi, ale również jaki sposób i kiedy ma to uczynić. Ważne jest zatem, aby wskazać harmonogram wpłat dokonywanych przez kupującego. Dobrze byłoby, gdyby ostatnia rata została uiszczona przez nabywcę już po zakończeniu inwestycji i odbiorze technicznym budynku, przy podpisaniu umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu mieszkalnego i przenoszącej jego własność na kupującego.

Niezbędne jest sprecyzowanie skutków opóźnień wpłat kupującego w postaci odsetek za zwłokę: ustawowe lub umowne wynikając e z samej umowy (nie mogą być wyższe niż odsetki maksymalne).

7. Odstąpienie od umowy oraz przeniesienie praw na osobę trzecią

W umowach z deweloperami często możemy spotkać się klauzulą, zgodnie z którą konsument może odstąpić od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wskaże osobę, na którą zostanie przeniesiony ogół praw i obowiązków wynikających z tej umowy. Trzeba przy tym uważać w jaki sposób deweloper zastrzegł sobie zwrot wpłaconych przez konsumenta pieniędzy. Powinno to nastąpić w terminie niezwłocznym

8. Kary umowne

Często w umowach deweloperskich przewidziane są kary umowne. Taki zabieg jest prawnie dopuszczalny, ale trzeba zwrócić uwagę czy ich wysokość została ustalona w sposób sprawiedliwy dla obu stron. Deweloper nie może bowiem wyłączyć swojej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, nakładając przy tym wysoką karę na kupującego, np. za nieterminowe wpłacenie kolejnej raty.

Istotne jest, aby kara umowna za opóźnienie w zakończeniu prac odpowiednie albo za odstąpienie od umowy była odpowiednio określona. Jeżeli będzie za niska, nierzetelny deweloper może specjalnie zerwać umowy, po to by nieruchomość oddać do powtórnej sprzedaży mieszkania, ale już za wyższą cenę. Może także nie być pewnego rodzaju zadośćuczynieniem dla konsumenta, ponieważ jego szkody są znacznie wyższe.

9. Zarząd nieruchomością

Każda nieruchomość, zwłaszcza ta, która składa się z wielu odrębnych lokali, powinna mieć zarządcę, który w imieniu mieszkańców będzie o nią dbał, pilnował wszystkich sprawa z nią związanych. Właściciel nieruchomości często nie wiedzą, że sami mogą sprawować zarząd nieruchomością wspólną (czyli tymi częściami nieruchomości, z której razem korzystają) oraz, że nie muszą się godzić na narzucone przez dewelopera w umowie zapisy o konieczności sprawowania zarządu przez dewelopera (postanowienia te zostały uznane za niedozwolone klauzule umowne i wpisane do rejestru klauzul prowadzonego przez Prezesa UOKiK).

W umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali, potocznie mówiąc w umowie kupna-sprzedaży nieruchomości albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego właściciele mogą określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, np. przez powierzenie zarządu osobie fizycznej albo prawnej, a więc zarządcy nieruchomości posiadającemu licencję zawodową lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie zarządu nieruchomościami.

Każdą umowę należy dokładnie przeczytać i zbadać jej treść, ewentualnie zakwestionować postanowienia niezgodne z interesem konsumenta.

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Dom
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Ceny gazu dla gospodarstw domowych - podwyżka o 12,4% od 1 sierpnia 2021 r.

  Ceny gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 sierpnia ceny gazu dla gospodarstw domowych w taryfie największego sprzedawcy - PGNIG Obrót Detaliczny - rosną o ponad 12,4 proc. Prezes URE zatwierdził w piątek zmianę taryfy. PGNiG uzasadniło wniosek o podwyżkę rosnącymi cenami zakupu gazu na rynku.

  Inflacja w Polsce w 2021 roku – co najbardziej drożeje

  Inflacja w Polsce w 2021 roku. Rosnące ceny prądu i wywozu śmieci ciążą budżetom domowym rodaków. W sumie trudno się dziwić - oprócz rosnących cen paliw, to właśnie koszty związane z domami i mieszkaniami są głównymi powodami rosnących kosztów życia i inflacji.

  Burza, porywisty wiatr - jak zachować bezpieczeństwo, jak zabezpieczyć dom

  Burza i wichura a bezpieczeństwo. Jak zachować bezpieczeństwo podczas burzy i wichury? Jak zabezpieczyć dom? Gdzie najlepiej schronić się przed burzą? Jak zachować się podczas burzy w górach, na otwartej przestrzeni, nad wodą? Radzą eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

  Ceny mieszkań wciąż rosną. Czy będzie jeszcze drożej?

  Ceny mieszkań. Niewystarczająca podaż lokali przy zawrotnym popycie, wciąż rosnąca inflacja i koszty budowy - jednym słowem było drogo, a będzie jeszcze drożej. Powodem kolejnych wzrostów może okazać się m.in. powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

  Czy warto mieć pompę ciepła w swoim domu?

  Pompa ciepła. Jeszcze dziesięć lat temu pompa ciepła była niszową technologią. W 2010 roku sprzedano zaledwie siedem tysięcy sztuk w skali kraju. Obecnie jest to blisko siedem razy więcej w ujęciu rocznym. W 2030 roku łączna liczba instalacji tego źródła ciepła w Polsce może przekroczyć milion. Ze względu na fakt, że jest to stosunkowo nowe rozwiązanie – budzi dużą ciekawość i wiele pytań. Dlaczego warto mieć pompę ciepła w domu i na co zwrócić uwagę rozważając taką inwestycję?

  Prąd 3.0 i zmiana rozliczeń prosumentów a perspektywy dla fotowoltaiki w Polsce

  Fotowoltaika w Polsce. Ostatnie tygodnie na rynku fotowoltaiki były intensywne. Najpierw do opinii publicznej trafiła informacja o planowanych zmianach systemu rozliczeń dla prosumentów. Następnie przedstawione zostały szczegóły programu Mój Prąd 3.0. Nie zabrakło obaw o to, w jakich barwach maluje się przyszłość fotowoltaiki w Polsce. W jakim kierunku dalej będzie rozwijał się rynek oraz jakich zmian wymaga? Wyjaśniają eksperci Agnieszka Kozłowska-Korbicz oraz Krzysztof Bukała.

  Kiedy przedawniają się roszczenia o zapłatę rat kredytu wymagalnych przed wypowiedzeniem umowy?

  Raty kredytu - przedawnienie. Rzecznik Finansowy złożył wniosek o uchwałę Sądu Najwyższego ws. terminu przedawniania się roszczeń o zapłatę rat kredytu wymagalnych przed wypowiedzeniem umowy – poinformowało 14 lipca 2021 r. biuro rzecznika. Rzecznik Finansowy zaobserwował istotną rozbieżność w orzecznictwie w tym zakresie.

  Ulgi w podatku dla "zielonych" budynków

  Zwolnienia z podatku od nieruchomości "zielonych" budynków. Co najmniej przez rok katowickie budynki z zielonymi dachami, fasadami lub tzw. ogrodami wertykalnymi będą całkowicie lub częściowo zwolnione z podatku od nieruchomości - zakłada przygotowany przez Urząd Miasta projekt. Samorząd chce premiować tych, którzy przyczyniają się do zazieleniania miasta.