reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Zarządca we wspólnocie mieszkaniowej

Zarządca we wspólnocie mieszkaniowej

Właściciele lokali tworzący dużą wspólnotę mieszkaniową są zobowiązani do powołania jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Mogą też powierzyć zarząd zarządcy licencjonowanemu

Zarządcą licencjonowanym jest osoba fizyczna mająca zawodowa licencję nadaną w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami do zarządzania nieruchomościami. Przedsiębiorca, czyli osoba prawna może świadczyć usługi w takim zakresie, o ile zarząd będzie wykonywany przez osoby fizyczne będące zarządcami licencjonowanymi. Taki zarządca działa na podstawie umowy o zarządzaniu nieruchomością, zawartej ze wspólnotą mieszkaniową. Umowa taka musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności, a o jej istotnych warunkach decyduje wspólnota uchwałą właścicieli lokali.

Zakres uprawnień i obowiązków zarządcy wynika z umowy, z przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z Ustawy o własności lokali, a także z innych ustaw, jeżeli umowa określającą sposób zarządu nie stanowi inaczej. Wynagrodzenie z tytułu sprawowanego zarządu określa umowa o zarządzanie nieruchomością.

Do obowiązków zarządcy należy:
• stosowanie przepisów prawa,
• przestrzeganie standardów zawodowych,
• wykonywanie czynności zarządzania ze szczególną starannością, właściwą dla ich zawodowego charakteru,
• ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności zarządzania.

Zobacz również serwis: Nieruchomości

Ustawa o własności lokali wskazuje, że w przypadku, gdy zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel lokalu może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie. Sąd odwoła zarządcę, gdy ustaną przyczyny jego powołania.

Jeżeli w terminie dwóch lat od dnia wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w nieruchomości, w której liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych jest większa niż siedem, właściciele lokali nie dokonają wyboru zarządu ani nie powierzą zarządu nieruchomością wspólną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, to ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd może żądać dotychczasowy zarządca nieruchomości, sprawujący zarząd nieruchomością w dniu, w którym wyodrębniono własność pierwszego lokalu i który kontynuował zarząd tą nieruchomością przez okres co najmniej dwóch lat.

Wniosek o wyznaczenie zarządcy przymusowego składa się do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, który w postępowaniu nieprocesowym, zgodnie przepisami kodeksu postępowania cywilnego oraz z udziałem pozostałych właścicieli i po przeprowadzeniu rozprawy orzeka co do wniosku. Ustanawiając zarządcę przymusowego, którym z reguły będzie jeden z właścicieli, sąd określa zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie, zobowiązując go przy tym do składania okresowych sprawozdań z wykonywanego zarządu. Sąd odwołuje zarządcę, gdy ustana przyczyny jego powołania. Może to uczynić na wniosek każdego z właścicieli, zarządcy nie będącego właścicielem oraz z urzędu. W sprawach dotyczących zarządcy przymusowego nie przysługuje skarga kasacyjna.

Zobacz również serwis: Spółdzielnia mieszkaniowa

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


VAT 2021. Podatki część 239.90 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama