Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady używania świateł mijania i świateł do jazdy dziennej

Łukasz Cybul
Tradycyjne już dla Audi reflektory z obwódką ze świateł LED.
Tradycyjne już dla Audi reflektory z obwódką ze świateł LED.
Audi
Czy podczas opadów atmosferycznych w ciągu dnia można stosować światła do jazdy dziennej zamiast świateł mijania? A jakich świateł używać w tunelu?

Od 2007 roku obowiązuje w Polsce nakaz jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę. Nowe auta są fabrycznie wyposażone w światła do jazdy dziennej. Starsze często otrzymują dodatkowe oświetlenie LED. Kierowcy pozostałych samochodów używają świateł mijania. Przepisy ściśle określają, w jakich sytuacjach należy korzystać z każdego z powyższych rodzajów oświetlenia.

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym podyktowane są zawsze chęcią osiągnięcia jednego z dwóch celów: zwiększenia bezpieczeństwa na drogach lub poprawienia płynności ruchu drogowego. Obowiązek używania świateł mijania przez całą dobę stara się spełnić pierwszy z powyższych.

Politycy agitujący kilka lat temu za wprowadzeniem tego nakazu przekonywali, że podobne  rozwiązanie sprawdziło się znakomicie np. w krajach skandynawskich, gdzie w krótkim okresie po jego wprowadzeniu odnotowano znaczący spadek wypadków.

– Faktycznie, intencją wprowadzenia całodobowego obowiązku używania świateł mijania, a warunkowo świateł do jazdy dziennej, była chęć poprawienia bezpieczeństwa panującego w ruchu drogowym – twierdzi radca prawny Kamil Kozubek, który dodaje: – Realizacja zamysłu spowodowana była wykazaniem przez znawców praktyki wypadkowej, że pojazd z włączonymi światłami jest lepiej widoczny, zwłaszcza dla pieszego.

Korzyści płynące z obowiązku jazdy na światłach mijania przez całą dobę

W trakcie debaty przed wprowadzeniem przepisu miał on tylu orędowników, co przeciwników. Do tych drugich należeli obrońcy wolności przekonujący, że kolejny nakaz ograniczy i tak dostatecznie już ograniczoną wolność kierowców. Wśród oponentów znaleźli się również kierowcy zapatrzeni w statystyki spalania, twierdzący, że całodobowe korzystanie z oświetlenia pojazdu spowoduje wzrost zapotrzebowania na benzynę, co z kolei przyczyni się do zwiększenia zanieczyszczenia środowiska.

Pomysłodawcy wprowadzenia nakazu wskazywali z kolei na doświadczenia państw, które skorzystały z proponowanego przez nich rozwiązania, a także przedstawiali statystyki, mające potwierdzić słuszność podążania wyznaczoną przez te państwa drogą.

Jednym z najbardziej przemawiających do wyobraźni argumentów wydawała się być chęć ujednolicenia sytuacji panującej na drogach. – Fakt używania świateł tylko przez niektórych użytkowników, a przez innych nie, mógł stwarzać zagrożenie, gdyż kierujący przyzwyczajeni do lepszej widoczności pojazdów oświetlonych mogli nie zauważyć tych, które nie miały włączonych świateł – wyjaśnia mec. Kozubek.

Osiągnięcie wyższego poziomu bezpieczeństwa było zatem głównym celem proponowanych zmian. Pomysłodawcy nakazu przekonywali, że przyczyni się on do zmniejszenia liczby wypadków. – Porównanie danych statystycznych, dotyczących zderzeń czołowych w okresie przed i po uchwaleniu przedmiotowej nowelizacji pozwala stwierdzić, że liczba ta zmniejszyła się. Wstępnie można zatem ocenić, że jeden z celów wprowadzenia obowiązku jazdy z włączonymi światłami w ciągu dnia został osiągnięty – twierdzi mec. Kozubek.

Zobacz też: Mandat za nieodśnieżony samochód

Światła do jazdy dziennej - wymogi prawne

Zmiana przepisów postawiła kierowców przed koniecznością zrealizowania nowego obowiązku. Nabywcom nowych samochodów z pomocą przyszli producenci aut, wprowadzając na rynek pojazdy z fabrycznie zamontowanymi światłami do jazdy dziennej. Reszta zaczęła używać świateł mijania. Jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się na naszych drogach również używane samochody wyposażone w dodatkowe oświetlenie - światła LED. Część z nich, niestety, zamontowanych w sposób nieprawidłowy.

– Lampy i sposób ich zamontowania muszą spełniać pewne rygory. Przedmiotową problematykę regulują rozporządzenie Ministra Infrastruktur oraz regulaminy numer 48 i 87 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Światła powinny być zamontowane na wysokości od 25 do 150 cm nad ziemią, znajdować się maksymalnie 40 cm od bocznego obrysu pojazdu, a odległość między nimi nie powinna być mniejsza, niż 60 cm. Powinny także włączać się automatycznie po włączeniu zapłonu oraz wyłączać po włączeniu świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych – wyjaśnia podinspektor Sebastian Gleń z zespołu ds. regulacji prawnych Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Wymienione powyżej rozporządzenie dostosowało nasze przepisy do obowiązujących norm europejskich, jednocześnie uwzględniając wcześniej przyjęte u nas zasady, które nie obejmowały kwestii jednoczesnego korzystania z różnego oświetlenia pojazdu.

– W samochodach zarejestrowanych po raz pierwszy do końca 2009 roku dopuszcza się instalację świateł do jazdy dziennej, przy której świecą się również światła pozycyjne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Chodzi o to, aby nie trzeba było dokonywać przeróbek i modyfikacji instalacji w samochodach, w których założono światła do jazdy dziennej według wcześniej obowiązujących w Polsce przepisów – zauważa nadkomisarz Maciej Zdunowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Zobacz też: Spłata mandatu w ratach?

Kiedy używać świateł do jazdy dziennej, a kiedy świateł mijania?

Należy w tym miejscu podkreślić, że korzystanie z każdego rodzaju oświetlenia dopuszczalne jest jedynie w ściśle określonych warunkach. Przepisy zobowiązują kierujących do całodobowej jazdy na światłach mijania. Możliwość korzystania ze świateł do jazdy dziennej traktować należy więc jedynie jako wyjątek od ogólnej reguły.

– Zgodnie z zasadą kierujący jest zobowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Niemniej w przepisach wyrażony został wyjątek, według którego w czasie od świtu do zmierzchu, przy braku utrudnień w postaci zakłóceń przejrzystości powietrza, kierowca może używać świateł mijania albo świateł do jazdy dziennej - wyjaśnia radca prawny Kamil Kozubek.

Kluczowe jest tutaj ustalenie znaczenia terminu normalna przejrzystość. – Ustawodawca nie zdefiniował tego określenia, więc ocena należy do kierującego. Dla ułatwienia dodam, że czynnikami, powodującymi zmniejszenie przejrzystości powietrza są opady atmosferyczne, zamglenie, dym, czy kurz – zauważa mec. Kozubek.

Nie można zapominać, że poruszając się po drogach bez wymaganego oświetlenia, narażamy się na mandat karny. – Od świtu do zmierzchu - 100 złotych i 2 punkty karne, od zmierzchu do świtu - 200 złotych i 4 punkty karne - przypomina podinspektor Gleń.

Zobacz też: Zbyt wolna jazda autem - mandat i punkty karne

Czy w tunelu trzeba używać świateł mijania?

Problematyczna jest kwestia dotycząca obowiązku używania świateł dziennych/mijania w tunelu, z której jednolitą interpretacją kłopot mają nawet rzecznicy wojewódzkich komend policji. Do niedawna przepisy zobowiązywały bowiem kierującego do używania w tunelu świateł mijania. – Wydaje się jednak, że w obowiązującym stanie prawnym brak jest bezwzględnego przepisu nakładającego na kierowcę takiego obowiązku – uważa mec. Kozubek, który przypomina przy tym o nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym z 7.03.2007 roku, gdy powyższy zapis wykreślono.

Z taką interpretacją zgadza się podinspektor Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który jednocześnie zaleca jednak korzystanie ze świateł mijania w tunelu. – Między innymi z uwagi na brak oświetlenia tyłu pojazdu przy włączonych światłach dziennych, a bezwzględnie zalecam włączanie świateł mijania w przypadku tunelu słabo oświetlonego lub bez oświetlenia – wyjaśnia Sebastian Gleń.

Zobacz też: Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy - Polska i Europa

Kontrola oświetlenia przez funkcjonariusza policji

Wspomniałem wcześniej o zasadach prawidłowego montowania świateł do jazdy dziennej, który można zweryfikować w najbliższej stacji kontroli pojazdów. Pamiętać należy jednak, że kontroli stanu oświetlenia naszego auta może dokonać również funkcjonariusz policji, który posiada uprawnienia do przeprowadzenia kontroli drogowej.

– Podstawa faktyczna zatrzymania pojazdu do kontroli uzależniona jest od konkretnych sytuacji. Policjant jest uprawniony do sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze. Jeśli poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż kontrolowany pojazd może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego ze względu na swój stan techniczny lub zachowanie się kierującego, może nawet kierować kontrolowanym pojazdem w zakresie posiadanego uprawnienia do kierowania pojazdami, jeżeli jest to niezbędne dla dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojazdu – zauważa mec. Kozubek.

– Podczas kontroli drogowej policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu, które posiada niehomologowane światła lub umieszczone niezgodnie z warunkami technicznymi. Nadto kierowca korzystający z takiego pojazdu popełnia wykroczenie, za które grozi mandat w wysokości do 500 złotych – przestrzega Gleń.

Zobacz też: Kierowca kontra pieszy - kto ma pierwszeństwo i kiedy?

Obrona przed mandatem za brak oświetlenia

– Nie jest możliwe przytoczenie uniwersalnej linii obrony, gdyż zależy ona od okoliczności zaistniałych w danej sytuacji. Można jedynie zwrócić uwagę, że kierowca powinien skupić się przede wszystkim na wykazaniu, iż nie zaszły przesłanki odpowiedzialności., tj. wykazać, że użył właściwego oświetlenia zewnętrznego, zgodnie z ustawą – wyjaśnia Kozubek, który jednocześnie uspokaja wszystkich, którym tuż przed kontrolą przepaliła się żarówka.

– Warto też wskazać, że za wykroczenie nie będzie odpowiadała osoba prowadząca pojazd, w którym w trakcie jazdy zepsuło się oświetlenie, gdy tej awarii kierujący nie mógł zauważyć (np. przepalenie się żarówki). Co prawda osoba taka narusza zakaz poruszania się bez wymaganych prawem świateł, ale nie można jej w tym przypadku przypisać winy – kończy radca prawny Kamil Kozubek.

Zobacz też: Mandat za jazdę środkowym pasem - dlaczego?

Wysokość mandatów związanych z oświetleniem pojazdu

200 złotych i 4 punkty niestosowanie się do obowiązku używania wymaganych świateł od zmierzchu do świtu
200 złotych i 2 punkty niestosowanie się do obowiązku używania wymaganych świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
100 złotych i 2 punkty niestosowanie się do obowiązku używania wymaganych świateł od świtu do zmierzchu
200 złotych i 4 punkty niestosowanie się do obowiązku używania wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory roku
100 złotych i 2 punkty naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich
200 złotych i 3 punkty zakrywanie świateł
200 złotych i 3 punkty niezgodne z przepisami używanie świateł drogowych
zatrzymanie dowodu rejestracyjnego i grzywna 50 - 200 złotych umieszczenie niehomologowanego lub niewłaściwego źródła światła lub lampy, nieprawidłowe rozmieszczenie świateł, ich barwa lub połączenie z instalacją pojazdu

Volvo S60 T6 AWD Polestar 2014 światła dzienne
Kamil Fraszkiewicz
Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moto
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy można tankować do kanistra?
  Czy można tankować do kanistra? To pytanie, które często zadają kierowcy. I możliwość taka występuje, ale trzeba dochować kilku warunków.
  Auto dla kobiety. Jak panie wybierają samochody?
  Auto dla kobiety, czyli zastanawialiście się kiedyś jaki jest klucz, który decyduje o zakupie konkretnego egzemplarza pojazdu przez panie? My to wiemy!
  Limitowany Formentor VZ5. Powstanie tylko 999 sztuk!
  Limitowany Formentor VZ5, czyli pełnokrwista Cupra o mocy 390 koni, która powstanie w ilości tylko 999 sztuk. Każda otrzyma laserowy grawer!
  Nissan Qashqai e-POWER. Cena w Polsce od 173 700 zł
  Nissan Qashqai e-POWER. Cena elektryka ze spalinowym zasilaczem została opublikowana. Wystartowały też zamówienia na auto.
  Podwójne mandaty dla recydywistów od 17 września 2022 r.
  Podwójne mandaty dla recydywistów od 17 września 2022 r.? Dokładnie tak. Tego dnia w życie wejdzie też nowy taryfikator punktów karnych.
  Czy można tankować samochód na włączonym silniku?
  Czy można tankować samochód na włączonym silniku? To temat jednej z niekończących się dyskusji między kierowcami. Jaka jest odpowiedź?
  Nowe drogi w Polsce. Lato 2022
  Nowe drogi w Polsce? Lato 2022 r. już przywitało nas serią nowych szlaków drogowych, a w wakacje prace będą trwać dalej. Gdzie? O tym w tym tekście.
  Elektryczny Passat, czyli Volkswagen ID.Aero pokazany!
  Elektryczny Passat? Tak, elektryfikacja dotknie również tej ikony polskiej motoryzacji. Wersja zasilana prądem będzie nazwana Volkswagen ID.Aero.
  Ile paliwa zużywa klimatyzacja?
  Ile paliwa zużywa klimatyzacja? To latem ważne pytanie. Znamy na nie odpowiedź. Wiemy też czy lepiej jeździć na klimatyzacji czy z otwartymi szybami.
  Międzynarodowe prawo jazdy – co musisz wiedzieć?
  Międzynarodowe prawo jazdy. Co musisz o nim wiedzieć? Jak je zdobyć? I do czego tak właściwie może być potrzebne? Sprawdźmy.
  Koniec naklejek rejestracyjnych od 4 września 2022 r.
  Koniec naklejek rejestracyjnych od 4 września 2022 r. Nowe przepisy są już tuż za rogiem. Skąd wziął się ten pomysł i co oznacza dla kierowców?
  Mycie auta latem. O czym pamiętać?
  Mycie auta latem różni się od mycia samochodu zimą. Dlatego są pewne zasady, które właściciel samochodu powinien poznać i stosować.
  Koniec karty pojazdu od 4 września 2022 r.
  Koniec karty pojazdu od 4 września 2022 r.? Tak, przepisy w tej sprawie już są przesądzone. Co dawała karta pojazdu i co oznacza nowelizacja?
  Remont na A4 w wakacje 2022
  Remont na A4 w wakacje 2022 r., czyli rozkopane zostaną aż dwa odcinki tej autostrady. Które i jak wygląda organizacja ruchu?
  Najwięcej wypadków drogowych zdarza się w wakacje. Powody: nietrzeźwość i używanie smartfona w czasie jazdy
  Bezpieczeństwo na polskich drogach to temat powracający jak bumerang, szczególnie w okresie wakacyjnym. W 2021 roku do największej liczby wypadków doszło właśnie w czerwcu i lipcu, a w 2020 roku ten niechlubny rekord przypadł na sierpień. GfK na zlecenie start-upu ubezpieczeniowego Beesafe sprawdziło, co Polacy uważają za największe zagrożenie na drogach oraz jakie ich zdaniem działania kierowców przyczyniłyby się do poprawy poziomu bezpieczeństwa. Czy w te wakacje wyciągniemy wnioski ze statystyk?
  Obowiązkowa wymiana prawa jazdy czeka każdego kierowcę. Ale niektórzy mają lepiej
  Obowiązkowa wymiana prawa jazdy czeka każdego kierowcę. Kiedy dokładnie i czemu bezterminowe prawo jazdy musi zniknąć? Sprawdźmy.
  Ufać sprzedawcom samochodów? Te dane nie dają złudzeń...
  Ufać sprzedawcom samochodów? To pytanie, przed którym stanie każdy kupujący pojazd z drugiej ręki. Jak brzmi odpowiedź? Oto ciekawe dane.
  Zakazy dla ciężarówek w Polsce 2022 r.
  Zakazy dla ciężarówek w Polsce 2022 r. Czyli jakie pojazdy i w jakich godzinach zostały objęte ograniczeniem w ruchu? Sprawdźmy.
  Remont na A2 w wakacje 2022
  Remont na A2 w wakacje 2022 r. To największy element remontu dróg w Polsce w okresie od czerwca do sierpnia. Dotyczy województwa łódzkiego.
  Znika karta pojazdu i naklejka na szybę. Taniej zarejestrujesz auto od września 2022 r.
  Znika karta pojazdu i naklejka na szybę. Taniej zarejestrujesz auto od września 2022 r. Na czym konkretnie będą polegać te zmiany? Już opowiadamy.
  30 groszy na litrze taniej. Orlen ma pomysł na wysokie ceny paliw
  30 groszy na litrze taniej? Tak, to nowa promocja stworzona przez Orlen. Zanim jednak zatankujesz tańsze paliwo, musisz poznać trzy główne warunki.
  Wakacyjne zniżki cen paliw na Orlen
  PKN Orlen wprowadza zniżki cen paliw na swoich stacjach. Promocja przewiduje trzy tankowania miesięcznie do 50 litrów paliwa każde, ze zniżką 30 groszy na litrze w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy.
  Toyota RAV4 2023. Nowy rocznik i lifting. Co się zmieni?
  Toyota RAV4 2023, czyli Japończycy zaprezentowali lekki lifting swojego hitowego SUV-a. I niektóre z nowości widać już na pierwszy rzut oka!
  Nowy Peugeot 408. Wyrazisty, nowoczesny i... rodzinny!
  Nowy Peugeot 408 został pokazany w pełnej krasie. Pierwszy SUV z nadwoziem coupe francuskiej marki wygląda imponująco! Co wiadomo o tym aucie?
  Kurs reedukacyjny 2022. Ile kosztuje? Od kiedy obowiązuje?
  Kurs reedukacyjny 2022. Kiedy kursy zaczną obowiązywać i ile mają kosztować? O tym wszystkim opowiemy w naszym materiale.