| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców

Na jakich zasadach cudzoziemiec może nabyć nieruchomość w Polsce? Kiedy wymagane jest zezwolenie?

Zasadą jest, iż nabycie przez cudzoziemca nieruchomości położonej w Polsce, obejmujące nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zezwolenia wymaga również nabycie przez cudzoziemca udziałów lub akcji (dotyczy to również każdej innej czynności prawnej dotyczącej udziałów lub akcji) w spółce z siedzibą w Polsce będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonej w Polsce, o ile spółka ta jest lub stanie się w wyniku nabycia (lub innej czynności prawnej) spółką kontrolowaną przez cudzoziemca.

Nabycie nieruchomości, a także nabycie lub objęcie udziałów lub akcji przez cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Czynność taka jest bowiem nieważna z mocy prawa oraz nie może zostać naprawiona, a tym samym nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie następuje na jej podstawie przeniesienie własności na rzecz nabywcy.

Polecamy: E-wydanie Dziennik Gazeta Prawna

Cudzoziemiec

Zgodnie z Ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, za cudzoziemca uważa się:

1) osobę fizyczną nie posiadającą obywatelstwa polskiego,

2) osobę prawną mającą siedzibę za granicą,

3) nie posiadającą osobowości prawnej spółkę osób wymienionych w powyższych punktach, mającą siedzibę za granicą, utworzoną zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,

4) osobę prawną i spółkę handlową nie posiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w powyższych punktach.

W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Zobacz: Nieruchomości

Zezwolenie

Zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce oraz na nabycie udziałów lub akcji w spółce na zasadach wymienionych powyżej udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
o ile sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych - również minister właściwy do rozwoju wsi.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje zezwolenie, jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa, a cudzoziemiec wykaże, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzeczpospolitą Polską. Takimi okolicznościami mogą być między innymi: posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia, zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem RP, posiadanie zezwolenia na pobyt lub wykonywanie na terytorium RP działalności gospodarczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Zobacz serwis: Dom i prawo

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zdjęcia

Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców /Fot. Fotolia
Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców /Fot. Fotolia

Ochrona danych pracowników. Zmiany 201969.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »