| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Ustawa deweloperska, czyli bezpieczniejszy zakup lokalu od dewelopera

Ustawa deweloperska, czyli bezpieczniejszy zakup lokalu od dewelopera

W dniu 29 kwietnia 2012 roku wchodzi w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie zwana ustawą deweloperską. Wielu ekspertów twierdzi, że ustawa wprowadzi szereg kosztownych absurdów. Warto przyjrzeć się w jaki sposób ustawa będzie chroniła kupujących, i czy rzeczywiście zakup mieszkania od dewelopera będzie bezpieczniejszy.

Po pierwsze umowa z deweloperem

Ustawa przewiduje, że umowa z deweloperem musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Poza tym przewiduje, co powinno się znaleźć w takiej umowie. Umowa deweloperska powinna w szczególności zawierać:

1) określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej; 

2) cenę nabycia prawa odrębnej własności lokalu; 

3) informację o nieruchomości, na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie deweloperskie m. in.  o stanie prawnym nieruchomości;

4) termin przeniesienia na nabywcę prawa odrębnej własności lokalu; 

5) wysokość i terminy lub warunki spełniania świadczeń pieniężnych przez nabywcę na rzecz dewelopera; 

6) informacje dotyczące mieszkaniowego rachunku powierniczego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej,

7) numer pozwolenia na budowę oraz oznaczenie organu, który je wydał oraz informację czy jest ostateczne lub czy jest zaskarżone; 

8) termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych danego przedsięwzięcia deweloperskiego; 

9) określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej,

10) określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej.

Zobacz: Zakup mieszkania u dewelopera – gwarancja i rękojmia na nieruchomość

Obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego dotyczącego inwestycji

Ustawa deweloperska przewiduje również obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego dotyczącego inwestycji. Prospekt wraz z załącznikami będzie stanowił integralną część umowy deweloperskiej. Deweloper będzie zobowiązany, na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, doręczyć jej nieodpłatnie prospekt informacyjny wraz z załącznikami. Wszelkie zmiany w prospekcie powinny zostać doręczone stronie zainteresowanej zawarciem umowy – bądź w formie aneksu bądź nowego prospektu czy załącznika. Deweloper będzie również zobligowany do poinformowania o swojej sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym.

Roszczenie nabywcy z tytułu zawarcia umowy

Ustawa deweloperska tworzy także obowiązek wpisu do księgi wieczystej działki, na której buduje przedsiębiorca, roszczenia nabywcy z tytułu zawarcia umowy deweloperskiej. Zgodnie z zapisem ustawy: „w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której ma zostać przeprowadzone lub jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, ujawnia się roszczenie nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę, albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności nieruchomości, wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych”. 

Rachunek powierniczy

Pieniądze, które nabywca będzie wpłacał na inwestycję trafią na tzw. rachunek powierniczy. Rodzaj rachunku wybierze deweloper. Warto zaznaczyć, że ustawa wprowadza także gwarancję bankową i ubezpieczeniową – jako formy zabezpieczenia środków klienta przeznaczonych na projektowaną inwestycję.

Zobacz serwis: Deweloper

Podstawa prawna

Ustawa z 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1377) – ustawa wchodzi w życie 29.04.2012r.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »