reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Moto > Logistyka > Spedycja > Powództwa przeciwegzekucyjne

Powództwa przeciwegzekucyjne

W przypadku, gdy firma ma problem z płynnością i zalega z płatnościami faktur, dłużnikowi lub osobie trzeciej przysługuje możliwość obrony swoich praw w postępowaniu egzekucyjnym poprzez wniesienie powództw przeciwegzekucyjnych.

Powództwa przeciwegzekucyjne zostały określone w art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c.). Obejmują one dwa rodzaje powództw, tj.: powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (powództwo opozycyjne) i powództwo o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji (określane najczęściej mianem powództwa ekscydencyjnego).

Powództwo opozycyjne polega na tym, że dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części, bądź jego ograniczenia, jeżeli:
– przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
– po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

Do zdarzeń które powodują wygaśnięcie zobowiązania lub niemożność jego egzekwowania należy przykładowo: wykonanie świadczenia, dokonanie potrącenia, przedawnienie roszczenia stwierdzonego tytułem egzekucyjnym. W literaturze przyjmuje się, że powództwo opozycyjne może przybrać postać: powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, powództwa o ustalenie nieistnienia należności albo powództwa o umorzenie postępowania egzekucyjnego sądowego lub administracyjnego. Istotę powództwa opozycyjnego stanowi żądanie udzielenia ochrony dłużnikowi zwalczającemu wykonalność prawomocnego wyroku.

Powództwo opozycyjne może wytoczyć, również małżonek dłużnika w przypadku gdy został objęty klauzulą wykonalności na podstawie 787 k.p.c. Małżonek powinien wykazać, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi się nie należy. Małżonkowi przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Powództwo ekscydencyjne określone jest w art. 841 k.p.c. Zgodnie z treścią tego przepisu, legitymacja czynna przysługuje osobie trzeciej, która rości sobie prawo do rzeczy zajętej w egzekucji. Zgodnie z przepisem osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Pozwanym w tym przypadku jest wierzyciel, który swym zachowaniem narusza prawo powoda. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Tekst: Klaudia Szkodzińska, aplikant radcowski, Łukasz Bernatowicz, radca prawny ECDDP Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nasze recenzje

Ostatnio na forum

reklama

Prawne ciekawostki

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama