Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czynniki, które ukształtują rynek nieruchomości logistycznych w 2017 r.

Czynniki, które ukształtują rynek nieruchomości logistycznych w 2017 r.
Czynniki, które ukształtują rynek nieruchomości logistycznych w 2017 r.
Prologis
Prologis
Jakie czynniki będą kształtowały rynek nieruchomości logistycznych w 2017 r.? Na pewno kluczową kwestią mogą być zawirowania gospodarcze w związku z Brexitem oraz wyborami w ważnych krajach UE. Co jeszcze?

1) LOGISTYKA — WYŻSZE WYNIKI W RAMACH BIEŻĄCEGO CYKLU

Wyższe wyniki notowane w sektorze nieruchomości logistycznych są spowodowane czynnikami strukturalnymi. Modernizacja łańcuchów dostaw wymusza na deweloperach inwestycje w nowe budynki, co napędza wzrost.
Znaczenie efektywnych łańcuchów dostaw zwiększyło się wraz z powstaniem nowego czynnika popytu — handlu elektronicznego. Jest to związane ze zwiększaniem przez sprzedawców detalicznych i spedytorów nakładów inwestycyjnych na obsługę zamówień, co przekłada się na popyt. Mocną pozycję handlu elektronicznego jako jednego z czynników rozwoju odzwierciedla odsetek nowych umów najmu, który w 2016 r. wynosił ok. 20% w porównaniu do <5% pięć lat temu. Według danych eMarketer, w 2017 r. sprzedaż detaliczna w ramach handlu elektronicznego będzie się rozwijać w tempie 10% w Europie Zachodniej i niemal 20% w Europie Środkowej i Wschodniej.

Czynniki, które ukształtują rynek nieruchomości logistycznych w 2017 r.

Prologis

Zobacz też: Wpływ nowej ustawy o obrocie gruntami rolnymi na rynek nieruchomości magazynowych

2) PRĘŻNY WZROST GOSPODARCZY W EUROPIE

Firmy działające w naszej branży uznały, że największym potencjalnym zagrożeniem dla sektora nieruchomości logistycznych w 2017 r. będzie globalne spowolnienie gospodarcze (53%). Wyrażaną w drugiej kolejności obawą
był Brexit i inne zdarzenia geopolityczne (24%). Mając na uwadze możliwość globalnego spowolnienia gospodarczego, należy zastanowić się nad kondycją europejskiej gospodarki.
Przede wszystkim trzeba wskazać, że w ciągu ostatnich kilku lat udowodniła ona swoją odporność na różne negatywne tendencje, począwszy od sankcji nałożonych na Rosję, aż po potencjalny Grexit i Brexit. Istotną rolę w procesie wzrostu gospodarczego i budowania odporności gospodarki odegrali konsumenci, choć nie można też zapominać o roli Europejskiego Banku Centralnego (ECB). Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach przeprowadzanego przez Komisję badania poziomu zaufania konsumentów. Uzyskane w 2016 r. średnie wyniki stanowiły trzecią najwyższą wartość otrzymaną w ciągu 15 lat, ustępując jedynie wynikom z 2007 r. i 2015 r.
Firma Consensus Economics szacuje, że w 2017 r. w większości krajów europejskich wzrost gospodarczy będzie nieznacznie mniejszy. Analiza sytuacji w 12 państwach Europy, w których firma Prologis prowadzi swoją działalność, przekłada się na prognozy wzrostu w zakresie od 0,7% (Włochy) do 3% (Polska). Ponadto na pięciu spośród tych rynków wzrost w latach 2017–2019 może być większy niż w latach 2014–2016, choć prognozowane wartości wciąż utrzymują się w granicach zakreślonych dla poprzedniego cyklu koniunkturalnego.
Perspektywy gospodarcze na 2017 r. mogą się wydawać zachowawcze, jednak istnieją powody do umiarkowanego optymizmu. Stopa bezrobocia ciągle spada, i choć wciąż znajduje się na dość wysokim poziomie, to jednak powoli zbliża się do poziomu sprzed kryzysu. Jest to kolejny czynnik, który powinien pozytywnie wpłynąć na poziom wydatków oraz wzrostu gospodarczego. Pozostałe wskaźniki, wśród których można wymienić wskaźnik nastrojów gospodarczych czy wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym (PMI), są dodatnie od dwóch lat z rzędu.
Wskaźniki utrzymujące się na dobrym poziomie pomimo niespokojnych warunków makroekonomicznych dodają otuchy w kontekście nadchodzących wydarzeń politycznych.

Zobacz też: System monitorowania drogowego przewozu towarów

3) SOLIDNE FUNDAMENTY OPERACYJNE

Nastroje konsumentów w sektorze nieruchomości logistycznych są w całej Europie pozytywne, i to pomimo niestabilności rynków finansowych oraz nacisków politycznych. Dostępność wolnej powierzchni spada, a klienci szybciej podejmują decyzje.
W związku z tym wskaźnik wolnej powierzchni w Europie obniża się z roku na rok począwszy od 2010 r. W 2017 r. ogólnoeuropejski wskaźnik wolnej powierzchni ma spaść do rekordowo niskiego poziomu 5,5%, czyli znacznie niżej niż najniższa wartość rzędu 9,3% odnotowana w poprzednim cyklu1.
Na kontynencie wskaźnik wolnej powierzchni ma spaść do poziomu 5,1%, który jest niższy o 1,5% od najniższej wartości odnotowanej w poprzednim cyklu. Pomimo politycznych zawirowań oczekuje się, że wskaźnik wolnej powierzchni w Wielkiej Brytanii obniży się jeszcze nieco bardziej, ponieważ popyt ze strony najemców wciąż jest duży, a dodatkowo towarzyszy mu bardziej zachowawcze podejście do inwestycji w budynki spekulacyjne.
Co się tyczy nowej podaży region nadal odnosi korzyści związane z fundamentalną zmianą postrzegania ryzyka po pogorszeniu koniunktury gospodarczej w 2008 r. Bardziej zachowawcze podejście do inwestycji spekulacyjnych
przyczyniło się do utrzymania lepszego tempa wzrostu nowej podaży, która jest łatwiej absorbowana przez popyt. Aby przedstawić całe zagadnienie w odpowiednim kontekście, należy wskazać, że wielkość inwestycji spekulacyjnych w Europie w 2016 r. jest szacowana na niemal 2,8 mln metrów kwadratowych, co stanowi mniej niż połowę (40%) zasobów oddanych w 2007 r. Ten trend ma się utrzymać w 2017 r., ponieważ deweloperzy nadal unikają podejmowania ryzyka.
Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich kilku lat nasi klienci doświadczyli ogromnego wzrostu i wykorzystali do maksimum dostępną powierzchnię, co sprawia, że muszą się rozwijać.
W coraz większym stopniu rozumieją oni, jak duże znaczenie mają obiekty klasy A oraz dogodne lokalizacje, dlatego w warunkach niskiej dostępności powierzchni podejmują szybsze decyzje. Ten trend będzie dodatkowo wpływał na umacnianie się w 2017 r. podstawowych czynników rynkowych.

Zobacz też: Czy stawka 0% VAT w przemieszczenie nietransakcyjnym nie zawsze bezwzględnie wymaga rejestracji w państwie członkowskim UE?

4) DALSZY STOPNIOWY WZROST CZYNSZÓW

Globalny kryzys gospodarczy zaowocował znaczącymi upustami dla najemców w celu zmniejszenia poziomu pustostanów. Stopniowe kurczenie się zasobów wolnej powierzchni w Europie, które obserwujemy od 2010 r., doprowadziło do umiarkowanego wzrostu czynszów. W ostatnich latach czynsze efektywne netto wzrosły w Wielkiej Brytanii, gdzie ich wysokość utrzymuje się na poziomie powyżej poprzedniej wartości szczytowej.
Oczekuje się, że kolejna fala wzrostów będzie napędzana przez kraje kontynentalnej Europy, przede wszystkim Niemcy i Holandię. Z kolei Europa Południowa stanowi powoli odbudowujący się rynek.
W Europie Środkowej i Wschodniej obraz sytuacji jest niejednoznaczny. Duży popyt wpływa na dalsze obniżanie poziomu ulg na Węgrzech i w Czechach. Pod tym względem wyraźnie odstaje jednak Polska. W tym kraju aktywność deweloperska jest duża mimo braku zjawiska wzrostu stawek czynszowych, którego występowanie jest przez to hamowane. Brak przejrzystości i wysokie poziomy upustów doprowadziły do rozdźwięku między wartościami transakcyjnymi i ekonomicznymi (rozbieżności między stawkami kontraktowymi, a tymi faktycznie płaconymi przez najemcę). Na potencjalny wzrost poziomu czynszów mogą jednak wpłynąć działania zmierzające ku większej przejrzystości rynków.

5) NORMALIZACJA SYTUACJI NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH

Ta klasa aktywów w dalszym ciągu przyciąga kapitał, co znajduje odzwierciedlenie w rekordowej wartości rocznej kapitału zgromadzonego przez Prologis w Europie.
Na rynku logistycznym inwestorzy muszą mierzyć się jednak z brakiem możliwości inwestycyjnych, zwłaszcza w przypadku kluczowych produktów (budynków). Dowodem na to jest spadek ogólnego wolumenu transakcji na
kluczowych budynkach/parkach logistycznych. Tendencja ta rozpoczęła się w 2016 r. i ma się ustabilizować lub nawet nieco pogłębić w 2017 r. (z wyłączeniem fuzji i przejęć oraz transakcji dotyczących częściowej współwłasności). Mając na uwadze przedstawioną w raporcie CBRE całkowitą wartość inwestycji na 12 rynkach, na których działa Prologis, łączny wolumen inwestycji logistycznych osiągnął w 2016 r. 21 mld euro.
Produkt inwestycyjny stanie się bardziej deficytowy, a całkowity wolumen w 2017 r. zamknie się kwotą w przedziale 15–20 mld euro. W połączeniu z ograniczoną podażą i spadającymi wskaźnikami wolnej powierzchni, brak możliwości na rynkach kapitałowych doprowadzi w 2017 r. do dalszego odpływu kapitału w stronę inwestycji typu forward funding oraz przedsięwzięć inwestycyjnych (inwestycje w budowę nieruchomości logistycznych).
Nadal obserwujemy zjawisko wzrostu wartości, na które wydają się wpływać spadające stopy kapitalizacji i coraz lepsze warunki prowadzenia działalności. Tempo obniżania stopy kapitalizacji ma zmaleć na rynkach rozwiniętych,
natomiast na rynkach wschodzących zjawisko to może się utrzymać. Oczekuje się, że czynsze jeszcze nieco wzrosną i będą się stawać coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na wzrost wartości. Pogląd ten wyrazili także przedstawiciele naszej branży podczas targów Expo REAL.

W odpowiedzi na pytanie: „Co będzie czynnikiem wpływającym w największym stopniu na wzrost wartości nieruchomości logistycznych w Europie w ciągu kolejnych 12 miesięcy” najczęściej podawano „głównie wzrost czynszów” (37%), natomiast w drugiej kolejności wskazywano na „równomierny wpływ spadku stopy kapitalizacji i wzrastających czynszów” (20%).
Pozytywne tendencje mogą się utrzymać w całej Europie, na co wpływają coraz silniejsze czynniki rynkowe oraz utrzymująca się duża różnica między rentownością nieruchomości i obligacji rządowych, która przyciąga na rynek dodatkowych inwestorów.

PODSUMOWANIE

Klienci w coraz większym stopniu rozumieją, jak duże znaczenie mają obiekty klasy A oraz „właściwa lokalizacja”, dlatego w warunkach niskiej dostępności powierzchni podejmują szybsze decyzje. Silne czynniki strukturalne, odporność gospodarki oraz pozytywne nastroje klientów przyczyniają się do dalszego umocnienia fundamentów działalności operacyjnych.
W związku z tym perspektywy sektora na przyszłość nadal są pozytywne, i to zarówno w odniesieniu do działalności operacyjnej, jak i możliwości inwestycyjnych.

Źródło: Materiały prasowe Prologis

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Polski Ład. Ściąga dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych (PDF)
Polski Ład. Ściąga dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moto
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polski Ład 2.0 od lipca – czy przewoźnicy na nim zyskają?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała.
  Wakacyjne podróże samochodem a ubezpieczenie
  Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla posiadacza każdego pojazdu mechanicznego. Istnieją jednak jeszcze dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne, m.in. AC, Assistance i NNW. Wakacje to wzmożony okres korzystania z auta w Polsce i za granicą, więc warto się nad nimi zastanowić. Co należy wiedzieć, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów nieprzewidzianego zdarzenia podczas podróży?
  Pierwsza obniżka cen na rynku samochodów używanych od dwóch lat
  AURES Holdings obniżył ceny 1700 aut używanych w sieci AAA AUTO, a łączna kwota aktualnych rabatów wynosi 2 mln złotych.
  Wakacyjna podróż samochodem elektrycznym, 5 rad na urlop bez stresu
  Coraz więcej kierowców wybiera samochody elektryczne. W czasie dalszych podróży zmagają się oni z ograniczeniami związanymi z zasięgiem oraz czasem ładowania pojazdów. Ekspert z SEAT S.A. daje 5 cennych wskazówek, jak w pełni wykorzystać podróże w 100% elektryczne. Planowanie trasy, racjonalne korzystanie z klimatyzacji i utrzymywanie poziomu naładowania baterii między 30% a 80% - to tylko niektóre z jego zaleceń.
  Polisa dla auta elektrycznego
  AC jest szczególnie ważne dla samochodów elektrycznych. Na co zwrócić uwagę?
  Jakie auta najchętniej wybierają przedsiębiorcy?
  Badania Automarket.pl wskazują, że 78 proc. przedsiębiorców poszukuje nowego auta, ale aktualna sytuacja powoduje, że skupiają się na rynku wtórnym – wg danych platformy ponad połowa przedsiębiorców decyduje się na pojazdy w wieku 4-5 lat, a tylko 12 proc. na roczne auta. Wg PZPM w czerwcu 2022 roku liczba rejestracji nowych aut osobowych na REGON była o 15,2 proc. niższa niż rok wcześniej. Przedsiębiorcy stanowią jednak 71 proc. rynku.
  Cena paliwa a pensja. Ile kilometrów można przejechać za średnią krajową w krajach UE
  Obywatel Luksemburga przejedzie za dzienny zarobek trzy razy więcej kilometrów niż Polak. Rosnące ceny benzyny ograniczają możliwości Europejczyków w kwestii podróżowania.
  Rośnie liczba wypadków na autostradach
  Autostrady są najbardziej niebezpieczne w okresie letnim. Liczba wypadków na nich rośnie z każdym rokiem.
  Polska coraz niżej w światowym rankingu jakości dróg
  Polska zajęła 26 miejsce w Europie i 43 na świecie w rankingu jakości infrastruktury drogowej. Spośród europejskich krajów wyprzedziliśmy tylko Bułgarię, Turcję, Rumunię i Chorwację. Lepiej jakość dróg została oceniona w Słowacji, Węgrzech, Litwie czy Czechach.
  Audiobooki zmniejszają ryzyko zaśnięcia za kółkiem w trasie
  Polacy nie mają czasu na czytanie książek, ale rokrocznie tracą po kilkadziesiąt godzin na stanie w korkach. Yanosik Autoplac wraz z Audioteką chcąc zwiększyć poziom czytania wśród polskich kierowców, rozpoczynają dużą kampanię udostępniania bezpłatnych audiobooków zmotoryzowanym Polakom, którzy mogą ich słuchać w trasie na wakacje, w korkach, w drodze do pracy, a nawet w trakcie jazdy do sklepu czy na zakupach.
  Jazda po drogach wewnętrznych bez OC i odszkodowania?
  Podczas wakacji boczne drogi kuszą nie tylko miłośników spacerów na łonie natury. Część takich dróg ma charakter prywatny - są to drogi wewnętrzne. Bywają one nieoznaczone i zaniedbane, co niestety sprzyja wypadkom. Warto zatem dowiedzieć się, czy w razie szkód związanych ze złym stanem drogi można kierować roszczenia względem jej właściciela. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl wyjaśniają również, czy na polnej (wewnętrznej) drodze będzie działało obowiązkowe OC. W tym kontekście warto omówić ciekawy wyrok, który niedawno zapadł przed Sądem Okręgowym w Katowicach.
  W którym mieście jeździ się najlepiej? Będziecie zdziwieni...
  W którym mieście jeździ się najlepiej? To pytanie, które zostało postawione przed kolejną edycją polskiego rankingu. Odpowiedź? Ta może zdziwić!
  Ile kosztuje OC 2022? Jest tanio, ale będzie... drożej! Musi być!
  Ile kosztuje OC 2022? Czasami polisę dla auta można kupić za 160 zł. Tyle że do takich cen przyczepił się KNF. Wniosek? Będzie drożej. I to niedługo.
  Auto zastępcze na czas naprawy? Tak! Tylko aut może brakować...
  Auto zastępcze na czas naprawy staje się rynkowym standardem. I choć kierowcy chętnie korzystają z tej opcji, firmy realizujące wynajmy mają problem.
  Benzyna będzie tańsza i to sporo! Rząd ma pomysł
  Benzyna będzie tańsza? Tak, bo dostanie więcej... biokomponentów. Niska cena to dobra informacja. Mniej optymistycznie brzmi rok. Rok 2024!
  Strefy czystego transportu a LPG. Zakaz wjazdu do SCT z gazem?
  Strefy czystego transportu a LPG. Choć rządzący mieli wiele propozycji, ostatecznie wybrano jedną. A to oznacza dla właścicieli aut z gazem że...
  Strefy czystego transportu w Europie. Aż 320 punktów!
  Strefy czystego transportu w Europie? Wiele krajów rozwija ograniczenia dla aut spalinowych. A europejskim prymusem są Włochy. Mają 172 strefy!
  Jak wybrać warsztat samochodowy? Zapytali kierowców
  Jak wybrać warsztat samochodowy? To pytanie, które zadano 1000 kierowców z Polski. Ich odpowiedzi są momentami zaskakujące.
  Lot balonem za darmo? Tak. Free Now z unikalną ofertą
  Lot balonem za darmo? Tak, to jak najbardziej możliwe. Free Now zabiera swoich klientów w podniebną wycieczkę nad Warszawą.
  Prawo jazdy na motor. Kategorie, minimalny wiek
  Prawo jazdy na motor? To nie jeden dokument, a tak naprawdę kilka. Każdy daje inne uprawnienia i obowiązuje od innego wieku. Oto pełna lista.
  Ile podrożały samochody używane? Modele z małym wzrostem cen
  Ile podrożały samochody używane? Czasami to nawet kilkadziesiąt proc. Całe szczęście nie zawsze! Oto lista aut używanych z małym wzrostem cen.
  Nowy Mercedes GLC 2022. Cena od 240 tys. zł. Nie jest tanio!
  Nowy Mercedes GLC 2022. Cena wersji bazowej to 240 100 zł. Tanio zatem nie jest. Tyle że nowy GLC mimo wszystko pewnie też stanie się hitem.
  30 groszy taniej na Shellu. Tym razem oferta bez limitów!
  30 groszy taniej na Shellu? Tak, właśnie kolejna sieć dołączyła do wakacyjnej oferty na paliwo. Promocja jest o tyle ciekawa, że nie jest objęta limitami.
  Kamperem do Skandynawii. Co musisz wiedzieć?
  Kamperem do Skandynawii, czyli dziś opowiemy o wakacyjnym wyjeździe, który może się stać... wyprawą życia! Co warto wiedzieć?
  Rowerzysta wyprzedzający samochód. O czym musi pamiętać?
  Rowerzysta wyprzedzający samochód. Czy również musi zachować metrowy odstęp? Sprawdźmy co na ten temat mówią przepisy.