| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jakie dokumenty musi przygotować wykonawca do przetargu publicznego

Jakie dokumenty musi przygotować wykonawca do przetargu publicznego

Zamawiający ma prawo domagać się od wykonawców dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Jednak weryfikując zdolność wykonawcy do wykonania zamówienia oraz zgodność oferowanych przez niego usług, dostaw czy robót budowlanych z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i innych postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie może on przekraczać granic wyznaczonych przez ustawodawcę.

Projekty przyszłych umów są częścią postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co wynika z art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Co do zasady treść umowy łączącej w przyszłości dwie strony - zamawiającego i wykonawcę - jest więc proponowana zawsze przez zamawiającego. Nie oznacza to jednak, że pod takimi umowami wykonawca może się jedynie bezkrytycznie podpisać. Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wpływania przez wykonawców na treść postanowień przyszłej umowy. Konieczne jest jednak, aby jej postanowienia były uzgodnione i zaakceptowane w odpowiednim czasie. Próby negocjacji dopiero na etapie podpisywania kontraktu nie mają szans powodzenia.
Prawo zamówień publicznych w art. 180 ust. 1 stanowi, że wobec treści (...) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...) można wnieść protest do zamawiającego. Ponieważ projekt umowy jest załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, także treść jego postanowień można skutecznie oprotestować. Zdarza się, że projekty umów są niemal wzorcowym zbiorem tzw. klauzul abuzywnych, to jest postanowień jednostronnie niekorzystnych. Najczęściej przeze mnie spotykanymi są: drastycznie wysokie kary umowne, próby zniesienia sankcji za nieterminową zapłatę należności (brak odsetek ustawowych) oraz przerzucanie na wykonawcę wszelkiego możliwego ryzyka gospodarczego. I tak np. generalni wykonawcy robót budowlanych mają odpowiadać za błędy w projektach dostarczanych im przez inwestorów. Widziałem już postanowienia umów, gdzie wykonawca robót miał odpowiadać nie tylko za dotrzymanie terminu zakończenia budowy - pomimo wielotygodniowego wstrzymania robót na skutek konieczności dokonania poprawek projektu - lecz także za inne negatywne konsekwencje zmian projektu (takie jak dodatkowa ilość potrzebnego betonu, stali, dodatkowe nakłady robocizny itp.), w myśl postanowień umów obciążały nie inwestora czy autora wadliwego projektu, a właśnie firmę budowlaną.
Niejednokrotnie oprotestowywałem tego typu postanowienia i udawało mi się uzyskać trafne i wyważone wyroki arbitrów. W wyroku z 18 maja 2004 r. w sprawie o sygn. akt: UZP/ZO/0-645/04 arbitrzy zwrócili uwagę, iż umowy z zakresu zamówień publicznych należą do najbardziej istotnej z punktu widzenia gospodarczego grupy zobowiązań wzajemnych, i między innymi dlatego są oparte o zasadę ekwiwalentności, w której świadczenie jednej ze stron ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W tym kontekście - bazując na przykładzie robót budowlanych wykonywanych w oparciu o wadliwy projekt - można powiedzieć, że przedsiębiorca budowlany w zamierzeniach autora projektu umowy stawał się nie tyle wykonawcą robót budowlanych, co bardziej gwarantem poprawności wykonania projektu, na którego jakość nie miał przecież wpływu. Wszak firmie budowlanej inwestor płacił tylko za robociznę i materiały budowlane, a nie za weryfikację jakości projektu, sprawdzenie kompletności czy rzetelności jego wykonania. Dochodziło tu zatem do naruszenia zasady dopuszczalnej swobody umów. Poza tym, zgodnie z art. 58 par. 2 kodeksu cywilnego, nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Protest dotyczący treści postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a więc także dotyczący postanowień projektów umów, wnosimy w terminie 7 lub 14 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, w przypadku najbardziej popularnego trybu przetargu nieograniczonego. Dłuższy z tych terminów dotyczy zamówień w postępowaniach, gdzie wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych (progi: 133 tys. euro, 206 tys. 412 tys. euro dla dostaw i usług oraz 5 mln 150 tys. euro dla robót budowlanych).
Jestem przekonany, że długofalowo kształtowanie jednostronnie korzystnych umów nie wpływa korzystnie na efektywność wydawania publicznych pieniędzy. Dało się to zauważyć ostatnimi laty w branżach, gdzie istotnie zmniejszył się poziom konkurencji, takich właśnie jak budownictwo, gdzie tak jednostronnie nastawieni inwestorzy po prostu nie mieli oferentów.

PIOTR TRĘBICKI
radca prawny, szef działu zamówień publicznych w Kancelarii Gessel w Warszawie

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK