| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki pracodawcy związane ze zwolnieniem pracownika z pracy

Obowiązki pracodawcy związane ze zwolnieniem pracownika z pracy

Po ustaniu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy. Czasami jest zobligowany do wypłaty różnego rodzaju świadczeń przysługujących pracownikowi w chwili rozwiązania umowy o pracę, np. odprawy pieniężnej czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Powinien również pamiętać o wyrejestrowaniu pracownika z ubezpieczeń społecznych.

Nie zawsze w tej samej wysokości
 
Warto przypomnieć, że przed wprowadzeniem do kodeksu pracy odprawy emerytalno-rentowej jako świadczenia powszechnego przysługującego wszystkim pracownikom, była ona doskonale znana praktyce zakładowej. Świadczenie to występowało bowiem na szeroką skalę w przepisach regulujących szczególne uprawnienia pracowników zatrudnionych w określonych resortach oraz w układach zbiorowych pracy.
Również w obecnym stanie prawnym nie ma przeszkód, aby świadczenie to odmiennie normowały regulacje zakładowe. Przepisy kodeksowe ustalają bowiem minimalną wysokość odprawy, która kształtuje się na poziomie jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Natomiast w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania lub w innych przepisach płacowych odprawy te mogą być ustalone na wyższym poziomie.
Trzeba również zwrócić uwagę, że omawiane świadczenia mogą być także odmiennie uregulowane w odrębnych ustawach. Istnieją bowiem liczne przepisy rozproszone w różnych aktach prawnych, które przyznają określonym grupom pracowniczym odprawę emerytalną lub rentową na innych zasadach, niż wynika to z kodeksu pracy, np. pragmatyki służbowe.
PRZYKŁAD: WYSOKOŚĆ ODPRAWY A PRAGMATYKI SŁUŻBOWE
Pracownik zatrudniony w urzędzie gminy przechodzi na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Posiada on 24-letni staż pracy, w tym 22 lata przepracował w urzędzie. Pracownikowi przysługuje zatem odprawa rentowa na podstawie przepisów dla pracowników samorządowych. Wynika z nich, że odprawa rentowa przysługuje w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia po dziesięciu latach pracy, trzymiesięcznego - gdy pracownik posiada co najmniej 15 lat pracy, i sześciomiesięcznego - po 20 latach pracy. W opisanej sytuacji pracownik, który legitymuje się ponaddwudziestoletnim stażem pracy, nabędzie prawo do odprawy w najwyższej, sześciomiesięcznej wysokości.
 
Zbieg z innymi odprawami
 
Odejście z firmy danego pracownika może oznaczać dla pracodawcy znaczne obciążenie finansowe. Niewykluczone jest bowiem, że rozwiązanie umowy o pracę wiązać się będzie z obowiązkiem wypłaty więcej niż jednej odprawy. Każda odprawa przysługuje bowiem na podstawie tych przepisów, które ustalają warunki jej nabycia, i jest niezależna od innych odpraw, także wtedy, gdy źródłem ich powstania jest to samo zdarzenie w postaci rozwiązania stosunku pracy.
Wynika to z tego, że odprawy służą realizacji różnych celów i w tym względzie na ogół zasadniczo się od siebie różnią. Dlatego też w razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej odpraw odmowę wypłaty którejkolwiek z nich może uzasadniać tylko wyraźne wyłączenie przez przepisy prawa do danej odprawy. Jeśli nie ma takich ograniczeń, pracownikowi trzeba wypłacić wszystkie odprawy, do których nabył prawo.
PRZYKŁAD: PRAWO DO DWÓCH ODPRAW
Zwolnienia grupowe dokonane w związku z likwidacją zakładu pracy objęły także dwóch pracowników, których zwolnienie zbiegło się w czasie z ich przejściem na emeryturę. Spełnienie przez pracownika przesłanek uprawniających do odprawy pieniężnej i emerytalnej uprawnia go do obydwu odpraw. Jeżeli zatem pracownik zostanie zwolniony z przyczyn nieleżących po jego stronie i zwolnienie to zbiegnie się w czasie z jego przejściem na emeryturę (także rentę), zachowa on prawo zarówno do odprawy pieniężnej, jak i do odprawy emerytalnej.
 
Ekwiwalent pieniężny
 
W przypadku, gdy pracownik ma prawo do określonych świadczeń w naturze, pracodawca jest zobligowany zapewnić ich realizację w takiej formie. Wyjątkowo jednak dopuszczalna jest zamiana świadczenia w naturze na odpowiednik finansowy zwany w przepisach prawa pracy ekwiwalentem pieniężnym. Taka sytuacja ma miejsce, gdy ustaje stosunek pracy z pracownikiem, który ma niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Diana Malinowska

Konsultant w Instytucie Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK