| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > W jaki sposób spółdzielnia może usunąć członka z rejestru?

W jaki sposób spółdzielnia może usunąć członka z rejestru?

Organy spółdzielni mają możliwość zastosowania środków dyscyplinarnych zmierzających w skrajnych przypadkach do usunięcia członka z rejestru. Niezależnie jednak od podłoża – ustanie członkostwa oznacza utratę praw wiążących się z przynależnością do spółdzielni, np. wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka. Wykluczenie członka może mieć miejsce, gdy z jego winy dalsze pozostawienie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub zasadami współżycia społecznego. Statut powinien bliżej określać przyczyny wykluczenia, którymi mogą być np. niewnoszenie w terminie zaliczek na wkład mieszkaniowy, zakłócanie porządku domowego, czy ciężkie naruszenie przepisów statutu, regulaminu i uchwał organów spółdzielni. Wykreślenie z rejestru członków spółdzielni natomiast może nastąpić w przypadku, kiedy członek z przyczyn przez niego niezawinionych nie wykonuje obowiązków statutowych. Przyczyny wykreślenia powinny być szczegółowo opisane w statucie spółdzielni.

Uchwałę o wykluczeniu lub wykreśleniu członka podejmuje rada nadzorcza lub walne zgromadzenie. Organ, któremu statut przyznał takie kompetencje ma obowiązek przed podjęciem uchwały wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka. Jeżeli członek nie przybędzie na obrady z przyczyn nieusprawiedliwionych albo mimo przybycia nie wypowie się w kwestii wykluczenia lub wykreślenia, lub jeśli złoży wyjaśnienia na piśmie, obowiązkowi wysłuchania zostanie w ten sposób spełniony.

O podjętej uchwale należy powiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie do złożenia odwołania, w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno przedstawiać motywy, którymi kierował się organ spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie.

Jeżeli zawiadomienie zostało zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu, ma ono moc prawną doręczenia, a więc uznawane jest za przyjęte przez adresata do wiadomości.

Członkowi spółdzielni, którego dotyczy uchwała o wykreśleniu lub wykluczeniu ze spółdzielni przysługuje odwołanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, a także prawo do zaskarżenia takich uchwał w drodze wniesienia powództwa do sądu.

Jeżeli organem właściwym w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka jest rada nadzorcza, członek spółdzielni ma prawo odwołać się od takiej uchwały do walnego zgromadzenia w terminie określonym w statucie, albo zaskarżyć tę uchwałę do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości odwołania się. Członek spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je na posiedzeniu walnego zgromadzenia.

Statut spółdzielni może nie przewidywać postępowania wewnątrzspółdzielczego. W takiej sytuacji termin na wniesienie odwołania od uchwały rady nadzorczej określa ustawa i wynosi on miesiąc od dnia doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym walnym zgromadzeniu, które powinno się odbyć w ciągu dwunastu miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odwołującego się członka spółdzielnia powinna zawiadomić o terminie walnego zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie wcześniej.

Jeżeli uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu członka są podejmowane przez walne zgromadzenie, członkowi przysługuje środek odwoławczy w postaci wniesienia powództwa do sądu okręgowego o uchylenie takiej uchwały.

Zobacz też serwis: Nieruchomości

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


PIT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Warzecha – Ważydrąg

Ekspert podatkowy, księgowa, właścicielka Biura Rachunkowego EVA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »