reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Przedawnienie roszczeń majątkowych

Przedawnienie roszczeń majątkowych

Przedawnienie roszczeń pozwala dłużnikowi na uchylenie się od zaspokojenia roszczeń wysuwanych przez wierzyciela, chyba, że zrzeka się skorzystania z tego prawa (może to zrobić dopiero po upływie terminu przedawnienia) i chce uregulować swoje zobowiązania. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny reguluje podstawowe kwestie związane z tą instytucją.

Zapisz się na nasz newsletter

Podstawowy termin przedawnienia wynosi 10 lat, natomiast dla roszczeń dotyczących świadczeń okresowych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Różnica związana jest z profesjonalizmem, który mogą w różnym stopniu prezentować poszczególni uczestnicy. Terminy są jednoznacznie wskazane przez ustawodawcę i nie mogą być przez strony ani skracane ani wydłużane.

Bieg terminu przedawnienia liczyć należy począwszy od dnia, w którym roszczenie zyskało cechę wymagalności (na przykład upłynął termin zapłaty wystawionej faktury).

Nie rozpoczyna się bieg przedawnienia, a jeśli bieg już się rozpoczął – ulega on zawieszeniu:

  • W stosunku do roszczeń dzieci przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej. Jest to niewątpliwie potrzebny zapis, aby nie dochodziło do sytuacji, w których dziecko pozbawione jest ochrony przysługujących mu wobec rodziców roszczeń;
  • Co do roszczeń osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez okres sprawowania wspomnianej opieki lub kurateli. Pełną zdolność do czynności prawnych uzyskuję się z momentem ukończenia pełnoletniości;
  • Co do roszczeń przysługujących jednemu małżonkowi wobec drugiego – przez cały czas trwania małżeństwa;
  • W stosunku do wszystkich roszczeń, kiedy z powodu działania siły wyższej uprawniony nie może dochodzić swoich praw przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania danej przeszkody.

Przedawnienie roszczeń wobec osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może upłynąć wcześniej aniżeli z upływem dwóch lat od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego lub od zniknięcia przyczyny uzasadniającej jego ustanowienie.

Niezależnie od okresu trwania ani terminu, bieg przedawnienia jest przerywany przez:

  • Każdą czynność dokonaną przed sądem albo innym organem upoważnionym do rozpoznawania spraw czy egzekwowania roszczeń, sądem polubownym, zmierzającą bezpośrednio do dochodzenia, ustalenia albo zaspokojenia czy zaspokojenia roszczenia
  • Uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której ono przysługuje;
  • Wszczęcie mediacji (osoba trzecia pomaga zainteresowanym w określeniu własnych oczekiwań oraz możliwości osiągnięcia porozumienia).

Jeżeli na skutek przerwania biegu przedawnienia, roszczenie nie zostanie zaspokojone i strona chce dochodzić go w dalszym ciągu, po każdym przerwaniu termin przedawnienia biegnie na nowo. Jeżeli przerwanie przedawnienia nastąpiło przez czynność podjętą w opisanym wyżej postępowaniu, przedawnienie nie biegnie na nowo do momentu zakończenia danego postępowania.

Jeśli roszczenie zostało stwierdzone orzeczeniem sądu lub innego uprawnionego organu albo ugodą, przedawnia się z upływem dziesięciu lat, mimo, że ogólny termin przedawnienia roszczeń danego rodzaju mógłby być krótszy.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystian Marczak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama