reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Jakie prace budowlane wymagają zgłoszenia?

Jakie prace budowlane wymagają zgłoszenia?

Ustawa prawo budowlane wskazuje roboty budowlane, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a dla ich podjęcia wystarczy zgłoszenie organom administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót. Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót.

Generalnie zgłoszenie przewidziano dla robót wymagających ograniczonego nadzoru z punktu widzenia interesu publicznego. Do wykonywania robót można przystąpić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, o ile właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu lub nie nałoży obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. W razie nałożenia obowiązku uzupełnienia zgłoszenia termin trzydziestodniowy na wniesienie sprzeciwu przez organ, biegnie po uzupełnieniu zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

Obowiązkiem zgłoszenia objęta jest budowa większości obiektów budowlanych, na które nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę. Zgłoszenia wymaga także budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m oraz wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
• krat na budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
• urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
• budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
• oświadczenie o prawie do nieruchomości,
• w zależności od potrzeb - szkice lub rysunki,
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Zobacz serwis: Wspólnota mieszkaniowa

W zgłoszeniu budowy altany lub obiektów gospodarczych należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta mającego wymagane uprawienia budowlane.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego (w formie postanowienia) obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a przypadku ich nieuzupełnienia - organ wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Właściwy organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obiektów objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja mogłaby:
• naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• spowodować zagrożenie bezpieczeństwa,
• pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury,
• pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
• zwiększyć uciążliwość dla terenów sąsiednich.

Do wykonania robót można przystąpić nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Organ może przed upływem terminu 30-dniowego powiadomić na piśmie inwestora o braku zastrzeżeń do zgłoszenia w celu umożliwienia mu wcześniejszego przystąpienia do wykonywania robót budowlanych.

Zobacz serwis: Spółdzielnia mieszkaniowa

Roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, nie mają cechy samowoli budowlanej, do której likwidacji uprawnione są organy nadzoru budowlanego, w związku z czym rezultat tych robót, jeżeli powoduje negatywne konsekwencje dla osób trzecich i ich nieruchomości, kwalifikuje się jako szkoda w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, do której naprawienia właściwa jest droga przed sądem powszechnym.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Eksperci:

Igor Bąkowski

Radca prawny

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Prace budowlane zgłasza się organom administracji architektoniczno-budowlanej.
Prace budowlane zgłasza się organom administracji architektoniczno-budowlanej.

Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy59.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama