reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Jak sporządzić umowę o aktualizację operatu szacunkowego?

Jak sporządzić umowę o aktualizację operatu szacunkowego?

Wykonawca sporządzając umowę o aktualizację operatu szacunkowego musi w umowie zawrzeć wszystkie istotne postanowienia oraz zachować formę odpowiednią dla takiej umowy tj. oznaczyć datę oraz miejsce sporządzenia umowy, określić strony umowy, precyzyjnie określić treść, termin, wysokość oraz sposób wypłaty wynagrodzenia, określić przedmiot aktualizacji wyceny, postanowienia końcowe.

Zapisz się na nasz newsletter

Postanowienia umowne zawierające informacje o aktualizacji operatu szacunkowego

Wzór postanowień umownych dotyczących aktualizacji operatu szacunkowego

1. Tytuł umowy: Umowa o dokonanie aktualizacji operatu szacunkowego

2. Data oraz miejsce sporządzenia umowy o dokonanie aktualizacji operatu szacunkowego (Kielce, dnia 11 października 2010 roku),

3. Określenie stron umowy: umowa zawarta pomiędzy: 1. Mateuszem Sikorskim, zamieszkałym w Opatowie, przy ulicy Jana Pawła II 5 m. 98, legitymujący się dowodem osobistym ADW 89099, zwanym dalej „Zamawiającym” a 2. Sylwestrem Wojciechowskim – Rzeczoznawcą Majątkowym, zamieszkałym w Opatowie, przy ulicy Konratowicza 8 m 9, posiadającym uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 9099, wydane dnia 12 października 2006 roku przez Ministra Transportu i Budownictwa, zwany dalej „Wykonawcą”.

4. Określenie przedmiot nieruchomość – położenie nieruchomości (nieruchomość położona w Opatowie, przy ulicy Jana Pawła II 5 m. 98) wraz z jej oznaczaniem w ewidencji gruntów i budynków (nr 044/44, w obrębie 2-48-45), z podaniem numeru księgi wieczystej (KW nr 0987),

Zobacz również: Jak określić cel aktualizacji operatu początkowego?

5. Wykonawca zobowiązuje się dokonać aktualizacji wyceny przedmiotowej nieruchomości (nieruchomość położona w Opatowie, przy ulicy Jana Pawła II
5 m. 98) w terminie do dnia 20 września 2010,

6. Aktualizacja operatu szacunkowego przedmiotowej nieruchomości będzie wykonana w celu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości,

7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dokonanie aktualizacji operatu szacunkowego w wysokości 5 tysięcy (słownie pięć tysięcy złotych),

8. Wypłata wynagrodzenia w kwocie określonej w pkt 7 nastąpi dopiero po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowo dokonanej aktualizacji operatu szacunkowego sporządzonej przez Wykonawcę,

9. Wypłata wynagrodzenia w kwocie określonej w pkt 7 nastąpi w terminie 14 dni od chwili potwierdzenia prawidłowego wykonania operatu szacunkowego przez Zamawiającego. Wyżej wskazana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy o numerze 00 0009 9990 0000 1111,

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego,

11. Zmiany niniejszej umowy mogą zostać dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,

12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron,

13. Podpis osoby Zamawiającej oraz Wykonawcy. 

Zobacz również serwis: Dom i działka

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama