Kategorie

Jak dostać kredyt mieszkaniowy z dopłatą?

Kredyt mieszkaniowy z dopłatą to szansa na znalezienie lepszego mieszkania przy ograniczonych środkach finansowych.
inforCMS
Jak dostać kredyt mieszkaniowy z dopłatą? Zgodnie z projektem rządowym „Rodzina na Swoim” państwo, poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, oferuje spłatę części odsetek kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Wymaga to jednak spełnienia licznych warunków.

Kto udziela kredytów preferencyjnych?

Nie w każdym banku możemy starać się o ww. kredyt. Możemy go otrzymać jedynie w banku, który zawarł określone porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pełny wykaz banków znajdziesz na stronie internetowej BGK.

Wiele ograniczeń

Ograniczenia dofinansowania kredytów dotyczą wielu kwestii: osobowych (kto i z kim bierze kredyt) i przedmiotowych – cena 1 m2 mieszkania, cel kredytu, wielkość mieszkania/domu, a także posiadanie innego lokalu czy wręcz skorzystanie z dofinansowania kredytu mieszkaniowego wcześniej (pomoc jest jednorazowa).

Wszystkie ograniczenia i warunki zostaną opisane w dalszej części artykułu.

Wartość mieszkania

Pierwszą z przeszkód jest cena mieszkania, które ma być kredytowane w preferencyjny sposób. Dopuszczalna wartość jest pochodną wskaźnika publikowanego przez GUS przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Jest on publikowany kwartalnie dla województw i większych miast. Dla potrzeb dopłat kredytowych – wyciąga się średnią arytmetyczną z dwóch poprzednio ogłoszonych wskaźników, a następnie mnoży przez 1.4.

Otrzymana wartość, pomnożona przez ilość metrów kwadratowych powierzchni użytkowej lokalu, który zamierzamy kupić nie może przekroczyć ceny zakupu tego lokalu. Jeśli cena za jaką chcemy kupić lokal przekracza ww. wartość – wówczas nie otrzymamy dopłaty.

Dla porównania – wartość m2 wykorzystywanego do ww. obliczeń w I kwartale 2009 roku dla Warszawy wynosi 7 142,80 zł.

Porównaj: Wskaźniki w Polsce w I-IV kwartale 2009r.

Koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji, przyjmuje się na podstawie kosztorysu uwzględniającego koszty budowy wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych.

Powierzchnia mieszkania

Dopłata i uzyskanie preferencyjnego kredytu – jest uzależnione również od powierzchni lokalu lub budynku.

Limit powierzchni użytkowej:

Oznacza to, że na zakup lokalu lub zakup czy budowę domu, które przekraczają podane powyżej wymiary – nie otrzymamy kredytu z dopłatą.

Co ważne – również wielkość dopłaty jest „ograniczona powierzchniowo”. W skrócie można powiedzieć, że dopłata do kredytu (spłata części odsetek), dotyczy części mieszkania nie przekraczającej 50 m2 i domu nie przekraczającej 70 m2. Za koszt kredytu odpowiadający pozostałej części lokalu – płacimy pełne odsetki.

Cel kredytu

Dopłatom podlegają tylko kredyty zaciągane na określony cel.

Tj. na:

 • zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • Kredyt nie przysługuje jednak jeśli lokal kupujemy od bliskich krewnych.
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny,
 • pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego,
 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny,
 • budowę domu jednorodzinnego,
 • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;

Ograniczenia związane z osobą kredytobiorcy

Nie każdy może otrzymać kredyt z dofinansowaniem. Ograniczenia wynikają z kilku przesłanek.

 • Kredytu nie może otrzymać osoba samotna, lub żyjąca w konkubinacie o ile nie ma statusu rodzica wychowującego samotnie dziecko. Kredyt z dofinansowaniem może bowiem otrzymać:
  • Małżeństwo (ale tylko wspólnie)
  • Osoba samotnie wychowująca co najmniej jedno:
   • małoletnie dziecko,
   • dziecko, bez względu na jego wiek, na które jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny,
   • dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się.
 • Kredytobiorca powinien posiadać zdolność kredytową, jednak jeśli jej nie ma kredytobiorcą może być w jego miejsce:
  • zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie docelowego kredytobiorcy.
 • Kredytobiorca nie może być:
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
  • najemcą lokalu mieszkalnego.

Jeśli nie spełnia tych warunków- może zobowiązać się, wypowie członkostwo w spółdzielni, lub zrzeknie się prawa spółdzielczego lub wypowie umowę najmu w terminie 6 miesięcy od daty nabycia nowego lokalu, lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie w przypadku budowy domu. Taka możliwość nie istnieje w przypadku prawa własności nieruchomości.W przypadku nie spełnienia ww. warunków, lub zatajenia informacji o posiadanej nieruchomości lub prawie spółdzielczym umowa kredytowa może być wypowiedziana.

 • Z kredytu z dofinansowaniem można skorzystać tylko raz w życiu. Jeśli więc jeden z małżonków skorzystał z tego rozwiązania wcześniej – oboje nie będą mogli kredytu otrzymać.

Na czym polega dopłata

Dofinansowanie w tym przypadku polega na spłacie przez Państwo (co ważne dopłata jest wolna od podatku) części odsetek od kredytu. Tu znowu pojawiają się obostrzenia i dodatkowe warunki.


Podstawa obliczenia dopłaty

Dopłata jest pochodną wielkości lokalu lub budynku. Na potrzeby obliczania dopłaty uznaje się, że powierzchnia nie przekracza:

 • 50 m2 dla mieszkania
 • 70 m2 dla domu.

Oznacza to, że jeśli mieszkanie lub dom nie przekraczają ww. wymiarów- dopłata będzie przysługiwać od całości kredytu zaciągniętego na ich kupno.

W przypadku nieruchomości większych zastosowanie ma poniższy przelicznik:

- wartość kredytu x (50 (lub 70)m2 / powierzchnię użytkową lokalu)

Wartość kredytu- 200.000 zł
Powierzchnia lokalu 65m2
Współczynnik: 200.000 x (50/65)= 153.846,14 zł.

Uzyskana w ten sposób kwota jest podstawą do obliczenia dopłaty. Jednak wysokość dopłat nie jest powiązana z oprocentowaniem wynikającym z umowy kredytowej – a wynika ze stopy referencyjnej publikowanej co kwartał przez Bank Gospodarstwa Krajowego.Przykładowo dla I kwartału 2009 roku, stopa referencyjna wynosi 8,64%

Aktualne stopy dostępne są na stronie BGK.

Wysokość i czas trwania dopłat.

Dopłata do kredytu polega na przejęciu przez państwo 50% odsetek naliczanych od podstawy obliczania dopłaty przedstawionej we wcześniejszej części opracowania. Kwoty te są bezpośrednio przekazywane bankowi komercyjnemu, który udzielił kredytu. Ten przedstawiając nam wysokość rat do zapłacenia uwzględnia wysokość dopłat.

Dopłaty przysługują tylko przez 8 lat licząc od daty dokonania pierwszej dopłaty.

Jakie warunki musi spełniać kredyt preferencyjny?

Poza dopłatą- kredyt finansowy korzysta z dodatkowych udogodnień i ochrony przed nadmiernymi opłatami, czy ryzykiem kursowym:

 • opłaty i marże nie mogą przekroczyć 2% kredytu;
 • ubezpieczenie kredytu jest jednorazowe i płatne z góry;
 • kredyt może być udzielony wyłącznie w złotówkach i nie może być indeksowany w innej walucie;
 • odroczenie spłaty pierwszej raty nie może przekroczyć 6 miesięcy;
 • spłata kredytu może nastąpić wyłącznie wg 2 metod:
  • równych rat kapitałowych (rata malejąca) (część kapitałowa w racie jest niezmienna, spada wartość odsetek – ponieważ są naliczane od coraz mniejszych kwot – raty się zmniejszają);
  • lub równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet) (część kapitałowa w racie rośnie wraz ze spadkiem wartości odsetek – wysokość każdej raty jest równa).

Kiedy bank może wypowiedzieć kredyt preferencyjny?

Ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania zawiera kilka przesłanek do wypowiedzenia umowy kredytu preferencyjnego. Są to:

 • nie wykonanie zobowiązania w postaci wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej lub wypowiedzenia umowy najmu – jeśli prawa te przysługiwały kredytobiorcy w dniu podpisywania umowy;
 • skazanie za przedstawienie nieprawdziwych informacji w celu uzyskania kredytu preferencyjnego. (art. 297§1 i §2 k.k.);
 • wykorzystanie kredytu preferencyjnego w części lub w całości niezgodnie z celem, na jaki został udzielony.

W powyższych sytuacjach umowa kredytowa zostaje wypowiedziana, a samo zobowiązanie postawione w stan wymagalności – co oznacza, że bank może domagać się spłaty całości kredytu.

W przypadku wypowiedzenia kredytu – bank musi zwrócić do Funduszu Dopłat lub BGK wartość wpłaconych przez nie dopłat. Oznacza to, że poza wartością kredytu- będziemy musieli zwrócić bankowi wartość dopłat.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Dom
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Czy zabraknie ziemi pod inwestycje deweloperskie?

  Inwestycje mieszkaniowe. Dwa lata temu aż 11% inwestorów wskazywało trudniej dostępne grunty jako czynnik, który może mieć negatywny wpływ na liczbę planowanych inwestycji. Ostatni rok zweryfikował te obawy i jedno trzeba przyznać - niska podaż gruntów, w połączeniu z ich rosnącymi cenami sprawiają, że inwestycje deweloperskie coraz częściej powstają w nowych lokalizacjach. Czy w związku z tym, że pozyskiwanie atrakcyjnych działek pod nowe inwestycje mieszkaniowe staje się coraz bardziej skomplikowane a deweloperzy budują mniej? Wręcz przeciwnie.

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych - nowe przepisy

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych. Obowiązujący obecnie wymóg wykonania przewodów wentylacyjnych z materiałów niepalnych nie będzie miał już zastosowania do domów jednorodzinnych. Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w obrębie jednego lokalu mieszkalnego zostanie dopuszczone stosowanie przewodów wentylacyjnych o klasie reakcji na ogień co najmniej E. Takie zmiany wynikają z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Rośnie atrakcyjność inwestowania w nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki dużemu popytowi na rynku zyskują firmy wyspecjalizowane w obsłudze takich inwestorów i lokali.

  Kto nie dostanie kredytu mieszkaniowego?

  Kredyt mieszkaniowy. Na brak pieniędzy banki nie mogą dziś narzekać. To pomaga im wypłacać Polakom rekordowe kwoty w formie kredytów mieszkaniowych. Nie jest jednak tak, że każdy chętny dostaje kredyt. Mniej więcej 3 osoby na 10 odchodzą z kwitkiem – sugerują szacunki BIK.

  Domek letniskowy - monitoring i inne smart zabezpieczenia

  Domek letniskowy - zabezpieczenia. W okresie wakacyjnym właściciele domków letniskowych znacznie częściej odwiedzają swoje oazy spokoju w górach, na wsi lub nad jeziorami. Weekendowe wypady, choć dające mieszkańcom miast upragnione wytchnienie od miejskiego zgiełku, wiążą się również z szeregiem czynności, o których trzeba pamiętać, aby właściwie zabezpieczyć domek przed wyjazdem. Podpowiadamy, jak w prosty sposób poprawić komfort i bezpieczeństwo w takich miejscach.

  Projektowanie osiedli - aktualne trendy

  Projektowanie osiedli. Czy pandemia zmieniła sposób projektowania osiedli mieszkaniowych? Jakie nowe rozwiązania wprowadzają deweloperzy, jeśli chodzi o aranżację budynków, części wspólnych i miejsc przeznaczonych do rekreacji w realizowanych projektach? Jakie trendy dają się zauważyć?

  Mieszkaniówka ma się dobrze. Deweloperzy biją kolejne rekordy

  Rynek nieruchomości. Ostatni rok wywołał sporo zamieszania w gospodarce światowej. Pomimo początkowych obaw, mieszkaniówka okazała się wirusoodporna, a rynek zalicza dalsze wzrosty. Nieruchomości wciąż drożeją, zainteresowanych zakupem nowego lokum nie brakuje, a deweloperzy osiągają rekordowe wyniki.

  Maksymalna opłata za śmieci uzależniona od ilości zużytej wody - zmiany w ustawie śmieciowej

  Maksymalna wysokość opłaty za odpady, obliczana na podstawie metody od ilości zużytej wody ma wynosić 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł - poinformowało we wtorek 15 czerwca 2021 r. Centrum Informacyjne Rządu.

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku. Wynajem 50-metrowego mieszkania bez liczników i opłat dodatkowych to wydatek od 800 zł miesięcznie. W drogich zazwyczaj Wrocławiu czy Krakowie można znaleźć oferty oscylujące wokół 1000 zł. Aż 5890 zł to najwyższa stawka w Warszawie. Za tak duże różnice odpowiada m.in. lokalizacja i standard wykończenia.

  Dynamiczny wzrost aktywności deweloperów

  Rynek nowych nieruchomości mieszkaniowych. Obserwujemy dynamiczny wzrost aktywności deweloperów. Znacznie więcej wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy deweloperzy będą budować na gruntach gminnych?

  Inwestycje mieszkaniowe. Czy będą powstawać osiedla na gruntach gminnych w ramach współpracy opartej o nowe przepisy dotyczące rozliczania lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawy lokal za grunt? Jak deweloperzy oceniają możliwość realizacji projektów w nowym programie? Czy gminne grunty są dla nich interesujące?

  Kredyt denominowany w walucie obcej - wyrok TSUE dot. przedawnienia zwrotu pieniędzy

  Kredyt denominowany w walucie obcej. Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku - orzekł 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących kredytów denominowanych we franku szwajcarskim (CHF), gdzie walutą spłaty było euro (EUR). Zdaniem TSUE, informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

  Jak zainwestować z sukcesem w lokal pod wynajem?

  Wynajem nieruchomości. Najważniejsze czynniki decydujące o biznesowym sukcesie inwestowania w nieruchomości na wynajem to lokalizacja, która jest dobrze skomunikowana, bliskość terenów zielonych i elastyczność funkcji.

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, podpisana już przez prezydenta, umożliwi prowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji.

  Inteligentny dom - czego oczekują Polacy?

  Inteligentny dom. Ponad 50% Polaków deklaruje, że bardziej niż jeszcze rok temu zwraca uwagę na oszczędności na rachunkach – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Netatmo. Potrzeba oszczędności jest najczęstszą zachętą do zakupu urządzeń smart home. Polacy kupują też inteligentne rozwiązania aby ułatwić sobie życie, co ma szczególne znaczenie teraz, gdy więcej czasu spędzamy w domu. W ciągu ostatniego roku urządzenie smart home kupił już co dziesiąty z nas.

  Fotowoltaika - zmiany w rozliczeniach prosumentów od 2022 roku

  Fotowoltaika - zmiany w rozliczeniach prosumentów od 2022 roku. Mimo zmian w systemie rozliczeń prosumentów nadal opłacalna będzie instalacja paneli fotowoltaicznych (PV) i produkcja z nich prądu - podkreślił 9 czerwca 2021 r. wiceszef Ministerstwa Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska. Dodał, że ci którzy zainstalują panele do końca 2021 r. będą rozliczać się na dotychczasowych zasadach przez 15 lat.