Kategorie

Zarzut nielegalnego poboru energii – jakie mam prawa?

Adam Górski
Adam Górski
Ekspert ds. Elektroenergetyki oraz Systemów i sieci komputerowych.
Legitymacja do przeprowadzania kontroli fot. Adam Górski
Legitymacja do przeprowadzania kontroli fot. Adam Górski
W niniejszym artykule przedstawiono kilka porad dotyczących sytuacji, w której znalazł się niesłusznie oskarżony o nielegalny pobór odbiorca energii elektrycznej. Podjęcie kilku podstawowych kroków może przyspieszyć wyjaśnienie spornej sytuacji, gdy odbiorca świadomy jest swoich praw i obowiązków.

Szukanie kompromisu z dostawcą energii

Pierwszym, podstawowym krokiem, jaki powinien zostać wykonany przez odbiorcę niesłusznie oskarżonego o nielegalny pobór energii (NPE), jest kontakt z przedsiębiorstwem energetycznym, tzw. operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD), właściwego dla miejsca zamieszkania odbiorcy. To właśnie OSD powinien zająć oficjalne stanowisko, np. w formie pisemnego wyjaśnienia podstawy orzeczenia NPE w stosunku do odbiorcy.

Pomocny w wyjaśnieniu wszelkich nieporozumień może być Rzecznik klienta, jeżeli właściwy OSD zatrudnia taką osobę w swoich strukturach. Niestety, nie jest normą na dzień dzisiejszy, aby każdy odbiorca mógł być wspierany przez Rzecznika klienta u swojego OSD. Klient ma dostęp natomiast do biur obsługi klientów oraz informacji zamieszczanych na stronach internetowych operatorów.

Kontrola układów pomiarowych

Kwestie kontroli układów pomiarowych oraz sposobu wykonywania warunków umów i rozliczeń reguluje Rozporządzenie ministra gospodarki z dn. 11.08.2000r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz.U. 2000 nr 75. poz. 866.).

Zobacz także: Jak sprawdzić czy licznik energii elektrycznej działa prawidłowo?

Zarzut NPE musi opierać się m.in. o wyniki kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych u odbiorcy energii. Ważną kwestię stanowi tutaj poprawność przeprowadzonej kontroli.

Reklama

Zgodnie z § 10. ww. rozporządzenia, wejście na teren prywatny odbiorcy i kontrola układów pomiarowych odbywa się przy obecności odbiorcy lub osób przez niego upoważnionych. Kontrola taka odbywać się może w godzinach od 7:00 do 20:00 w dni pracujące (§ 7). Kontrolę przeprowadzają co najmniej dwie osoby, posiadające odpowiednie upoważnienie oraz legitymacje, których wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia (§ 5). Odbiorca/osoba upoważniona udostępnia dokumentację oraz przekazuje niezbędne informacje kontrolującym, aby kontrola przebiegła sprawnie. O nieprawidłowościach wykrytych w trakcie kontroli, kontrolujący mają obowiązek poinformować odbiorcę/ osobę upoważnioną (§ 12), a następnie przedstawić do podpisu protokół z przeprowadzonej kontroli (§ 13).
Odbiorca/osoba upoważniona ma prawo nie zgodzić się z przedstawionym jej do podpisu protokołem pokontrolnym, informując o tym kontrolującego. W następstwie tego, odbiorca powinien złożyć u OSD pisemne umotywowane wyjaśnienia odmowy podpisania protokołu kontroli i własne uwagi w terminie 7 dni od dnia dokonania tej kontroli (§ 15). OSD informuje odbiorcę w terminie do 14 dni od dnia kontroli o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz konsekwencjach (§ 16).

Wyniki kontroli przeprowadzonych niezgodnie z zapisami ww. rozporządzenia, które zaprezentowano powyżej, nie mogą stanowić podstawy do obciążania odbiorcy opłatami i karami umownymi przewidzianymi przez taryfy i regulaminy OSD.

Reklama

Kontrole przeprowadzone bez obecności odbiorcy/osoby upoważnionej, nie posiadanie upoważnienia i nie okazanie legitymacji o których mowa w ww. rozporządzeniu, czy brak sporządzonego w dwóch identycznych kopiach protokołu kontroli dla odbiorcy i OSD, to niektóre możliwe błędy w świetle postanowień ww. rozporządzenia, skutkujące nieważnością wyników takich kontroli.

Prawo do przeprowadzania kontroli zawarte zostało również w art. 6. ust. 2. Ustawy prawo energetyczne, z dn. 10.04.1997r. (Dz.U. 2006 nr 89. poz. 625., z późn. zm.), który stanowi, że upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa energetycznego: „po okazaniu legitymacji i pisemnego upoważnienia […], przysługuje prawo: […] wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, gdzie jest przeprowadzana kontrola, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej”. Nie należy jednak mylnie interpretować powyższego zapisu, ponieważ nie wynika z niego bezwarunkowe prawo do przeprowadzenia kontroli, tzn. wymóg obecności odbiorcy/osoby upoważnionej jest w tym zakresie wiążący, gdyż został zawarty w akcie wykonawczym do tej ustawy jakim jest ww. rozporządzenie ministra gospodarki.

Zabezpieczenie układów pomiarowych

Ważną kwestię stanowi również fizyczne utrudnienie dostępu do układów pomiarowo-rozliczeniowych przez osoby nieupoważnione, np. na klatkach schodowych, a więc w częściach wspólnych budynku. Poza przesłanką o zapewnieniu bezpieczeństwa oraz ochrony ludzi i zwierząt przed niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym, dostęp ten powinien zostać ograniczony, aby w sposób celowy nie było możliwe zniszczenie lub manipulowanie przy układach pomiarowych (np. zerwanie plomby). Z tych względów wspólnoty mieszkaniowe powinny zadbać o odpowiednie zabezpieczenie, przez zastosowanie specjalnych, zamykanych szafek licznikowych (zgodnie z § 185. ust. 1. Rozporządzenia ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75. poz. 690., z późn. zm.).
Jeżeli liczniki energii elektrycznej nie są prawidłowo zabezpieczone, warto poruszyć tą sprawę na zebraniu wspólnoty, aby ta podjęła odpowiednią uchwałę w tej sprawie, zgodnie z Ustawą o własności lokali. W sytuacji, gdy licznik znajduje się w lokalu, to użytkownik lokalu (odbiorca) odpowiedzialny jest za odpowiednie jego zabezpieczenie (zgodnie z § 18. ust. 2. pkt. 5. Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dn. 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Dz.U. 1999 nr 74. poz. 836., z późn. zm.).

Zobacz także: Kto jest odpowiedzialny za stan techniczny instalacji elektrycznej?

Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii

W sytuacjach spornych, kompromisu można również szukać u Rzecznika odbiorców paliw i energii przy Urzędzie Regulacji Energetyki. Jest to organ mogący jedynie pomóc w wyjaśnieniu kwestii spornych, a informacje kontaktowe znaleźć można na stronach internetowych URE. W sposób wiążący, kwestie sporne rozwiązywane mogą być jedynie przez Sądy Powszechne, powinna być to jednak ostateczność.

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Zgodnie z § 10. ww. rozporządzenia, wejście na teren prywatny odbiorcy i kontrola układów pomiarowych odbywa się przy obecności odbiorcy lub osób przez niego upoważnionych. Kontrola taka odbywać się może w godzinach od 7:00 do 20:00 w dni pracujące (§ 7). Kontrolę przeprowadzają co najmniej dwie osoby, posiadające odpowiednie upoważnienie oraz legitymacjei fot. Adam Górski
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Dom
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rynek nieruchomości biurowych w Polsce

  Rynek nieruchomości biurowych. Sytuacja związana z pandemią istotnie wpłynęła na rynek biurowy. Inwestorzy w sektorze biurowym jeszcze mocniej stawiają obecnie, zarówno na rozwiązania energooszczędne, jak również ekologię i udogodnienia z zakresu wellbeingu.

  Trudniej o kredyt hipoteczny - nowa Rekomendacja S

  Kredyty hipoteczne - Rekomendacja S. Od lipca bieżącego roku obowiązują nowe zasady udzielania kredytów mieszkaniowych. Co o „nowej” Rekomendacji S przyszły kredytobiorca wiedzieć powinien?

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.