reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Moto > Auto i prawo > Auto formalności > Najem samochodu > Cesja umowy leasingu operacyjnego

Cesja umowy leasingu operacyjnego

Cesja umowy leasingu operacyjnego (zmiana strony i innych warunków umowy) a skutki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o PDOP) przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów (art. 17a pkt 1 ustawy o PDOP). W przypadku tzw. leasingu operacyjnego, po spełnieniu przesłanek ustawowych opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego. Przez podstawowy okres umowy leasingu - rozumie się czas oznaczony, na jaki została zawarta umowa leasingu (z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona) a w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie (art. 17a pkt 2 ustawy o PDOP).

Powyższe przepisy stanowią regulację dopuszczającą na gruncie podatkowym cesję umowy leasingu. Aby jednak cesja umowy leasingu zachowywała na gruncie podatkowym nadal dla jej stron cechy umowy leasingu, w ramach takiej cesji zmianie mogą ulec wyłącznie strony umowy. Zakładając zatem, że w związku z przystąpieniem podatnika do umowy leasingu w miejsce dotychczasowego leasingobiorcy, inne postanowienia tej umowy pozostaną bez zmian, podatnik będzie mógł rozliczać wynikające z niej koszty na zasadach określonych dla umów leasingu.

Zobacz też: Wynająć samochód, czy kupić na własność?

Wystarczy jednak, że w związku ze zmianą korzystającego w ramach umowy cesji zmianie ulegną inne warunki np. forma zabezpieczenia, zmiana harmonogramu płatności, czas trwania umowy, kwota wykupu lub inne, wówczas w konsekwencji taką umowę należy traktować jako umowę nową. Powyższe nie wyklucza możliwości uznania tej nowej umowy za umowę leasingu na gruncie podatkowym, jednak w tym zakresie konieczne pozostaje ponowne badanie ustawowych przesłanek - dla umowy leasingu operacyjnego przesłanki regulowane art. 17b ust. 1 w związku z art. 17a pkt 1 ustawy o PDOP. Nadal więc podatnik, który dokonuje cesji umowy leasingu w ramach której oprócz zmiany samej strony umowy zmianie ulegają również inne warunki, musi liczyć się z tym, że jeżeli umowa po jej zmianie nie spełnia warunków (wymóg określonego czasu jej trwania i wymóg by suma opłat odpowiadała co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu) do uznania jej za leasing operacyjny, to będzie ona traktowana dla jej stron jak umowa o używanie, innego rodzaju niż leasing (czyli najem lub dzierżawa).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nasze recenzje

Ostatnio na forum

reklama

Prawne ciekawostki

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama