| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Opodatkowanie spółek osobowych

Opodatkowanie spółek osobowych

Spółki osobowe są coraz powszechniej stosowaną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, iż założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa w tej formie jest stosunkowo nieskomplikowane pod względem prawnym (w porównaniu do spółek kapitałowych) i nie wymaga znacznych nakładów finansowych.

Zbycie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej

Przepisy w zakresie podatków dochodowych nie przewidują szczególnych regulacji dotyczących zasad rozliczania przychodu z tytułu zbywania akcji przez akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej. Można wskazać na trzy potencjalne możliwości zakwalifikowania przychodu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych) z tytułu odpłatnego zbycia posiadanych akcji spółki komandytowo-akcyjnej, tj.:
1) jako przychodu z kapitałów pieniężnych (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. „a” u.d.p.o.f.),
2) jako przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (zgodnie z art. 14 ust. 1 u.d.p.o.f.),
3) jako przychodu z praw majątkowych (zgodnie z art. 18 u.d.p.o.f.).
Zgodnie z aktualnym stanowiskiem organów podatkowych w przypadku zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej mamy do czynienia z osiąganiem przychodu z kapitałów pieniężnych (wariant 1 powyżej). Takie stanowisko zajął na przykład Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 22 października 2008 r. (sygn. IBPB2/415-1299/08/HS), stwierdzając, że: (...) przychód ze sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej stanowi przychód z kapitałów pieniężnych i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b u.p.d.o.f.
W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. „a” u.p.d.o.f. za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Niewątpliwie spółka komandytowo-akcyjna jako spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej. Natomiast na gruncie literalnej wykładni możliwe jest potraktowanie zbycia akcji tej spółki jako „odpłatnego zbycia papierów wartościowych”. Co prawda w przepisach u.p.d.o.f. nie występuje definicja „papierów wartościowych”, ale ustawa ta (w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. „b” dotyczącym realizacji prawa z papierów wartościowych) w zakresie zdefiniowania wspomnianego pojęcia odsyła wyraźnie do definicji zawartej w art. 3 pkt 1 lit. „b” ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 171, poz. 1056). Zgodnie z definicją „papierów wartościowych” zawartą we wspomnianej ustawie, akcje spółki komandytowo-akcyjnej mieszczą się w zakresie pojęcia „papierów wartościowych”.
Zasady rozliczania dochodów z kapitałów pieniężnych reguluje art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. W myśl tego przepisu dochód uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlega opodatkowaniu według proporcjonalnej stawki wynoszącej 19%. Dochodów z kapitałów pieniężnych (w tym dochodów ze zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej) nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Dochód ze sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej jest obliczany jako różnica między sumą przychodów uzyskanych z ich sprzedaży (tj. ceną sprzedaży akcji, o ile odzwierciedla ona ich wartość rynkową) a kosztami uzyskania przychodów, określanymi w zależności od sposobu nabycia zbywanych akcji.
Na podatniku, który dokonał sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej ciąży obowiązek wykazania tego dochodu w zeznaniu podatkowym PIT-38, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. W tym samym terminie należy dokonać zapłaty należnego podatku wynikającego z zeznania.
Zapamiętaj
Kwota otrzymana z tytułu zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej stanowi przychód z kapitałów pieniężnych. Dochód z tytułu ich zbycia podlega opodatkowaniu według proporcjonalnej stawki podatku wynoszącej 19% i nie podlega łączeniu z dochodami z innych źródeł.
Jak już wcześniej zaznaczono, spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Spółka będzie zatem w zależności od okoliczności podatnikiem:
• podatku od towarów i usług,
• podatku akcyzowego,
• podatku od nieruchomości,
• podatku od środków transportowych,
• podatku od czynności cywilno-prawnych,
• podatku leśnego, rolnego,
• opłaty skarbowej.
Spółka osobowa może być również płatnikiem, w szczególności kiedy zatrudnia pracowników jako zakład pracy bądź dokonuje wypłat z tytułu umów zlecenia, o dzieło, umów autorskich itd. W tym przypadku może działać jako płatnik:
• podatku dochodowego od osób fizycznych będących polskimi rezydentami podatkowymi,
• zryczałtowanego podatku dochodowego na rzecz nierezydentów,
• składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
ZGODNIE Z PRAWEM
Art. 17 u.p.d.o.f.
Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:
1) odsetki od pożyczek, wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, z wyjątkiem utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, odsetki od obligacji i innych papierów wartościowych oraz dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym również wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w art. 12 ust. 3 i 3a, oraz przychody z tytułu udziału w dochodach funduszy powierniczych, w tym również z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, w części przekraczającej ich koszt nabycia lub wartość z dnia nabycia, jeżeli nastąpiło ono w drodze spadku lub darowizny,
2) przychody z odpłatnego przeniesienia tytułu własności udziałów w spółkach, akcji oraz innych papierów wartościowych.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK