| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Związki zawodowe w firmie

Związki zawodowe w firmie

Jeżeli pracodawca w zakładzie pracy, w którym działają związki zawodowe, nie wykonuje wobec nich swoich obowiązków, może to skutkować problemami z utrzymaniem dyscypliny pracy w zakładzie, a w niektórych przypadkach nawet odpowiedzialnością karną osób zarządzających zakładem.

Ochrona przed zwolnieniem

Przepisy o związkach zawodowych przewidują szczególną ochronę stosunku pracy działaczy związkowych.
Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:
• wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
• zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść tego pracownika (art. 32 ust. 1 ustawy).
Ochrona ta nie ma oczywiście charakteru absolutnego i w pewnych sytuacjach ulega uchyleniu, gdy - wyjątkowo - dopuszczają to odrębne przepisy, o czym niżej.
Ochrona ta przysługuje przez okres określony uchwałą zarządu, a po jego upływie - dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie.
Wyrażenie zgody na wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy z pracownikiem, który jednocześnie pełni funkcję we władzach dwóch organizacji związkowych (zakładowej i pozazakładowej), przez zarząd jednej z tych organizacji nie zwalnia pracodawcy z obowiązku uzyskania zgody drugiej organizacji (wyrok SN z 11 stycznia 2006 r., II PK 106/05, OSNP 2006/23-24/345).
Zarząd reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej wskazuje pracodawcy pracowników podlegających ochronie, w liczbie nie większej niż liczba osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy.
Osobami stanowiącymi kadrę kierowniczą w zakładzie pracy, wskazywanymi w przepisach art. 32 ustawy, są:
• kierujący jednoosobowo zakładem pracy, ich zastępcy albo
• członkowie kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy,
• inne osoby wyznaczone do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
Alternatywnie liczba pracowników szczególnie chronionych może być też ustalona zgodnie z poniższymi zasadami.
Zarząd reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej do 20 członków ma prawo wskazać pracodawcy 2 pracowników podlegających ochronie przewidzianej w ust. 1 art. 32 ustawy.
W przypadku organizacji zrzeszającej więcej niż 20 członków będących pracownikami ma prawo wskazać, jako podlegających tej ochronie, 2 pracowników oraz dodatkowo, gdy zakładowa organizacja związkowa liczy:
• od 21 do 50 członków - po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 10 członków tej organizacji będących pracownikami,
• od 51 do 150 członków - po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 20 członków tej organizacji będących pracownikami,
• od 151 do 300 członków - po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 30 członków tej organizacji będących pracownikami,
• od 301 do 500 członków - po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 40 członków tej organizacji będących pracownikami,
• powyżej 500 tych członków - po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 50 członków tej organizacji będących pracownikami.
Ochrona przed zwolnieniem lub wypowiedzeniem zmieniającym w zakładowej organizacji związkowej innej niż reprezentatywna przysługuje jednemu pracownikowi imiennie wskazanemu uchwałą zarządu tej organizacji.
Ochrona stosunku pracy przysługuje także przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia komitetu założycielskiego zakładowej organizacji związkowej, nie więcej niż 3 pracownikom imiennie wskazanym uchwałą komitetu założycielskiego.
Pracodawca powiadamia na piśmie zarząd zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy, o których mowa w art. 32 ust. 5 ustawy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania zarządu zakładowej organizacji związkowej w celu realizacji art. 32 ust. 3 ustawy (§ 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 czerwca 2003 r. w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu; DzU nr 108, poz. 1013). Wynika z tego, że „pierwszy krok” należy zawsze do organizacji związkowej. Pracodawca nie jest zobowiązany do jakiejkolwiek reakcji w tej kwestii na podstawie innych wystąpień niż pisemne, pochodzące od uprawnionej organizacji związkowej (reprezentatywnej lub innej niż reprezentatywna). Zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej imiennie wskazują pracodawcy na piśmie pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie. Zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej dokonują zmian w tym wskazaniu na piśmie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
W przypadku gdy właściwy organ organizacji związkowej nie dokona wskazania osób podlegających ochronie zgodnie z opisanymi wyżej zasadami, w okresie do dokonania tego wskazania ochrona przysługuje odpowiednio przewodniczącemu zakładowej organizacji związkowej bądź przewodniczącemu komitetu założycielskiego.
Ochrona przysługuje również pracownikowi pełniącemu z wyboru funkcję związkową poza zakładową organizacją związkową, korzystającemu u pracodawcy z urlopu bezpłatnego lub ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Ochrona przysługuje w okresie tego urlopu lub zwolnienia oraz przez rok po upływie tego okresu. Zgodę na wypowiedzenie albo rozwiązanie stosunku pracy lub na jednostronną zmianę warunków pracy i płacy przez pracodawcę wyraża w tym przypadku właściwy statutowo organ organizacji związkowej, w której pracownik pełni albo pełnił tę funkcję.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK