| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak uzyskać dotacje na przedsięwzięcia innowacyjne

Jak uzyskać dotacje na przedsięwzięcia innowacyjne

Przedsiębiorcy - w tym małe i średnie firmy - zainteresowani wprowadzaniem w firmach przedsięwzięć innowacyjnych mogą ubiegać się o dotacje unijne na planowane inwestycje. Część działań z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka została uruchomiona w połowie maja. Wnioski na kolejne działania będzie można składać od 16 czerwca. W ramach POIG dotowane są projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym, związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktów, usług i organizacji.

DZIAŁANIE 4.4 NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INWESTYCYJNYM
 
Kto może ubiegać się o wsparcie
O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy bez względu na wielkość - zarejestrowani w Polsce. Wsparcie będzie kierowane do firm działających zarówno w strefie produkcyjnej, jak i usługowej z przeznaczeniem na realizację projektów niezwiązanych z branżami: rolnictwa, rybołówstwa, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego oraz włókien syntetycznych.
Większość środków w ramach tego działania przeznaczona jest na inwestycje dokonywane przez MSP.
Na jaki cel wsparcie
Wspierane są projekty inwestycje (w tym także niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych, innowacyjnych technologii w celu uruchomienia produkcji lub wprowadzenia usług, które mają wprowadzić na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty. Technologie te nie mogą być stosowane na świecie dłużej niż trzy lata lub stopień ich rozprzestrzenienie w danej branży na świecie nie może przekraczać 15 proc. Największe szanse na dofinansowanie będą miały projekty wprowadzające technologie, które są stosowane na świecie nie dłużej niż rok lub stopień ich rozprzestrzenienia w danej branży na świecie nie przekracza 5 proc.
Ze środków programu można dofinansować zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z nabyciem środków trwałych. Jeśli dla prawidłowej realizacji projektu będzie koniczne sfinansowanie szkoleń lub doradztwa, koszty takie również mogą być dofinansowane.
Do dofinansowania w ramach tego działania nie kwalifikują się projekty wprowadzające wyłącznie zmiany o charakterze organizacyjnym lub marketingowym
Jaki jest poziom dofinansowania
Ponieważ projekty z Działania 4.4. muszą charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności stosowanych rozwiązań oraz wysoką wartością, minimalna wartość wydatków kwalifikowanych została ustalona na 8 mln zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi natomiast 160 mln zł. Na przedsięwzięcia o niższym stopniu innowacyjności (do 8 mln zł) można pozyskać dofinansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych wdrażanych przez województwa.
Maksymalna wartość wsparcia na część inwestycyjną projektu wynosi 40 mln zł. Poziom dofinansowania wynosi od 30 do 70 proc. kosztów kwalifikowanych - w zależności od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa. Na część szkoleniową 1 mln zł (35 proc. kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstw innych niż MSP i 45 proc. dla MSP), natomiast na część doradczą dostępną wyłącznie dla MSP - 1 mln zł (intensywność wsparcia - 50 proc. kosztów kwalifikowanych doradztwa).
Wnioskowany koszt przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu nie może przekraczać przekracza 10 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych planowane przez dużego przedsiębiorcę nie mogą przekraczać 50 proc. wydatków inwestycyjnych projektu (tj. sumy kosztu kwalifikowanego gruntu, kosztów budynków i budowli, środków trwałych, robót i materiałów budowlanych).
PRZYKŁAD
WYMOGI DOTYCZĄCE PROJEKTU (DZIAŁANIE 4.4.)
Wnioskodawca posiada: patent na wynalazek lub prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii, układów scalonych, jakie stosowane są w ramach inwestycji początkowej. Chodzi o inwestycję w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.
Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Kto może ubiegać się o wsparcie
Grupy przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu. Wsparcie może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego, który nie działa dla zysku lub zysk przeznacza na cele związane z zadaniami realizowanymi przez PARP. Koordynatorem może być fundacja, stowarzyszenie zarejestrowane, spółka akcyjna, spółka z o.o., jednostka badawczo-rozwojowa, organizacja przedsiębiorców, których podstawowym przedmiotem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi.
Projekt powinien zapewniać udział co najmniej dziesięciu przedsiębiorców. Nie mniej niż połowę uczestników przedsięwzięcia muszą stanowić firmy z sektora MSP. Do powiązania kooperacyjnego musi należeć przynajmniej jedna organizacja badawcza i jedna instytucja otoczenia biznesu. Łączny udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar, na którym zlokalizowane jest powiązanie, musi wynosić co najmniej 30 proc.
Na jaki cel wsparcie
Dotacje mogą być przyznane na wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie: tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych, wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców.
W ramach działania będą realizowane projekty obejmujące: (1) zakup środków trwałych i wartości niemajątkowych i prawnych związanych z nową inwestycją; (2) doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania; (3) udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń; (4) zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej; (5) inwestycje w infrastrukturę sieci szerokopasmowych; (6) zarządzanie ogólnodostępnym zapleczem technicznym powiązania; (7) działania promocyjne w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w powiązaniu; (8) organizację programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji.
Jaki jest poziom dofinansowania
Maksymalna kwota wsparcia za jeden projekt rozwoju powiązania kooperacyjnego wynosi:
- na część inwestycyjną - 20 mln zł,
- na część szkoleniową (związaną z realizacją inwestycji) - 1 mln zł,
- na koszty operacyjne i administracyjne - 5 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
- na część doradczą - 400 tys. zł: dla koordynatora w zakresie opracowywania planu rozwoju i ekspansji powiązania kooperacyjnego; dla uczestników powiązania kooperacyjnego innych niż koordynator powiązania kooperacyjnego. Usługi te muszą być związane z realizacją projektu i nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności uczestnika powiązania kooperacyjnego lub być związane z jego bieżącymi wydatkami operacyjnymi.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK