| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zgłosić pracownika do ubezpieczeń

Jak zgłosić pracownika do ubezpieczeń

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie Polski podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, do którego zaliczamy ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Obowiązek zgłoszenia pracowników do tych ubezpieczeń spoczywa na pracodawcy, który jednocześnie jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg całego procesu oraz musi poinformować pracownika o jego prawach i obowiązkach.

Termin zgłoszenia

Pracodawca ma obowiązek zgłosić zatrudnioną osobę do ZUS w ciągu 7 dni od nawiązania stosunku pracy (art. 36 ustawy systemowej). Obowiązek ten dotyczy zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osoby zatrudnionej (druk ZUS ZUA) lub tylko zdrowotnego (druk ZUS ZZA). Jeżeli pracownik wnioskuje o objęcie ubezpieczeniem uprawnionych członków rodziny składa odpowiednio formularz ZUS ZCZA (zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego) lub ZUS ZCNA (w przypadku członków rodziny, których adres nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego). Termin 7 dni na dokonanie zgłoszenia należy liczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm., dalej „k.p.a.”). Przy liczeniu tego terminu nie chodzi o dni robocze, tylko o kolejne dni kalendarzowe. Może się zdarzyć, że termin na zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń na ZUS ZUA upływa w dniu wolnym od pracy. Przesunięcie terminu na najbliższy następny dzień powszedni jest możliwe jedynie wtedy, gdy ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy.
Pracownik podlega wszystkim ubezpieczeniom obowiązkowo od momentu nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. W związku z tym pracodawca powinien zgłosić pracownika do ubezpieczenia: emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. Pracodawca zobowiązany jest także do opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Natomiast podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o opłacane przez pracownika składki ZUS (emerytalne, rentowe i chorobowe). Nie ma znaczenia okres, na jaki umowa została zawarta ani wymiar czasu pracy w ramach stosunku pracy. Do obowiązków pracodawcy należy nie tylko zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń, ale także comiesięczne obliczanie, potrącanie, rozliczanie oraz wpłacanie składek na odpowiednie konto w ZUS. Ponadto co miesiąc należy przesłać do ZUS odpowiednią deklarację rozliczeniową wraz z imiennymi raportami miesięcznymi. Wszystko to należy wykonać w terminie do 15. dnia następnego miesiąca (art. 47 ustawy systemowej).
Od 1 stycznia 2010 r. ZUS nie wydaje już książeczek ubezpieczeniowych. Podstawą do uzyskania świadczenia zdrowotnego jest druk RMUA. Nadal można poświadczać swoje uprawnienia legitymacjami wydanymi wcześniej, pod warunkiem aktualnej adnotacji zakładu pracy dokonanej nie dalej niż na 30 dni przed korzystaniem ze świadczeń opieki zdrowotnej.
W przypadku zmiany bądź korekty danych ubezpieczonego pracodawca powinien w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian lub wykrycia błędu dokonać stosownej zmiany lub korekty zgłoszenia. Takie korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA) zgłasza się na formularzu ZUS ZUA. Natomiast formularz ZUS ZIUA wypełnia się, w przypadku gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego (tj. numer PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia – art. 36 ustawy systemowej).
ZAPAMIĘTAJ
Również w przypadku rozwiązania umowy cywilnoprawnej istnieje obowiązek zgłoszenia wygaśnięcia tytułu do ubezpieczenia.
 
Imienne raporty miesięczne

Na pracodawcę nałożony został obowiązek przekazywania pracownikowi informacji zawartych w imiennych raportach miesięcznych (art. 41 ustawy systemowej). Informacje te pracodawca powinien przekazywać zatrudnionemu na piśmie, w celu ich weryfikacji. Pracodawcy najczęściej przekazują takie dane na formularzu ZUS RMUA. Płatnik składek przekazuje do ZUS imienne raporty miesięczne po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek. Płatnik składek jest zobowiązany do przekazania ubezpieczonemu wszystkich informacji, które były zawarte w imiennych raportach miesięcznych, składanych przez płatnika do ZUS. Informacje te powinny być przekazane na piśmie w celu ich weryfikacji. Raport przekazany ubezpieczonemu zawiera miesiąc i rok, których raport dotyczy. Formularz ZUS RMUA, podobnie jak imienny raport miesięczny przekazywany do ZUS, powinien zawierać informacje dotyczące ubezpieczonego: PESEL, NIP, nazwisko i imię, informacje dotyczące płatnika składek (podanie nazwy, określenia siedziby, REGON, NIP). Ponadto powinny być podane informacje o wymiarze czasu pracy, zestawieniu należnych składek na ubezpieczenia społeczne. Imienne raporty miesięczne przekazywane do ZUS zawierają również datę sporządzenia raportu miesięcznego oraz oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w raporcie są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej. Wzór raportu RMUA został określony w załączniku nr 16 rozporządzenia w sprawie wzorów.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK