| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Kredyty dla przedsiębiorcy

Kredyty dla przedsiębiorcy

Jedną z kluczowych spraw, które wiążą się z prowadzeniem firmy, jest zapewnienie jej odpowiednich źródeł finansowania. Ma to istotne znaczenie w obecnej sytuacji gospodarczej, kiedy zachowanie płynności finansowej, z uwagi m.in. na nierzetelnych kontrahentów czy duże obciążenia fiskalne, staje się nierzadko szczególnie trudne. Do najczęściej wykorzystywanych form finansowania działalności gospodarczej należą kredyty bankowe.

SZCZEGÓLNE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA KREDYTU

Najczęściej stosowanymi przez banki szczególnymi sposobami zabezpieczenia kredytu są:
• zastaw rejestrowy,
• zabezpieczenie w postaci sumy pieniężnej,
• przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Zastaw rejestrowy

Instytucja zastawu rejestrowego jest uregulowana w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 67, poz. 569 z późn. zm; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 215, poz. 1663). Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe (takie jak wierzytelności, akcje, obligacje, udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), na których wcześniej nie została ustanowiona hipoteka. Do ustanowienia zastawu rejestrowego niezbędne jest zawarcie umowy (na piśmie – pod rygorem nieważności) oraz wpis do rejestru zastawów. W odróżnieniu od zwykłego zastawu, uregulowanego w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 40, poz. 222 dalej „k.c.”) istnieje możliwość pozostawienia przedmiotu zastawu w posiadaniu zastawcy (kredytobiorcy). Dzięki temu może on nadal korzystać z rzeczy i pobierać z niej pożytki, co daje dodatkową gwarancję spłaty kredytu. Zastaw rejestrowy jest powszechnie wykorzystywany przy kredytowaniu środków transportu.
PRZYKŁAD
Bank udzielił firmie kredytu na zakup samochodów ciężarowych. W okresie spłaty kredytu i trwania zastawu samochody znajdują się w użytkowaniu firmy, która za ich pomocą wykonuje zlecenia transportowe i dzięki temu pozyskuje środki na spłatę rat kredytu.

Zabezpieczenie w postaci sumy pieniężnej

Przy tej formie zabezpieczenia kredytobiorca zobowiązuje się do przelania określonej kwoty pieniężnej na rzecz banku. Przelane środki stają się własnością banku, jednak po spłaceniu całej kwoty kredytu, wraz z odsetkami, bank powinien z powrotem oddać całą sumę kredytobiorcy. Jeżeli kredytobiorca nie spłaci kredytu lub jego części, bank będzie miał prawo do zatrzymania otrzymanej kwoty w wysokości odpowiadającej niespłaconej części zobowiązania z odsetkami i prowizją.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Ten rodzaj szczególnego zabezpieczenia polega na przeniesieniu na bank własności rzeczy ruchomych lub papierów wartościowych w celu zabezpieczenia wierzytelności banku. Cechą istotną tej instytucji jest to, że przewłaszczenie może być dokonane zarówno przez samego dłużnika, jak i osobę trzecią. W przypadku całkowitej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami przez kredytobiorcę, bank jest zobowiązany do przeniesienia z powrotem na dłużnika własności rzeczy objętych przewłaszczeniem. Jeżeli klient banku nie spłaci kredytu, bank ma prawo do zachowania prawa własności rzeczy i zwrotu jedynie nadwyżki (przy sprzedaży). Jeżeli przewłaszczona rzecz należy do osoby trzeciej, to konieczne jest zawarcie z nią osobnej umowy przez bank, ponieważ dłużnik nie ma prawa rozporządzać rzeczą, która nie stanowi jego własności. Co ważne – podobnie jak w przypadku zastawu rejestrowego – istnieje możliwość, że na czas spłaty kredytu obciążona rzecz pozostanie we władaniu dłużnika. Taka praktyka jest powszechnie stosowana przy przewłaszczeniu środków transportu.
PRZYKŁAD
Firma, która wnioskuje o udzielenie kredytu przez bank, jako zabezpieczenie jego spłaty przenosi na bank połowę prawa własności samochodu. Bank staje się jego współwłaścicielem. Po spłacie kredytu bank jest zobowiązany do przeniesienia z powrotem prawa własności samochodu na biorącego kredyt. Gdy nie dojdzie do spłaty kredytu, bank zachowa ten samochód w celu jego sprzedaży, aby z uzyskanej kwoty pokryć należności z niespłaconego kredytu. Jeżeli suma uzyskana ze sprzedaży auta przewyższy kwotę kredytu wraz z należnymi odsetkami, wówczas bank zwróci tę nadwyżkę kredytobiorcy.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK