| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Wszystko o umowach w obrocie gospodarczym

Wszystko o umowach w obrocie gospodarczym

Być może niewielu przedsiębiorców myśli o tym na co dzień, lecz wykonywanie umów jest dla ich firm niemal ciągłą działalnością. Umowy stanowią podstawę prawną dla większości wykonywanych przez nich czynności, a często decydują o powodzeniu współpracy z kontrahentem czy nawet o opłacalności biznesu. Niektóre z rodzajów umów zawieranych przez przedsiębiorców są dedykowane wyłącznie obrotowi gospodarczemu, ale większość z nich to umowy typowe, które zawierane są powszechnie. Dlatego też wiedza o umowach gospodarczych przyda się zarówno właścicielom firm, jak też przyszłym przedsiębiorcom. Uzyskując świadomość co do znaczenia konkretnych typów umów, można znacząco ograniczyć ryzyko występowania sytuacji kryzysowych.

Pochodzenie umowy leasingu

Umowę leasingu wytworzył anglosaski obrót prawny i gospodarczy. Jej szerokie zastosowanie w polskiej gospodarce świadczy o tym, jak bardzo uniwersalne i praktyczne są jej zasady. Jako wytwór odmiennego porządku prawnego umowa ta łączy różne elementy funkcjonujące w polskim systemie prawa jako dzierżawa czy sprzedaż na raty. Pomimo że leasing wpisano do k.c. jako kolejną umowę nazwaną, to o jej popularności decydują przede wszystkim przepisy prawa podatkowego, które swoją treścią odrywają się od treści przepisów prawa cywilnego.
Zgodnie z art. 7091 k.c. w umowie leasingu występują dwa podmioty; z których jeden, zwany finansującym, zobowiązuje się, że w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa zakupi określoną rzecz od określonego zbywcy na warunkach przyjętych w tej umowie i odda tę rzecz do używania i pobierania pożytków na określony czas drugiemu podmiotowi, zwanemu korzystającym. Natomiast korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
PRZYKŁAD
Pan Kazimierz ma pomysł na świadczenie usług turystycznych, ale nie ma pieniędzy na zakup sprzętu i wynajęcie lokalu. Firma leasingowa z myślą o nim zakupi sprzęt i przekaże mu do korzystania. Pan Kazimierz, prowadząc pensjonat, będzie spłacał raty leasingowe i ostatecznie nabędzie własność leasingowanych rzeczy.

Regulacje podatkowe

Dla potrzeb podatków dochodowych mianem leasingu określany jest znacznie szerszy katalog umów niż wynikałoby to z przepisów k.c. W świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 79, poz. 666), jak też ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 79, poz. 666) przez umowę leasingu rozumie się, po pierwsze, umowę nazwaną tak w k.c., a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron (finansujący) oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie (korzystającemu), podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty. Szerszy katalog umów określanych mianem umów leasingu dla potrzeb podatkowych niż w k.c. oznacza, iż pewne umowy będą mogły korzystać z korzystnego reżimu podatkowego przewidzianego na gruncie przepisów podatkowych, nie będąc jednocześnie stricte umowami leasingu. W szczególności z reżimu podatkowego przewidzianego dla umów leasingu korzystać mogą umowy dzierżawy i umowy nienazwane spełniające kryteria ustaw podatkowych.

Rodzaje leasingu

W praktyce obrotu i w regulacjach podatkowych wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje leasingu – leasing finansowy i leasing operacyjny. Podstawową różnicą między jednym a drugim jest kwestia uprawnień do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W leasingu finansowym amortyzacji podatkowej dokonuje korzystający, natomiast w leasingu operacyjnym finansujący. Ma to zasadniczy wpływ na wysokość kosztów podatkowych stron umowy leasingu.
Wybór formy leasingu z natury rzeczy zależy od korzystającego, jego aktualnych potrzeb w zakresie rozliczania kosztów podatkowych oraz przewidywany okres korzystania z przedmiotu leasingu. W przypadku gdy przewidywany okres używania przedmiotu leasingu jest stosunkowo krótki, wówczas zalecaną formą byłby leasing operacyjny. W tym przypadku znaczna część wartości przedmiotu leasingu zostałaby odpisana w koszty podatkowe w okresie trwania umowy. W leasingu finansowym okres ten uzależniony jest od okresu amortyzacji danego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych przewidzianego przez przepisy podatkowe. Leasing operacyjny pozwala na zwiększenie bieżących kosztów uzyskania przychodów, a przez to zmniejszenie podstawy opodatkowania o poniesione koszty rat leasingowych. Inaczej jest w leasingu finansowym, gdyż przy tej formie leasingu korzystający może dokonywać jedynie odpisów amortyzacyjnych w stałej wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, bez względu na to, jaka była faktyczna wysokość opłat leasingowych w danym roku podatkowym. Na gruncie k.c. podział na leasing finansowy i operacyjny nie istnieje. Elementy rozróżnienia istniejące w prawie podatkowym oraz w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 91 poz. 742) nie mają w zasadzie znaczenia dla prawa cywilnego. Z tej perspektywy poszczególne umowy należy jedynie rozpatrywać w kontekście, czy są one umowami leasingu czy innymi umowami: najmu, dzierżawy czy umowami nienazwanymi.
Tabela 1. Podatkowe rodzaje leasingu

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK