| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Opodatkowanie i rozliczanie działalności sezonowej

Opodatkowanie i rozliczanie działalności sezonowej

Lato, wakacje to czas, w którym jak grzyby po deszczu wyrastają różnego rodzaju punkty sprzedaży, parkingi, salony gier itp. Wiele z nich to działalności, które są prowadzone sezonowo, wyłącznie przez ściśle określoną część roku. Po zakończeniu sezonu ich właściciele powracają do swoich dotychczasowych zajęć.

Zawieszenie działalności

Każda działalność sezonowa ma jedną wadę: kończy się albo drastycznie się zmniejsza wraz z końcem sezonu. I co dalej?
Jeżeli po sezonie zakres działalności ulega zmniejszeniu, ale podatnik w dalszym ciągu ją wykonuje, chociaż w niewielkim zakresie, formalnie – podatkowo jego sytuacja nie ulega zmianie. W dalszym ciągu rozlicza podatek dochodowy i VAT (czyli w dalszym ciągu składa deklaracje VAT-7/VAT-7K – nawet zerowe), a jeżeli uzyska dochód – opłaca zaliczki na podatek dochodowy.
Gdyby jednak po sezonie podatnik zamierzał przerwać wykonywanie działalności, musi podjąć decyzję: zawiesić działalność, czy ją skończyć. Jeżeli w następnym sezonie podatnik zamierza kontynuować działalność albo podjąć nową, odradzałbym całkowitą likwidację działalności. Likwidacja działalności wiąże się bowiem z koniecznością:
• załatwienia formalności w urzędach; zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej podatnik składa na druku EDG-1 w gminie właściwej dla podatnika prowadzącej ewidencję działalności gospodarczej (EDG-1 w wersji elektronicznej jest dostępny na www.mk.infor.pl w zakładce Prawo gospodarcze),
• sporządzenia spisu z natury (dla celów VAT i podatku dochodowego),
• zapłaty VAT od remanentu likwidacyjnego – jeżeli podatnik był czynnym podatnikiem VAT (patrz przykład na str. 31),
• zapłaty 10% podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego.
PRZYKŁAD
Podatnik zlikwidował działalność 2 października 2009 r. Ostatnim miesiącem jego działalności jest więc październik. Podatnik płaci podatek likwidacyjny za ostatni miesiąc prowadzenia działalności, czyli za październik 2009 r., w terminie płatności zaliczki za ten miesiąc, czyli do 20 listopada 2009 r. Na dzień likwidacji podatnik ma obowiązek sporządzić spis z natury. Spis z natury obejmuje towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki, odpadki oraz rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem środków trwałych – art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Załóżmy, że podatnik na dzień likwidacji posiadał wyłącznie towary handlowe. Ich wartość ustalił według cen zakupu na kwotę 500 zł.
Podatnik ustali podatek „likwidacyjny” w następujący sposób:
1) wyliczając wskaźnik procentowy udziału dochodu w przychodach w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc likwidacji działalności;
W przypadku opisanym w przykładzie chodzi o udział dochodu w przychodach z okresu lipiec–wrzesień 2009:
– przychód podatnika w miesiącach lipiec–wrzesień 2009: 12 000 zł
– dochód w miesiącach lipiec–wrzesień 2009: 8000 zł
– udział dochodu w przychodach wynosi więc: 8000 zł : 12 000 zł = 0,666
– wskaźnik procentowy wynosi: 0,666 x 100 = 66,6%
2) wyliczając dochód:
500 zł (wartość towarów wynikająca ze spisu z natury) x 66,6% (wskaźnik procentowy) = 333 zł (dochód);
3) wyliczając podatek:
10% x 333 zł = 33,3 zł (w zaokrągleniu 33 zł).
Aby uniknąć obowiązków związanych z likwidacją działalności po zakończeniu sezonu, podatnik może zawiesić działalność (składając wniosek na druku EDG-1 w ewidencji działalności gospodarczej).
Dzięki temu uniknie konieczności sporządzania remanentu i podatkowego rozliczania zakończenia działalności. Jednocześnie nie będzie musiał się zajmować obowiązkami formalnymi w zakresie podatków (deklaracje, ewidencje itp.).
Tylko przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Może to uczynić na okres od miesiąca aż do 24 miesięcy. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą wraz ze wspólnikami, w formie spółki cywilnej, też może ją zawiesić, z tym jednak że wraz z podatnikiem wykonywanie działalności muszą zawiesić również pozostali wspólnicy.
Należy pamiętać, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnik nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednak w okresie zawieszenia kilka czynności związanych z działalnością gospodarczą podatnikowi wolno (a nawet część musi) wykonać. I tak podatnik:
1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (czyli np. remontować w niezbędnym zakresie budynki, budowle związane z prowadzoną działalnością),
2) ma prawo przyjmować należności i ma obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
4) ma prawo (obowiązek) uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
5) musi wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej (np. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku firmy)
7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.
Dzięki zawieszeniu działalności podatnik nie opłaca zaliczek na podatek dochodowy, nie składa deklaracji VAT-7/VAT-7K, a gdy opłaca kartę podatkową, nie płaci podatku (w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia).
Zawieszenie działalności nie zmniejsza obowiązującego podatnika limitu do zastosowania zwolnienia podmiotowego w VAT. Jeżeli więc podatnik zamierza tylko wstrzymać się z wykonywaniem działalności (np. do następnego sezonu), lepszym rozwiązaniem jest jej zawieszenie niż zakończenie i ponowne zakładanie w przyszłości. Zakładając nową działalność, podatnik musiałby bowiem od początku wypełnić wszystkie obowiązki rejestracyjne i ponieść ich koszty.
Zawieszenie działalności ma niestety swoje wady podatkowe. Otóż w okresie zawieszenia działalności podatnik nie może amortyzować środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Nie oznacza to, że podatnik traci w ogóle możliwość zaliczenia kosztu nabycia lub wytworzenia środków trwałych do kosztów uzyskania przychodu. Wprawdzie w okresie zawieszenia działalności podatnik nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych, ale nie traci wartości początkowej jako kosztu. Po prostu wydłuża się okres amortyzacji środka trwałego (będzie dłuższy o czas zawieszenia).
Jest jeszcze jedna ewidentna wada podatkowa zawieszenia działalności. Otóż, jeżeli podatnik płaci podatek od nieruchomości lub rolny, może się zdarzyć, że pomimo zawieszenia działalności gospodarczej będzie nadal płacił te podatki tak, jakby wykonywał taką działalność (postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z 11 kwietnia 2007 r., nr 3110/12/07).
Można jednak spotkać się z odmiennym poglądem, zgodnie z którym w okresie zawieszenia grunty powinny być opodatkowane w taki sposób, jakby nie były związane z działalnością gospodarczą (postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Burmistrza Miasta Krynica-Zdrój z 29 czerwca 2005 r., nr FB/PiOL /3110/1/5/05).
Osobiście, w wielu przypadkach (zwłaszcza w relacji podatek od nieruchomości – podatek rolny) skłaniałbym się ku drugiej wykładni. Ze względu na kontrowersje w tej sprawie, aby rozstrzygnąć jak będzie w konkretnej sytuacji danego podatnika, zalecałbym „ustalenie” ze swoim organem podatkowym obowiązującego sposobu opodatkowania nieruchomości.

Radosław Kowalski
doradca podatkowy

Źródło: Monitor Księgowego

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »