| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak prowadzić działalność w formie spółki jawnej

Jak prowadzić działalność w formie spółki jawnej

Podstawowym typem spółki handlowej jest spółka jawna. Ma ona osobowy charakter, co oznacza, że istotne znaczenie mają przede wszystkim wspólnicy, a nie zgromadzony kapitał. Spółka jawna jest odrębnym od wspólników podmiotem praw i obowiązków, co sprawia, że jest chętnie wykorzystywana przez przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność. Nadaje się bowiem zarówno do prowadzenia niewielkiej firmy, jak i do działania w większym rozmiarze. Jej odrębna podmiotowość daje wspólnikom bezpieczeństwo w przypadku, gdy interes się nie powiedzie. Oczywiście wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności to decyzja na dłuższy czas, jednak jej rozpoczęcie w formie spółki jawnej pozwala na wstępne zbadanie rynku, a także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zrobione przez nas założenia dotyczące naszego przedsięwzięcia są realne.

Zgłoszenie i wpis do rejestru

Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać: firmę, siedzibę i adres spółki, przedmiot działalności spółki, imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń, a także imiona i nazwiska osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji (art. 26 § 1 k.s.h.).
NASZA RADA
Jeżeli zgłoszenia nie dokonują wszyscy wspólnicy, pozostali uczestnicy spółki mają obowiązek współdziałania. Obejmuje ono przede wszystkim:
● przygotowanie notarialnie poświadczonych podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki,
● uzgodnienie wszelkich danych przewidzianych w art. 26 § 1 k.s.h., o ile nie są one przewidziane w umowie spółki oraz
● poniesienie kosztów rejestracji, gdy spółka nie dysponuje własnymi pieniędzmi.
W trakcie istnienia spółki do rejestru powinny być zgłaszane wszelkie zmiany danych. Prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru przysługuje każdemu wspólnikowi, niezależnie od ewentualnej modyfikacji reprezentacji spółki w umowie. Do zgłoszenia spółki jawnej do rejestru, oprócz umowy spółki, należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu. Wniosek taki powinien być również prawidłowo opłacony. Jeżeli wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub opłacony, sąd zwraca wniosek bez wezwania do uzupełnienia braków.
Zapamiętaj
Zgłoszenia spółki jawnej do rejestru należy dokonać w terminie 7 dni3 od dnia zawarcia umowy spółki.
Wpis rodzi doniosłe skutki prawne. Poza tym, że z jego momentem dochodzi do powstania spółki, są to jeszcze inne konsekwencje. Zgodnie z art. 17 ustawy o KRS, jeżeli dane wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. Domniemanie to jest ustanowione w interesie osób trzecich korzystających z KRS, a jego znaczenie przejawia się przede wszystkim w procesach, w których dochodzi się roszczeń mających podstawę w faktach ujawnionych w rejestrze. Domniemania prawne wiążą sąd w postępowaniu cywilnym, mogą jednak być obalone, jeśli ustawa tego nie wyłącza. Artykuł 17 ustawy o KRS podkreśla, że za stan wpisu do rejestru i jego prawdziwość odpowiada podmiot rejestrowy. Domniemanie dotyczy wpisów, a więc obejmuje treść, która została zamieszczona w odpowiednim rejestrze. Nie odnosi się zatem do informacji, których zgłoszenie i wpis do rejestru było obowiązkowe (także w celu aktualizacji danych zamieszczonych w rejestrze), lecz podmiot ten zaniedbał takiego zgłoszenia. Należy jeszcze podkreślić, że samo postanowienie o wpisie nie przesądza jeszcze o istnieniu spółki. Miarodajny w tym zakresie jest bowiem sam wpis rozumiany jako czynność techniczna (dochodzi do niego niezwłocznie, a zazwyczaj najpóźniej po kilku dniach od wydania postanowienia).
Tabela 2. Wpis spółki jawnej do KRS
ZGODNIE Z PRAWEM
Art. 26 k.s.h.
§ 1. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę i adres spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,
4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.
§ 2. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu.
§ 3. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. Do zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.
§ 4. Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w § 4, staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Przepisy art. 553 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Przed zgłoszeniem, o którym mowa w § 4, wspólnicy dostosują umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK