| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Nowe zasady kontroli podatkowej

Nowe zasady kontroli podatkowej

Wykonywanie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców nierozerwalnie jest związane z płaceniem różnego rodzaju danin publicznoprawnych. Nic więc dziwnego, iż jest to grupa podmiotów, która jest obiektem zainteresowania organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Reguły przeprowadzania kontroli podatkowej u przedsiębiorcy w ostatnim czasie uległy istotnym zmianom. Znajomość tej materii jest bardzo istotna, ponieważ przeprowadzenie czynności kontrolnych z natury związane jest z wnikaniem w sferę majątkowych i osobistych praw kontrolowanych.

Sprzeciw i zażalenia przedsiębiorcy

Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów rozdziału 5 u.s.d.g. Przedsiębiorca wnosi sprzeciw na piśmie do organu podejmującego i wykonującego kontrolę. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca powinien zawiadomić na piśmie kontrolującego.
Uzasadniony sprzeciw należy wnieść w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli.
W przypadku gdy naruszenie limitów trwania kontroli wystąpiło w trakcie prowadzonej kontroli, bieg terminu do wniesienia sprzeciwu rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania kontroli.
Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ kontroli, którego sprzeciw dotyczy, z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, a w przypadku wniesienia zażalenia - do czasu jego rozpatrzenia. W przypadku wniesienia sprzeciwu organ kontroli może, w drodze postanowienia, dokonać zabezpieczenia dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli na czas rozpatrzenia sprzeciwu. Zabezpieczeniu podlegają dokumenty, informacje, próbki wyrobów oraz inne nośniki informacji, jeżeli stanowią lub mogą stanowić dowód w toku kontroli.
Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o:
● odstąpieniu od czynności kontrolnych,
● kontynuowaniu czynności kontrolnych.
Nierozpatrzenie sprzeciwu w powyższym terminie jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez organ postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych. Na postanowienie w sprawie sprzeciwu przedsiębiorcy przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia. Rozstrzygnięcie zażalenia następuje w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. Analogicznie nierozpatrzenie zażalenia w terminie jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez organ właściwy postanowienia uznającego słuszność wniesionego zażalenia.
ZAPAMIĘTAJ
Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli od dnia wniesienia sprzeciwu do dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia w sprawie sprzeciwu, a w przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia, wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli następuje do dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia rozstrzygającego sprawę zażalenia.
W przypadku wydania postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych organ kontroli może je kontynuować od dnia, w którym postanowienie doręczono przedsiębiorcy, a w przypadku wniesienia zażalenia - od dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia rozstrzygającego sprawę zażalenia.
W przypadku gdy w związku z wniesieniem sprzeciwu organ kontroli dokonał zabezpieczenia dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli, postanowienie o zabezpieczeniu wygasa z mocy ustawy w dniu następującym po dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia rozstrzygającego sprawę sprzeciwu, a jeśli organ nie wydał w terminie tego postanowienia w dniu następującym po dniu upływu terminu do rozpatrzenia sprzeciwu. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia postanowienie o zabezpieczeniu wygasa w dniu następującym po dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia rozstrzygającego zażalenie lub jeśli organ nie wydał w terminie tego postanowienia, analogicznie - w dniu następującym po dniu upływu terminu do rozpatrzenia zażalenia.
ZAPAMIĘTAJ
Do postępowań w sprawie sprzeciwu lub zażalenia przedsiębiorcy na działanie organu kontrolującego sprzeczne z przepisami rozdziału 5 u.s.d.g. w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, gdy organ przeprowadza kontrolę, powołując się na przepisy art. 79 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 2 pkt 2 u.s.d.g., tj. gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także gdy kontrola dotyczy działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w art. 84a u.s.d.g. (patrz pkt 2 tabeli 8).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mamiński & Wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK