| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Wszystko o wypowiadaniu umów o pracę

Wszystko o wypowiadaniu umów o pracę

W czasach kryzysu sprawą newralgiczną dla wielu firm staje się skuteczne i tanie przeprowadzenie zwolnień. Sprawna restrukturyzacja zatrudnienia pozwala bowiem na znaczne oszczędności nie tylko w wymiarze finansowym, ale również czasowym i organizacyjnym. Pracownik zwolniony zgodnie z prawem jest przecież mniej skory do odwoływania się do sądu i oszczędza tym samym pracodawcy licznych kłopotów.

Możliwość zapoznania się z treścią
 
Oświadczenie o wypowiedzeniu uznaje się za złożone z chwilą, gdy doszło do pracownika w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Dojście oświadczenia woli do adresata w taki sposób polega na stworzeniu przez składającego sytuacji, w której adresat oświadczenia może zapoznać się z nim w zwykłym toku czynności (rzeczywiste zapoznanie się nie ma natomiast znaczenia). Dowód takiego faktu obciąża tego, kto ze złożenia oświadczenia woli wywodzi skutki prawne (a zatem przeważnie składającego oświadczenie). Wypowiedzenie może być wręczone pracownikowi bądź przesłane pocztą na jego adres. Brak jest uzasadnienia dla twierdzenia, że pismo zawierające oświadczenie pracodawcy powinno być w braku innych uzgodnień kierowane na adres domowy pracownika. Stąd wysyłanie pracownikowi pisma rozwiązującego stosunek pracy na adres pracodawcy, u którego ten pracuje, uznać należy za wystarczające. Możliwe są tu jednak komplikacje natury dowodowej - w sądzie pracownik z pewnością będzie się starał wykazać, że nie miał możliwości zapoznania się z wypowiedzeniem i tą drogą może podważyć jego skuteczność. Sąd bowiem może zająć się w takim wypadku tylko wadą formalną wypowiedzenia i na tej podstawie orzec przywrócenie do pracy. Dlatego wskazany sposób rozwiązania stosunku pracy należy stosować z należytą ostrożnością.
ZAPAMIĘTAJ
Oświadczenie o wypowiedzeniu może być w sposób jednostronny cofnięte pod warunkiem, że druga strona dowiedziała się o cofnięciu najpóźniej w chwili doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu. W tym wypadku nieważny jest sposób doręczenia oświadczenia.
Pracodawcy często stają w obliczu odmowy przyjęcia bądź podpisania wypowiedzenia. Takie zachowania pracownika nie mają prawnej doniosłości i możemy je potraktować po prostu jako nieskuteczną manifestację. Oczywiście trzeba o tym pracownika poinformować, bo może to wpłynąć na jego zachowanie. Po prostu w jego interesie leży zapoznanie się z treścią wypowiedzenia i poznanie chociażby przyczyny takiego kroku pracodawcy. Prawo jest bowiem w tej materii jasne - wystarczy możność zapoznania się z treścią oświadczenia, niezależnie od faktu, czy pracownik uczynił to rzeczywiście (podobnie ocenimy wypowiedzenie wysłane pocztą po podwójnym awizo). Doręczenie pisma dorosłemu domownikowi stwarza domniemanie, że pismo zostało doręczone adresatowi. W przypadku gdy pracownik zmienił adres zamieszkania, a nie powiadomił o tym fakcie pracodawcy, który wysłał wypowiedzenie na adres dotychczasowy, oświadczenie uważa się za złożone, mimo iż pracownik tam już nie zamieszkuje. Datą wypowiedzenia jest dzień, w którym bezskutecznie usiłowano doręczyć pismo adresatowi. Jak wskazał SN w wyroku z 6 października 1998 r. (sygn. akt I PKN 369/98, OSNAPiUS z 1999 r. nr 21, poz. 686): możliwość zapoznania się pracownika z treścią oświadczenia woli (...) (art. 61 k.c. w związku z art. 300 k.p.) powinna mieć charakter konkretu w tym znaczeniu, iż odnosi się do konkretnego oświadczenia przesłanego do określonego adresata. W szczególności nie można wymagać, by pracownik, który powinien spodziewać się rozwiązania z nim stosunku pracy, oczekiwał w domu na pismo pracodawcy w tym przedmiocie (...). „Możliwość”, o której mowa w art. 61 k.c., nie powinna być utożsamiana z sytuacją, w której dochodzi do rzeczywistego zapoznania się adresata ze skierowanym do niego oświadczeniem woli. Równocześnie nie może być ona pojmowana w sposób abstrakcyjny, oderwany od okoliczności, w której istnieje lub brak jest możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia. Nie można zatem wymagać od pracownika przejawiania aktywności w poszukiwaniu możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia woli pracodawcy, z którym winien się liczyć, bądź też które powinien przewidywać. Podobne stanowisko zajął SN w wyroku z 18 listopada 1999 r. (sygn. akt I PKN 375/99, OSNAPiUS z 2001 r. nr 7, poz. 227), w którym czytamy: podjęcie przez pracownika zawiadomienia o przesyłce pocztowej skierowanej na jego adres przez pracodawcę (awizo) nie jest równoznaczne z dojściem do niego zawartego w tej przesyłce oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę w taki sposób, iż mógł się zapoznać z jego treścią (art. 61 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Realna możliwość zapoznania się z oświadczeniem woli nie może być pojmowana w sposób abstrakcyjny (a więc rozumiana nierealistycznie), powinna być analizowana w sposób konkretny z uwzględnieniem okoliczności danego przypadku.
PRZYKŁAD
Pracownik spółki cywilnej został wezwany do gabinetu prezesa i poinformowany, że we wręczonej mu kopercie znajduje się wypowiedzenie umowy o pracę. Jednocześnie w formie ustnej został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Pracownik odmówił jednak zapoznania się z pismem i opuścił zakład pracy. Pod kątem formalnym mamy tu do czynienia z dwojakiego rodzaju skutecznymi oświadczeniami woli złożonymi przez spółkę. Po pierwsze, pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i wystarczające jest tu ustne oświadczenie. Nie można jednak uznać, że wypowiedziano mu ustnie umowę o pracę, jako że uprawniona osoba poinformowała go tylko o zawartości wręczanej koperty. Wypowiedzenie zostało jednak dokonane i to w formie pisemnej. Po prostu w analizowanym wypadku pracownik miał możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli, a zatem pomimo faktu, że tego nie uczynił zostało ono skutecznie złożone.
ZAPAMIĘTAJ
Odmowa podjęcia przesyłki zawierającej oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy nie stanowi podstawy do przywrócenia uchybionego terminu.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »