| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak przygotować wniosek o dotacje z funduszy UE

Jak przygotować wniosek o dotacje z funduszy UE

Przed złożeniem wniosku o dotacje unijne należy dokładnie sprawdzić go pod kątem wymogów formalnych i merytorycznych. Te pierwsze zazwyczaj można poprawić na etapie wstępnej weryfikacji. Trudniej jest natomiast dokonać merytorycznych zmian. Tymczasem mogą one nie tylko zmniejszyć szansę przedsiębiorcy na uzyskanie dotacji, ale nawet zdyskwalifikować wniosek.

Złożenie wniosku
 
Wniosek należy złożyć w instytucji podanej w ogłoszeniu o naborze wniosków i w określonym terminie. W przypadku Działania 4.4 instytucją tą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej Agencja), a terminem ostatecznym - 31 lipca tego roku. Wniosek składa się z dwóch części (obie składane są w wersji elektronicznej i papierowej). Pierwsza - wniosek o dofinansowanie realizacji projektu i druga - biznesplan). Do dokumentów tych należy dołączyć w formie papierowej: formularz informacji o otrzymanej lub nieotrzymanej pomocy publicznej oraz zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (jeśli zostały poniesione). Ponadto w wersji elektronicznej i papierowej należy dołączyć: dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu (np. kopia promesy kredytowej, kopia umowy kredytowej, kopia promesy leasingowej) zgodnie z informacjami podanymi w biznesplanie oraz opinię o innowacyjności - jeśli dotyczą one wnioskodawcy.
Wniosek musi być wypełniony zgodnie z instrukcją (www.parp.gov.pl) podpisany przez wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania. Należy zwrócić uwagę, by wszystkie rubryki były wypełnione, a kwoty wydatków oraz kwoty dofinansowania w pierwszej i drugiej części wniosku były spójne.
 
Dla kogo wsparcie
 
Na wsparcie może liczyć przedsiębiorca, który prowadzi działalność i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nie może on jednak podlegać wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (zgodnie ze złożoną deklaracją). Dotyczy to wnioskodawców, którzy realizując projekt z wykorzystaniem środków z funduszy UE i z innych źródeł przeznaczonych na realizację programów, wykorzystali je niezgodnie z przeznaczeniem. Przedsiębiorca nie może też podlegać wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (zgodnie ze złożoną deklaracją). Wykluczenie to dotyczy przedsiębiorcy:
- będącego osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- niebędącego osobą fizyczną, w którym osoba - członek jego organów zarządzających bądź wspólnik - została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa wyżej,
- posiadającego zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub pozostającego pod zarządem komisarycznym bądź znajdującego się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, lub który w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK