| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zawrzeć umowę z kontrahentem zagranicznym

Jak zawrzeć umowę z kontrahentem zagranicznym

Podczas zawierania umów z kontrahentem zagranicznym musimy pamiętać o podstawowej zasadzie: lepiej dojść do porozumienia we wszystkich kluczowych kwestiach w trakcie trwania negocjacji, niż później dochodzić swych praw w postępowaniu sądowym. Poza tym w razie jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości realizacji umowy przez drugą stronę należy domagać się jej zabezpieczenia.

Zasady rozliczeń
 
Ważnym elementem umowy z kontrahentem zagranicznym są warunki rozliczeń, a zwłaszcza terminy płatności. Długie terminy zapłaty lub opóźnienia w ich realizacji stanowią istotne obciążenie przedsiębiorców. Problem ten poddano regulacji w Dyrektywie 2000/35/WE z 29 czerwca 2000 r. Znalazła ona zastosowanie do wszelkich należności, które stanowią zapłatę w transakcjach dostawy towarów lub świadczenia usług. Akt ów ma zastosowanie do należności, które stanowią wynagrodzenie w transakcjach handlowych. Na mocy wspomnianej dyrektywy wszystkie Państwa Członkowskie UE muszą zapewnić jednolite traktowanie obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie. W akcie tym opisano również zasady odzyskiwania należności w przypadku roszczeń niekwestionowanych.
Zgodnie z treścią Dyrektywy 2000/35/WE, o ile w treści umowy nie zostały przewidziane inne terminy zapłaty, to odsetki stają się wymagane automatycznie:
- 30 dni od daty otrzymania przez dłużnika faktury lub równoważnego wezwania do zapłaty, lub
- jeśli data otrzymania faktury lub równoważnego wezwania do zapłaty nie jest pewna, 30 dni od daty otrzymania towarów lub usług, lub
- jeśli dłużnik otrzyma fakturę lub równoważne wezwanie do zapłaty przed otrzymaniem dóbr lub usług, 30 dni od daty otrzymania dóbr lub usług, lub
- jeśli procedura przyjęcia lub kontroli, która ma stwierdzić zgodność towarów lub usług z umową, przewidziana jest ustawowo lub umownie i jeśli dłużnik otrzyma fakturę lub równoważne wezwanie do zapłaty przed lub w momencie przyjęcia lub kontroli, 30 dni po tej ostatniej dacie.
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY KIG
1) strony w umowie poddały rozstrzygnięciu sądu spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym (zapis na sąd),
2) strona pozwana, której został doręczony pozew wraz z wnioskiem powoda o poddanie się właściwości sądu, wyraziła na piśmie zgodę na właściwość sądu,
3) zapis na sąd został zamieszczony w umowie (statucie) spółki.
REGUŁY INCOTERMS - OZNACZENIA
1. EXW, Ex works - z zakładu
 2. FCA, Free Carrier - oznaczone miejsce
 3. FOB, Free On Board - oznaczony port załadunku
 4. FAS, Free Alongside Ship - oznaczony port załadunku
 5. CPT, Carriage Paid To - przewoźne opłacone do, oznaczone miejsce przeznaczenia
 6. CFR, Cost and Freight - koszt i fracht, oznaczony port przeznaczenia
 7. CIF, Cost, Insurance and Freight - koszt, ubezpieczenie i fracht, oznaczony port przeznaczenia
 8. CIP, Carriage and Insurance Paid To - przewoźne i ubezpieczenie opłacone do..., oznaczone miejsce przeznaczenia
 9. DAF, Delivered At Frontier - dostarczone na granicę, oznaczone miejsce
10. DEQ, Delivered Ex Quay - dostarczone na nabrzeże, oznaczone miejsce
11. DES, Delivered Ex Ship - dostarczone na statku, oznaczony port przeznaczenia
12. DDP, Delivered Duty Paid - dostarczone cło opłacone, oznaczone miejsce przeznaczenia
13. DDU, Delivered Duty Unpaid - dostarczone cło nieopłacone, oznaczone miejsce przeznaczenia
Jeśli przedsiębiorca zawarł już umowę, to powinien pamiętać, że mogą istnieć przyczyny powodujące jej nieważność albo nieskuteczność pomimo właściwej reprezentacji stron. I tak nieważność zawartej umowy może wynikać z jej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, umówienia się stron o realizację świadczenia niemożliwego czy też niedotrzymania właściwej postaci umowy (np. forma aktu notarialnego). Ponadto za nieważną może zostać uznana umowa sprzeczna z prawem albo mająca na celu jego obejście.
Zawieranie umów z zagranicznymi kontrahentami może być szansą na rozwój naszej firmy i poszerzenie jej rynków zbytu, ale tylko w przypadku szczegółowej i skrupulatnej analizy kontraktu, który jest podstawą takiej współpracy. Złożoność kontraktów międzynarodowych wynika zarówno z ich, zazwyczaj dużej skali, jak i ze zderzenia się dwóch różnych systemów prawnych i sposobów rozumowania. Dlatego umowa taka musi być nie tylko wyrazem kompromisu stron co do jej postanowień o charakterze gospodarczym, lecz również, co jest nie mniej istotne, o charakterze prawnym. Ustalenie właściwości sądu i prawa stosowanego do rozstrzygania konfliktów wynikających z umowy zdaje się zatem pierwszoplanowym elementem negocjacji pomiędzy jej stronami. Dochodzenie zapłaty należności z kontraktów z przedsiębiorcą zagranicznym częstokroć bywa bardziej skomplikowane niż windykacja polskiego dłużnika. Z pewnością można jednak dążyć do zminimalizowania ryzyka i ułatwić prowadzenie sporu. Sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa naszej firmie jest profesjonalnie skonstruowana umowa, która zgodnie ze standardami międzynarodowymi zapewni nam jak najlepszą sytuację prawną.

TOMASZ OŚKO
adwokat w Kancelarii Adwokackiej Connexus Tomasz Ośko i Wspólnicy w Warszawie

Gazeta Prawna Nr 132/2008 [Dodatek: Tygodnik Prawa Gospodarczego]
z dnia 2008-07-08

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK