| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak reprezentować spółkę, by nie popełnić przestępstwa

Jak reprezentować spółkę, by nie popełnić przestępstwa

Podczas prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania na zewnątrz może zdarzyć się, że członkowie zarządu i rady nadzorczej swoim działaniem wyrządzą szkodę samej spółce albo jej kontrahentom, wierzycielom i innym osobom trzecim. W takich przypadkach ponoszą oni odpowiedzialność cywilnoprawną za wyrządzone spółce szkody, mogą być też pozbawieni swojej funkcji. Osoby, które działały na szkodę spółki, ponoszą też odpowiedzialność karną. Grozi im nie tylko grzywna, kara ograniczenia i pozbawienia wolności, ale również zakaz zasiadania przez pięć lat w zarządzie, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz pełnienia funkcji likwidatora w jakiejkolwiek spółce.

Nieprawidłowe funkcjonowanie zarządu
 
Duże znaczenie, jakie dla kondycji każdej spółki ma prawidłowe funkcjonowanie jej zarządu, sprawiło, że ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie sankcji o charakterze deliktowym za niektóre wadliwe zachowania jego członków. Chodzi tu o najistotniejsze czynności podejmowane przez członków zarządu, jak np. zwoływanie walnego zgromadzenia, które mają znaczenie dla funkcjonowania każdej spółki. Nieprawidłowe wykonywanie tych zadań może często doprowadzić nawet do upadłości spółki i w związku z tym tak istotne było wprowadzenie dodatkowego bodźca - w postaci surowych kar grzywny dla osób, które są odpowiedzialne za ich wykonywanie.
Członkowie zarządu, a w niektórych przypadkach także likwidatorzy, którzy nie wykonują tych czynności, mogą zostać ukarani karą grzywny w wysokości do 20 tys. zł., a w przypadku wadliwości pism i zamówień do 10 tys. zł. Grzywna ta może być nałożona na nich przez sąd rejestrowy.
PRZYPADKI WADLIWEGO FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU:
- nieskładanie sądowi rejestrowemu listy wspólników
- nieprowadzenie księgi udziałów zgodnie z przepisami art. 188 par. 1 k.s.h. albo nieprowadzenie księgi akcyjnej zgodnie z przepisami art. 341 par. 1 k.s.h.
- niezwoływanie zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia
- odmawianie wyjaśnień osobie powołanej do rewizji lub niedopuszczanie jej do pełnienia obowiązków
- nieprzedstawianie sądowi rejestrowemu wniosku o wyznaczenie biegłych rewidentów
- nieogłaszanie wzmianki o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym zgodnie z przepisem art. 312 par. 7 k.s.h.
- dopuszczanie do sytuacji, w której spółka przez czas dłuższy niż 3 miesiące, wbrew prawu lub umowie, pozostaje bez rady nadzorczej w należytym składzie
- dopuszczanie do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje na stronach internetowych spółki z o.o. i spółki akcyjnej nie zawierają danych wymaganych przez prawo
 
Zakazane wydanie dokumentów
 
Specyfika funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcy ponoszą osobistą odpowiedzialność, sprawia, że wydanie niektórych rodzajów dokumentów jest zabronione, a złamanie tego zakazu stanowi przestępstwo. Dokumentami, których spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może wydać, są dokumenty imienne, dokumenty na okaziciela oraz dokumenty na zlecenie. Wprowadzenie takiego zakazu ma przede wszystkim odróżnić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od spółki akcyjnej, w której posługiwanie się akcjami na okaziciela jest dopuszczalne. W spółce z o.o. anonimowość posiadaczy udziałów jest niedopuszczalna.
Osobami odpowiedzialnymi za wydawanie dokumentów w imieniu spółki są członkowie zarządu, a w specyficznej sytuacji spółki - likwidatorzy. Z tego względu to właśnie te osoby zagrożone są popełnieniem tego przestępstwa. Może do niego dojść w przypadku wydania dokumentów, których wydanie jest zabronione, albo akceptowania bądź tolerowania takiego zabronionego zachowania. W praktyce popełnienie tego przestępstwa może polegać na nieprzeszkodzeniu w wydaniu takiego dokumentu. Oznacza to, że przestępstwo to może być popełnione zarówno przez dokonanie, jak i przez zaniechanie. W każdym jednak przypadku zachowanie się sprawcy musi być umyślne.
Z uwagi na fakt, iż przestępstwo polegające na dopuszczeniu do wydania zabronionych dokumentów jest przestępstwem skutkowym, to jego dokonanie następuje dopiero wówczas, gdy zostanie wydany przynajmniej jeden taki dokument. Jeżeli sytuacja taka się wydarzy, to członek zarządu lub likwidator, który do niej dopuścił, może zostać ukarany karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do sześciu miesięcy.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK