| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki pracodawcy związane ze zwolnieniem pracownika z pracy

Obowiązki pracodawcy związane ze zwolnieniem pracownika z pracy

Po ustaniu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy. Czasami jest zobligowany do wypłaty różnego rodzaju świadczeń przysługujących pracownikowi w chwili rozwiązania umowy o pracę, np. odprawy pieniężnej czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Powinien również pamiętać o wyrejestrowaniu pracownika z ubezpieczeń społecznych.

Wypłata świadczenia
 
Odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w razie utraty miejsca pracy z przyczyn nieleżących po jego stronie, należy się od pracodawcy objętego przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a więc zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Odprawy tej nie muszą więc wypłacać pracodawcy zatrudniający mniej pracowników.
Odprawa pieniężna z tytułu utraty miejsca pracy nie podlega ograniczeniom z uwagi na alternatywne źródła dochodu uzyskiwanego przez zwalnianego pracownika. Stanowi ona bowiem rekompensatę dla każdego pracownika, który utracił pracę z przyczyn określonych w wymienionej wyżej ustawie, niezależnie od tego, czy ma on zagwarantowany inny dochód po zwolnieniu, czy też nie.
Wysokość odprawy pieniężnej nie jest równa dla wszystkich pracowników. Z jednej strony jest ona zróżnicowana pod względem stażu zakładowego pracownika, z preferencją dłuższego okresu zatrudnienia u pracodawcy, który dokonuje zwolnienia, z drugiej zaś - od wysokości otrzymywanego przez niego wynagrodzenia. W każdym jednak przypadku jej wysokość nie może przekraczać kwoty piętnastokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Obecnie jest to 16 890 zł.
PRZYKŁAD: ODPRAWA A UMOWY TERMINOWE
Pracodawca zamierza w maju dokonać zwolnień grupowych. Wypowiedzeniem będzie objętych dwudziestu dwóch pracowników, w tym trzech zatrudnionych na podstawie umowy zawartej na czas określony. Umowy z tymi pracownikami miały trwać do końca 2008 roku. W ramach zwolnień grupowych pracodawca może wypowiedzieć każdą umowę zawartą na czas określony za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jednakże pozbawiając pracownika miejsca pracy przed upływem końcowego terminu określonego w umowie z przyczyn od niego niezależnych, pracodawca będzie zobowiązany wypłacić mu stosowaną odprawę pieniężną. W opisanym przypadku pracownicy zatrudnieni na umowach terminowych nabędą prawo do odprawy pieniężnej, tak samo jak pozostałe osoby, które utracą miejsca pracy w ramach zwolnień grupowych.
PRZYKŁAD: LIKWIDACJA STANOWISKA
Z powodu likwidacji stanowiska pracy pracodawca wypowiedział umowę o pracę kierowcy z sześcioletnim stażem pracy w swojej firmie. Prawdopodobnie w tym roku zostaną zwolnione kolejne osoby. Jeżeli pracodawca podlega przepisom ustawy o zwolnieniach grupowych, a wyłącznym powodem zwolnienia są przyczyny niedotyczące pracownika, musi liczyć się z koniecznością wypłaty stosownej odprawy. Oznacza to, że także w razie pojedynczego zwolnienia należy wypłacić odprawę pieniężną w wysokości zależnej od zakładowego stażu, jakim się legitymuje zwalniany pracownik. W opisanej sytuacji pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.
PRZYKŁAD: ODPRAWA A INNE DOCHODY
Pracodawca w ramach zwolnień grupowych rozwiązał umowę z pracownikiem, który równolegle z zatrudnieniem prowadził działalność gospodarczą (zakład tapicerski). W zakresie uzyskania prawa do odprawy nie ma znaczenia, jaka jest sytuacja materialna zwalnianego pracownika i czy uzyskuje on dochody z innych źródeł. Dlatego też pracownik, który utracił pracę w ramach zwolnień grupowych, zachowuje prawo do tego świadczenia, nawet jeżeli w czasie zatrudnienia prowadził równolegle działalność gospodarczą na własny rachunek.
 
Odprawy emerytalne i rentowe
 
Częstym świadczeniem wypłacanym na koniec zatrudnienia jest odprawa emerytalna i rentowa. Z uwagi na jedną podstawę prawną, obie odprawy zostaną omówione łącznie. Otóż, ich celem jest ułatwienie pracownikowi przystosowania się do nowej sytuacji życiowej po ustaniu aktywności zawodowej. W istocie więc mają one charakter socjalny i zalicza się je do grupy tzw. jednorazowych świadczeń związanych z pracą.
Powszechny charakter tego świadczenia wynika z kodeksu pracy, który przyznaje prawo do minimalnej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Odprawa rentowa i emerytalna należy do tych uprawnień płacowych pracownika, których można go pozbawić jedynie wówczas, gdy istnieje normatywna przeszkoda. Ponadto przysługują one w gwarantowanej wysokości, nie niższej niż jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika. Nabycie prawa do odprawy rentowej i emerytalnej zależy od powstania następujących okoliczności:
- spełnienia przez pracownika warunków uprawniających do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
- ustania stosunku pracy i zmiany statusu prawnego z pracownika na osobę pobierającą świadczenie emerytalne lub rentowe,
- związku między ustaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na emeryturę lub rentę.
Odprawa emerytalna lub rentowa przysługuje bez względu na rodzaj umowy o pracę (terminowa czy bezterminowa), niezależnie od stażu pracy u danego pracodawcy.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK