| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak przekształcić spółkę cywilną

Jak przekształcić spółkę cywilną

Spółka cywilna to umowa cywilnoprawna między przedsiębiorcami, która ma na celu prowadzenie działalności gospodarczej. Na pewnym etapie działalności może dojść do potrzeby przekształcenia spółki w bardziej zaawansowaną formę prawną. Trzeba wtedy sporządzić nową umowę spółki i zarejestrować ją w rejestrze przedsiębiorców. Konieczne jest również zadbanie o odpowiednią sukcesję podatkową i cywilnoprawną – nowa spółka ma przecież stać się następcą prawnym nie tylko w zakresie mienia spółki cywilnej, ale przede wszystkim stroną w zawartych i wykonywanych umowach.

Przekształcenie w aspekcie podatkowym
 
Transformacja spółki nie jest zbyt dotkliwa podatkowo. Tytułem przykładu można wymienić, że:
1) osobowa spółka handlowa, powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki; ma to zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie prawa podatkowego, np. w sprawie odroczenia terminu płatności podatku bądź rozłożenia płatności na raty albo zwrotu nadpłaty (art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej);
2) zasada kontynuacji dotyczy również VAT, z tym że konieczna jest aktualizacja zgłoszenia dla potrzeb VAT;
3) kontynuowane jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych;
4) przy przekształceniu nie ma obowiązku ustalania i odprowadzania podatku dochodowego oraz VAT od tzw. remanentu likwidacyjnego.
Co do numeru NIP należy podkreślić, że NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem:
1) przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy;
2) przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.
Spółka jawna powstała po przekształceniu będzie posługiwała się tym samym numerem NIP, co spółka przekształcana.
CO NA TO URZĄD?
Czy po wydaniu decyzji o przyjęciu budynku do użytkowania spółka jawna powstała z przekształcenia spółki cywilnej ma prawo ustalić wartość początkową budynku jako sumę wydatków poniesioną na budowę przez spółkę cywilną oraz wydatków poniesionych przez spółkę jawną po dniu przekształcenia?
Z przedstawionego w piśmie pełnomocnika strony stanu faktycznego wynika, iż miało miejsce określone w art. 26 § 4 k.s.h. przekształcenie formy prawnej przedsiębiorcy ze spółki cywilnej w spółkę jawną. Przez pojęcie przekształcenia formy prawnej przedsiębiorcy należy rozumieć przeniesienie go z dotychczasowej formy prawnej do innej. Takie przekształcenia dzielą się na dokonane przez rozwiązanie i likwidację dotychczasowego przedsiębiorcy i przeniesienie w drodze sukcesji pod tytułem szczególnym jego majątku na inny podmiot prawny oraz na dokonane bez rozwiązania i likwidacji dotychczasowego przedsiębiorcy. Wśród tych ostatnich występują przekształcenia polegające na zmianie formy prawnej oraz przekształcenia polegające na przeniesieniu majątku na nowy podmiot prawny. Do przekształceń dokonywanych bez rozwiązania i likwidacji dotychczasowego przedsiębiorcy polegającym na zmianie formy prawnej należy zaliczyć przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Przejście praw i obowiązków podatkowych w takim przekształceniu reguluje natomiast art. 93 § 4 pkt 1 Ordynacji podatkowej (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2002 r.). Stanowi on, że spółka niemająca osobowości prawnej powstała w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przekształconego podmiotu. Zapis ten oznacza, że przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną powoduje tylko zmianę formy prawnej. Nie ma tutaj natomiast przeniesienia majątku na nowy podmiot prawny. Spółka przekształcana nie jest oczywiście poddana procedurze likwidacji i na wspólnikach nie ciążą żadne obowiązki z tym związane, np. obowiązek ustalenia dochodu na dzień likwidacji (art. 24 ust. 3 u.p.d.o.f.). Natomiast na przekształconą spółkę przechodzą wszelkie skutki podatkowe zdarzeń zaistniałych w spółce przekształcanej, które wystąpiłyby w tej spółce gdyby nie było przekształcenia. Należy do nich zaliczyć nie tylko przejęcie obowiązków podatnika (w niektórych przypadkach płatnika i inkasenta) związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych, kiedy to następca prawny wchodzi w więzi prawne swego poprzednika jako dłużnika podatkowego. Oznacza ono również korzystanie przez następcę prawnego z określonych uprawnień dotyczących np. nadpłaty, ulg i zwolnień wykorzystywanych przez poprzednika prawnego, nie do końca zrealizowanych, prawa do kształtowania treści stosunku zobowiązaniowego (skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego czy sądowego), czy chociażby prawa do amortyzacji. W świetle powyższego oraz na podstawie art. 22a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. wybudowany przez spółkę jawną, na stanowiącej jej własność działce, budynek handlowo-usługowy przeznaczony do działalności gospodarczej, podlega amortyzacji. Natomiast do wartości początkowej tego budynku, którą ustala się na podstawie art. 22g tej ustawy, można oczywiście zaliczyć wydatki poniesione na jego budowę zarówno przez spółkę cywilną, jak i przez kontynuującą budowę spółkę jawną.
Pismo Izby Skarbowej w Białymstoku z 25 lutego 2005 r. znak PBI/005-3/MS/05

ADAM MALINOWSKI – radca prawny

Źródło: Poradnik Gazety Prawnej

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK