| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Kredyty dla przedsiębiorcy

Kredyty dla przedsiębiorcy

Jedną z kluczowych spraw, które wiążą się z prowadzeniem firmy, jest zapewnienie jej odpowiednich źródeł finansowania. Ma to istotne znaczenie w obecnej sytuacji gospodarczej, kiedy zachowanie płynności finansowej, z uwagi m.in. na nierzetelnych kontrahentów czy duże obciążenia fiskalne, staje się nierzadko szczególnie trudne. Do najczęściej wykorzystywanych form finansowania działalności gospodarczej należą kredyty bankowe.

TERMIN SPŁATY

Termin spłaty kredytu co do zasady jest terminem zastrzeżonym na korzyść obu stron. Oznacza to, że obydwie strony są w taki sam sposób związane oznaczonym terminem – ani bank nie może żądać wcześniejszej spłaty, ani kredytobiorca nie może wcześniej, a tym bardziej później spełnić zobowiązania. Jednak Prawo bankowe stanowi, że termin i zasady spłaty kredytu mogą być dowolnie określone w umowie. Ponadto, jeżeli strony ustaliły termin spłaty kredytu dłuższy niż rok, kredytobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego terminu. Najczęściej postanowienia umowy stanowią, że spłata nastąpi jednorazowo w całości w ustalonym terminie lub w postaci rat wraz z odsetkami według określonego harmonogramu z określeniem daty końcowej. Czas trwania kredytowania jest na ogół określany w takiej jednostce czasowej, w jakiej następuje jego spłata (np. przy kredycie na 5 lat spłacanym w miesięcznych ratach, data spłaty powinna zostać określona na 60 miesięcy). Banki często zastrzegają, że wcześniejsza spłata kredytu w całości lub w części będzie uzależniona od zapłacenia odpowiedniej prowizji liczonej procentowo od wartości zadłużenia pozostałego do spłaty (najczęściej między 1% a 3%). Korzystniejszym rozwiązaniem, coraz częściej wprowadzanym przez kredytodawców zamiast prowizji od nadpłaty, jest jednorazowa opłata za sporządzenie aneksu do umowy. Wysokość tej opłaty waha się od kilkunastu do kilkuset złotych za każdy aneks do umowy. Dzięki aneksowi nasze zadłużenie jest uaktualniane, a raty są obliczane na nowo z uwzględnieniem dokonanej spłaty. O wcześniejszej spłacie najlepiej pomyśleć na samym początku kredytowania, ponieważ w początkowym okresie raty kredytowe zawierają głównie odsetki i wcześniejsza spłata – choćby częściowa – obniży całkowity koszt kredytu.
 
OPROCENTOWANIE

Zasady oprocentowania kredytu również określa umowa kredytu. W razie stosowania zmiennej stopy oprocentowania, w umowie kredytowej należy określić warunki jej zmiany. O każdej zmianie bank powinien poinformować (w sposób określony w umowie) kredytobiorcę oraz osoby trzecie będące stroną umowy, np. poręczyciela. O ile cel kredytowania w przypadku kredytów dla przedsiębiorców może być sformułowany bardzo ogólnie, o tyle zapis umowy odnoszący się do oprocentowania musi być bardzo precyzyjny, szczególnie przy zmiennej stopie oprocentowania. Oznacza to, że bank musi wyraźnie wskazać sytuacje, od których zaistnienia uzależnia zmianę oprocentowania kredytu. Konieczne jest wtedy również dokładne wskazanie sposobu wyliczenia stopy bazowej. Najczęściej jest ona oparta na średniej wysokości (głównie 3-miesięcznej) oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym – WIBOR lub rynku międzybankowym w Londynie (LIBOR). Z kolei kredyty walutowe najczęściej są oparte na EURIBOR – stopie procentowej kredytów w strefie euro, oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. W praktyce banki, opierając się na ww. stopach procentowych, przyjmują ich wartość z ostatnich 1, 3 lub 6 miesięcy – i po ich ustaleniu aktualizują bieżące oprocentowanie i należne odsetki. Realna stopa procentowa jest ustalana na podstawie wybranej wartości LIBOR, WIBOR lub EURIBOR z danego okresu plus marża banku, która powinna mieć stały charakter. Musimy również pamiętać, że stopa procentowa jest liczona w skali roku.
Do najczęstszych zdarzeń, które zgodnie z umową kredytową powodują zmianę oprocentowania kredytu, zaliczamy zmiany:
• oprocentowania lokat międzybankowych – WIBOR, LIBOR, EURIBOR,
• wskaźnika inflacji ogłaszanego przez Prezesa GUS,
• stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez NBP,
• rentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa,
• stopy oprocentowania kredytu redyskontowego NBP,
• stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez NBP.
Ustawodawca wprowadził do kodeksu cywilnego uregulowania dotyczące tzw. odsetek maksymalnych. Nie mogą one przekroczyć czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego NBP, który obecnie wynosi 5%. Jeżeli odsetki z tytułu umowy kredytowej przekroczą wysokość odsetek maksymalnych (20%), należą się tylko odsetki maksymalne. Wszelkie postanowienia umowne, które zmierzałyby do wyłączenia stosowania przepisów o odsetkach maksymalnych, są nieważne.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK