| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zawierać ugody przed sądem pracy

Jak zawierać ugody przed sądem pracy

Procesy toczące się przed sądami pracy często są dla pracodawców długotrwałe i uciążliwe. Jednak nie zawsze warto oczekiwać na wyrok, ponieważ postępowanie można zakończyć w drodze ugody sądowej. Pracodawca ma również możliwość uniknięcia wszczęcia postępowania sądowego zawierając wcześniej ugodę pozasądową.

Treść ugody sądowej
 
Jeżeli strony procesu dojdą do porozumienia w sprawie zawarcia ugody, jej sentencja zostaje wciągnięta do protokołu rozprawy (art. 223 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Ugoda musi zostać podpisana przez obydwie strony lub pełnomocników. Powinna ona obejmować wszystkie roszczenia zgłoszone przez powoda. Nie ma jednak przeszkód, aby strony zawarły ugodę tylko co do niektórych roszczeń, a co do pozostałych zdały się na rozstrzygnięcie sądu. Musi to jednak wynikać wyraźnie z treści ugody.
Bardzo istotne jest to, aby konstruując ugodę strony bardzo dokładnie określiły, jakie jest zobowiązanie pozwanego i w jakim terminie powinno zostać ono spełnione. W celu zabezpieczenia się przed możliwością wnoszenia kolejnych spraw sądowych strony często zawierają w ugodach tzw. klauzule zamykające o zrzeczeniu się pozostałych roszczeń wynikających z łączącego je stosunku pracy. Jednak w przypadku pracownika takie oświadczenie nie może dotyczyć uprawnień, których zrzeczenia się zabraniają przepisy prawa pracy, czyli np. wynagrodzenia lub urlopu wypoczynkowego (art. 84 i art. 152 § 2 Kodeksu pracy).
Jeśli pracodawca i pracownik w toku procesu ponieśli koszty procesu (zastępstwa procesowego, opłat sądowych, wydatków na biegłych lub dojazdy świadków), ugoda powinna zawierać rozstrzygnięcie o tych kosztach (art. 104 Kodeksu postępowania cywilnego). Plusem ugody jest to, że strony mogą dowolnie ukształtować zasady zwrotu kosztów. Jeśli pracodawca i pracownik nie określą w ugodzie zasad rozliczenia kosztów procesu, koszty te zniosą się wzajemnie między stronami.
W sprawach, w których pracodawca musiał uiścić opłatę od pozwu lub apelacji, kolejną korzyścią wynikającą z zawarcia ugody jest to, że sąd ma obowiązek zwrotu połowy opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w danej instancji (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych).
Nie ma przeszkód, aby w ugodzie sądowej pracownik i pracodawca osiągnęli porozumienie również w sprawach, które nie były objęte pozwem, a są między nimi sporne.
PRZYKŁAD
W imieniu pracownika magazynu radca prawny wystąpił z powództwem o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny w kwocie 11 tys. zł. Na tę okoliczność powołał kilkudziesięciu świadków, z których część mieszkała w innych miejscowościach, oraz przedstawił dowód z ewidencji przyjęć towaru pozwanego, wydruków z kas fiskalnych, faktur. Pracodawca nie kwestionował powództwa co do zasady, ale uznał, że kwota żądania jest uzasadniona tylko w połowie. Wniósł o dowód z opinii biegłego z dziedziny księgowości. Sąd wezwał pracodawcę do uiszczenia zaliczki na poczet wydatków w kwocie 3 tys. zł. Pracownik dopuszczał zawarcie ugody na kwotę 9 tys. zł i wzajemne zniesienie kosztów procesu. Pracodawca powinien rozważyć zawarcie ugody na proponowaną kwotę. W przypadku przegranej, oprócz udziału w długotrwałym procesie, obciążą go koszty biegłego, dojazdów i utraconych wynagrodzeń świadków i wynagrodzenia prawnika. Po zawarciu ugody również opłata sądowa pobrana przez sąd od pracodawcy na rzecz Skarbu Państwa (z której pracownik był zwolniony) będzie o połowę niższa.
Po zawarciu ugody sąd umarza postępowanie postanowieniem, ponieważ wydanie wyroku staje się zbędne. Postanowienie to nie stwarza jednak stanu powagi rzeczy osądzonej, co oznacza, że gdyby został wniesiony kolejny pozew o roszczenie objęte ugodą, sąd nie będzie mógł go odrzucić. Fakt zawarcia ugody sądowej będzie natomiast podstawą do oddalenia powództwa bez badania merytorycznej zasadności roszczeń wnoszącego pozew pracownika lub pracodawcy.
Pracownik i pracodawca mogą zawrzeć ugodę pozasądową także wówczas, gdy między nimi już toczy się proces przed sądem. Następuje to najczęściej wtedy, gdy strony doszły do porozumienia, ale nie chcą czekać z zakończeniem sporu do odległego terminu kolejnej rozprawy. Jednak w takim przypadku samo przedstawienie sądowi ugody pozasądowej nie daje podstaw do umorzenia postępowania, tak jak ma to miejsce przy ugodzie sądowej. Aby sprawa mogła zakończyć się postanowieniem o umorzeniu, konieczne jest cofnięcie powództwa przez powoda.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK