| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Wszystko o umowach w obrocie gospodarczym

Wszystko o umowach w obrocie gospodarczym

Być może niewielu przedsiębiorców myśli o tym na co dzień, lecz wykonywanie umów jest dla ich firm niemal ciągłą działalnością. Umowy stanowią podstawę prawną dla większości wykonywanych przez nich czynności, a często decydują o powodzeniu współpracy z kontrahentem czy nawet o opłacalności biznesu. Niektóre z rodzajów umów zawieranych przez przedsiębiorców są dedykowane wyłącznie obrotowi gospodarczemu, ale większość z nich to umowy typowe, które zawierane są powszechnie. Dlatego też wiedza o umowach gospodarczych przyda się zarówno właścicielom firm, jak też przyszłym przedsiębiorcom. Uzyskując świadomość co do znaczenia konkretnych typów umów, można znacząco ograniczyć ryzyko występowania sytuacji kryzysowych.

Co na to przepisy

Chociaż umowa sponsoringowa nie jest uregulowana w k.c., to odniesienia do sponsoringu znajdują się w licznych ustawach, przy czym dotyczą w większości ekonomicznego jego aspektu i mają na celu ograniczenie aktywności sponsorów. Ponadto użyte w nich definicje ograniczają się do aktu prawnego, w którym są zawarte:
● w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. nr 10, poz. 55 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. nr 229, poz. 2274) sponsoring oznacza wspieranie w formie finansowej lub rzeczowej działalności osób i instytucji związane z eksponowaniem nazw produktów i firm handlowych oraz ich symboli graficznych;
● ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. nr 253, poz. 2531 z późn. zm; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97) wiąże ze sponsoringiem bezpośrednie lub pośrednie finansowanie albo współfinansowanie tworzenia lub rozpowszechniania audycji, względnie innych przekazów przez podmiot niebędący nadawcą lub producentem audycji – dla upowszechnienia, utrwalenia lub podniesienia renomy nazwy, firmy, towaru lub usługi, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora lub jego działalność;
● w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505) sponsoring zdefiniowano jako bezpośrednie lub pośrednie finansowanie działalności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dla upowszechniania, utrwalania lub podniesienia renomy nazwy, producenta lub dystrybutora, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę, jego działalność, towar lub usługę w zamian za informowanie o sponsorowaniu;
● w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 95, poz. 788) sponsoring został zrównany z reklamą i oznacza wszelką działalność, bez względu na obszar jego oddziaływania, z którym łączy się informacja i zachęta do stosowania produktu leczniczego, która ma na celu zwiększenie liczby wypisywanych recept, dostarczanie, sprzedaż lub konsumpcję produktów leczniczych.
Zapamiętaj
Sponsoring oznacza w zasadzie odpłatne przysporzenie majątkowe w pieniądzach, rzeczach lub usługach dokonywane przez przedsiębiorcę, zwanego sponsorem, na rzecz wybranego podmiotu, zwanego sponsorowanym. Celem tego przysporzenia jest dokonanie przez sponsorowanego czynności wskazanych w umowie sponsoringu, zmierzających do utrwalenia lub spotęgowania renomy sponsora, do wzrostu jego popularności w określonym środowisku społecznym, a przez to pośrednio do zwiększenia jego zysków.

Charakter umowy

Jest to umowa dwustronnie zobowiązująca, ponieważ nie tylko sponsor musi wykonać świadczenia określone w umowie, lecz także na sponsorowanym ciążą określone obowiązki wobec sponsora, np. obowiązek kolportażu materiałów promocyjno-reklamowych wśród uczestników sponsorowanego wydarzenia, zamieszczenie podczas imprezy logo sponsora ściśle według wskazań i zaleceń sponsora. Jest to relacja oparta na zaufaniu, wymagająca niekiedy zgodnego współdziałania stron podczas wykonywania umowy.
Sponsoring to umowa przysparzająca, także dla sponsora. Angażując się finansowo, np. w jakąś masową imprezę rozrywkową, od chwili zawarcia umowy sponsor ponosi praktycznie same wydatki, ponieważ to on przekazuje środki na – załóżmy – wynajęcie sali, opłacenie artystów, personelu technicznego, czy funduje nagrodę dla zgromadzonej publiczności. Jednak w ostatecznym rozrachunku celem sponsora jest osiągnięcie wzrostu obrotów poprzez zwiększenie sprzedaży towarów lub zachęcenie większej ilości konsumentów do korzystania z jego usług. Część osób uczestniczących np. w sponsorowanym koncercie dowie się o istnieniu przedsiębiorstwa sponsora i o zakresie jego działalności, inni będą z nim łączyć pozytywne przeżycia, jakich dostarczył im koncert, kolejni zmienią negatywne skojarzenia, jakie budzi w nich sponsor. Sukces sponsorowanej imprezy ma więc bezpośrednie przełożenie na pozyskanie i utrzymanie klientów, a to już łączy się bezpośrednio ze sferą przysporzeń majątkowych sponsora.
Umowa sponsoringu jest umową wzajemną ponieważ obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej ze stron jest odpowiednikiem (ekwiwalentem) świadczenia drugiej. Dla ustalenia, czy umowa ma charakter wzajemny, nie jest konieczne stwierdzenie, że świadczenia obu stron doskonale się równoważą. Decydująca jest ocena samych stron. Takie spojrzenie na wzajemność umowy daje podstawę do stwierdzenia, że sponsoring jest umową wzajemną, a to przesądza także o jej odpłatnym charakterze, przy założeniu jednak, że o odpłatności czynności decyduje wola stron. To z ich wyboru odpowiednikiem świadczenia przedsiębiorcy finansującego np. koncert jest świadczenie sponsorowanego, polegające na zamieszczeniu logo sponsora wśród dekoracji sali koncertowej oraz kolportowanie w jego trakcie materiałów promocyjno-reklamowych sponsora.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK