| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zawrzeć umowę z kontrahentem zagranicznym

Jak zawrzeć umowę z kontrahentem zagranicznym

Podczas zawierania umów z kontrahentem zagranicznym musimy pamiętać o podstawowej zasadzie: lepiej dojść do porozumienia we wszystkich kluczowych kwestiach w trakcie trwania negocjacji, niż później dochodzić swych praw w postępowaniu sądowym. Poza tym w razie jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości realizacji umowy przez drugą stronę należy domagać się jej zabezpieczenia.

Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym oferta wiąże podmiot od chwili jej złożenia, a więc gdy doszła do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. Odwołanie oferty jest skuteczne, jeżeli doszło do skutku jednocześnie z ofertą lub wcześniej. Zaś oferta w postaci elektronicznej jest złożona adresatowi z chwilą wprowadzenia jej do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jej treścią. Moment, w którym oferta przestaje wiązać, jest różny dla różnych sposobów złożenia oferty. Po pierwsze, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie. Po drugie, złożona w inny sposób, przestaje wiązać z upływem czasu, w którym oferent mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. Po trzecie, złożona w postaci elektronicznej, wiąże składającego, jeżeli adresat niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie (ta zasada nie dotyczy poczty elektronicznej i może zostać wyłączona między przedsiębiorcami). W stosunkach między przedsiębiorcami oferta może być odwołana, tylko gdy oferent powiadomi adresata, zanim ten wyśle oświadczenie o przyjęciu oferty.
W kontaktach z podmiotami zagranicznymi zawarcie umowy może podlegać prawu innego państwa lub zasadom określonym w konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. Konwencja ma zastosowanie do umów sprzedaży towarów między podmiotami mającymi siedziby handlowe w różnych państwach - stronach konwencji. Polska jest jej stroną. Jeżeli strony umowy sprzedaży nie wyłączyły zastosowania konwencji, zawarcie umowy będzie podlegało jej postanowieniom. Zasadniczo normy konwencji są podobne do norm prawa polskiego: ofertę stanowi propozycja zawarcia umowy skierowana do jednej lub wielu określonych osób, jeżeli jest wystarczająco precyzyjna (tzn. co najmniej określa lub pozwala ustalić ilość i cenę towarów) i wskazuje, że oferent, w razie przyjęcia jego propozycji, ma zamiar być nią związany. Oferta może być wycofana, jeżeli oświadczenie o wycofaniu dotarło do adresata wcześniej lub w tym samym czasie co oferta. Oferta może zostać odwołana, jeżeli odwołanie dotarło do adresata przed wysłaniem przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty, chyba że w treści oferty zastrzeżono, że jest nieodwołalna, lub jej adresat mógł rozsądnie uważać ją za nieodwołalną. W przeciwieństwie do norm prawa polskiego konwencja stanowi, że propozycję skierowaną do osób nieokreślonych uważa się jedynie za zaproszenie do składania ofert, chyba że osoba składająca taką propozycję jednoznacznie oświadczyła inaczej.
Polski przedsiębiorca staje przed większym wyzwaniem, gdy zwarcie umowy podlega nie stosunkowo prostym regułom konwencji wiedeńskiej, lecz prawu obcemu. Najbardziej rozpowszechnione jest zawieranie umów w oparciu o prawo Anglii i Walii. Angielskie prawo umów opiera się przede wszystkim na orzeczeniach sądów, przez co jego reguły są dość kazuistyczne. W ich myśl ofertę od zaproszenia do negocjacji odróżnia zamiar autora zawarcia umowy, jeżeli tylko adresat wyrazi zgodę na przedstawione warunki. Zgodnie z orzecznictwem zamiar ten jest badany w oparciu o treść oświadczeń składanych adresatowi, jak również w oparciu o zachowania wysyłającego pismo. Aukcja jest również uważana za sposób zawarcia umowy przez ofertę i jej przyjęcie - uczestnicy aukcji składają oferty, z których jedna zostaje przyjęta. Gdy przyjęcie jakiejkolwiek oferty następuje na odległość za pomocą środka komunikacji, który nie przekazuje wiadomości natychmiast (non-instantaneous, np. listownie), za moment przyjęcia (zawarcia umowy) uznaje się moment wysłania wiadomości, a nie jej dostarczenia (nawet jeżeli wiadomość w ogóle nie dotrze do adresata), chyba że składający ofertę zastrzegł inaczej.

PAWEŁ STYKOWSKI
aplikant radcowski, LL.B. CMS Cameron McKenna

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kornat

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK